Representació de la muntanya

La magnífica tesis doctoral de Francesc Roma i Casanovas La construcció medial de la muntanya a Catalunya (Segles XV-XX). Una mirada al paisatge des de la geografia cultural  (2000) explica l’evolució que la mirada cultural ha tingut en relació a les muntanyes catalanes.

El seu estudi demostra com al llarg del temps la interpretació del valor cultural de la muntanya ha canviat. Si en un primer moment les muntanyes eren considerades llocs inhòspits i desagradables, la visió moderna il·lustrada introduí una comprensió complaent de l’espai natural que són les muntanyes.

La lectura paisatgística de la muntanya contribuí a construir un nou discurs positiu sobre les muntanyes catalanes. Això es manifestà, per exemple, en la manera com les muntanyes eren representades en les pintures, els dibuixos i gravats; o la manera com eren expressades topogràficament en mapes.

image_pdfimage_print