Secció I Sant Pau vell

Aquesta secció formació part de la Regió 1- Agulles. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. Les coordenades són UTM - ETRS89

NOM AGULLANUMER0ALÇADAXYDESCRIPCIÓ
Agulla de l'abat Bardolet7953981494607008Petita roca situada a l'est del turó de Guirló i al damunt de la part superior del torrent de la Diablera, per sobre del Flam d'Agulles
Agulla de la Venta7833978614606886Des de sant Pau Vell baixa una carena en direcció sud que va a parar a aquesta roca. En Josep Baberà esmenta que deu tractar-se d'un bloc després de les cingles.  tal com evidencia la balma que ha quedat en el lloc on abans estava encaixada aquesta roca. Agulla situada en la part est del Contrafort de sant Pau Vell i separada d'aquest per una canal arbrada. Forma coll amb la Veïna de sant Pau.
Agulla del Camí o Roca Stop8553983304606779Roca situada al costat mateix del camí de la Portella, just abans de fer el tomb per encarar la canal de la Portella.
Agulla foradada de la cova Tapada7583981754606964Singular agulla cavalcada i foradada situada al costat del Flam d'Agulles a la part superior del torrent de la Diablera al costat de lazona arqueològica de la cova Tapa
Contrafort de Sant Pau Vell8203978344606906És una cinglera d'uns 30 metres d'alçada situada sota mateix de sant Pau Vell. Per la seva part de llevant té enganxada l'agulla de la Venta
El Fill del Ninet8083982824607063Petita agulla, una de tantes, d'aquesta zona. També és coneguda com a Boleta del Mirador d'Agulles
Flam d'Agulles7693981734606964Roca situada a la part superior del torrent de la Diablera, al costat mateix de la zona arqueològica de la cova Tapada.
Gaites de Guirló8487853979974606747A l'extrem meridional del serrat de Guirló, veí del de Sant Pau Vell, els separa el torrent de l'Home Mort. Joan Miquel Dalmau, les cita en la seva guia d'escalades de la regió de les Agulles. En Manel Punsola li ha donat el número 848
L'Hipopòtam7833982514606732Roca situada a la part de llevant de la roca Majó.
Les Tres Maries8243982794606760Conjunt de tres roques situades a sota del marge dret del camí que mena a la Portella, just abans de fer el tomb per encarar la canal.
Paret de la Biga8183982614607136Cinglera allargasada en el cim de la qual sobresurt una viga de ferro col·locada als nys 60 del segle XX per Grup de Rescat de Muntanya per fer-hi pràctiques de rescat. Aquesta paret forma part de la secció de les Saques.
Roca de la Montse7783982144606935Aresta esvelta orientada al Bruc situada al torrent de la Diablera.
Roca de l’Arc de Guirlós/n7853979914606799Encara que petita, es un roca digna d'esmentar. Queda a la part sud-oest del turó del Serrat de Guirló i no massa avall del seu cim. Compren una curta cresta que és un roquissar encarada al vessant del torrent de la Diablera. Aquesta roca es distingeix fà
Roca dels Veterans7903982314606918Roca integrada en una de les cingleres del torrent de la Diablera
Roca Majó7843982444606869Roca important situada en el cingle més notable del torrent de la Diablera, segons indica Josep Miquel Dalmau, baixant cap al sud.
Serrat de Guirló998303980214606954Es tracta d'un turó planer (830 m.) al damunt del coll de Guirló.
Veïna de sant Pau7993978584606893Agulla que forma un coll amb l'agulla de la Venta per la seva part nord
Tornar a Agulles