Dibuixos

La muntanya de Montserrat convida a ser mirada i a partir del que es veu conreà contemplació. Els progressos tecnològics han possibilitat que moltes vegades aquesta mirada estigui enquadrada pel visor d’una màquina fotogràfica. És una altra manera de mirar. La fotografia permet perdurar la bellesa de la muntanya o enregistrar un record.

Però no sempre la fotografia ha estat tant a l’abast de les persones com ho està avui. Havia èpoques en que l’ús de màquines fotogràfiques estava restringit pel cost de l’aparell i de material fotogràfic. Les fotos es feien les justes. Aquesta circumstància estimulà l’ús del dibuix com una manera de fixar la realitat.

Dibuix original de Ramon de Semir

Dibuix original de Ramon de Semir

Quan Josep Barberà i Suqué preparà el material per editar el llibre Montserrat pam a pam com a culminació de la seva operació d’escalar els cims més rellevants del massís emprà molts dibuixos. Gràcies a l’amabilitat dels seus fills, vaig poder accedir al manuscrit que en Josep Barberà preparà per confeccionar el llibre. Aquest manuscrit es consultable en format digital en l’apartat de llibres de la pàgina web del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Com sol succeir, quan un autor prepara un llibre acostuma a ser més generós en la seva escriptura del que l’editor pot assumir en la seva producció editorial. En aquest cas, el manuscrit de Montserrat pam a pam és ric en dibuixos i esquemes, uns fet per algun col·laborador d’en Josep Barberà i altres reproduïts d’originals d’un altre personatge montserratí com fou Ramon de Semir i Arquè.

Original de Josep Barberà

Cada un d’aquests dibuixos són petites obres d’art, per la seva bellesa, com per la fidelitat en la reproducció de la realitat de la muntanya. El següent document Vistes de Montserrat és un petit àlbum d’aquests dibuixos. Aquests han estat ordenats tal com ho estan dins del manuscrit d’en Josep Barberà.