Creus de l’ermita de santa Anna

Una encertada observació d’un amic, en Sergio González Porras, va posar-me en la pista d’un detall que pot passar inadvertit en la planxa XXVI del llibre d’Alexandre de Laborde “Voyage pittoresque en Espagne”. Són dues creus situades en una penya propera a l’ermita de santa Anna. Curiosament aquestes creus estan ben dibuixades en el dibuix original de la planxa, fet pel mateix Laborde, mentre que la planxa editada per Jean Desaulx, només està ben representada una d’elles. En un primer moment, es pensà que aquesta penya estava en l’indret conegut com el pas de la Burra, però per la seva forma i posició s’identificà com un roca que es troba a tocar del camí de l’ermita de santa Anna que surt de l’antic camí de ferradura a sant Jeroni, a prop de l’anomenada cova de Santa Anna, on hi ha el conegut toxto Santana, roca que fa de paret de la balma, característica pel seu sostre vermellós.

 

La roca on Alexandre de Laborde dibuixa les dues creus sempre m’havia cridat l’atenció perquè presenta les restes d’una petita construcció, ben visible des del camí, feta amb totxos i argamassa. Molt probablement aquesta obra deu estar connectada amb les creus dibuixades en la planxa XXVI del llibre d’Alexandre de Laborde.

3 Creus ermita de santa Anna ortofotografia 1500x1126
4 Creus ermita de santa Anna topografic 920x690
 

Per altra banda, no crec que aquestes creus estiguin relacionades amb la creu esmentada en l’acord que estableix el monestir de santa Maria de Montserrat amb els ermitans a finals del segle XVII per assegurar el manteniment dels camins de l’eremitori. Aquest pacte fou signat per Fr. Pablo Carreras, vicari de la muntanya, Fr. Benet Oriol, Fr. Joan Loçano, Fr. Esteve Cervera (estava d’ermità l’any 1670) i Fr. Antoni Euras (estava d’ermità l’any 1669), i es sap que aquest es copià, l’any 1695, de l’antic llibre de cerimònies, en molt mal estat especialment les pàgines on s’esmentava aquest acord. Segons aquest acord es diu que l’ermità de santa Anna ha de mantenir el camí que puja des de la seva ermita fins a l’ermita de santa Magdalena fins a una creu. La qual no deu ser cap de les creus dibuixades per Laborde perquè, tal com es desprèn del compromís assumit per l’ermità de santa Magdalena, aquesta creu es trobava en la cruïlla del camí de santa Anna amb el camí ral, referint-se al camí de ferradura que pujava a sant Jeroni pel Trencabarrals.

8 1324 P5087482 detall
9 1327 IMG_8025 1920x1280