Secció I Sant Pau vell

La primera secció establerta per Josep Barberà fou sant Pau Vell. Aquesta secció té un perímetre de 3.782 metres i una superfície de 565.778 metres quadrats. Està situada a la part occidental de la Regió fora del nucli rocós del massís. La delimitació d’aquesta secció, totalment arbitrària, s’ha fet a partir de la traça dels seus principals camins: el camí de la Roca foradada, el camí de la Portella, el camí que baixa pel torrent de la Diablera o del Llop i el camí que puja del Bruc a can Maçana conegut avui com el camí de les Batalles. Aquests límits no coincideixen del tot amb els criteris establerts per Josep Barberà, per la qual cosa algunes agulles situades per aquest autor en aquest territori s’han incorporat en la secció veïna.

És un territori sense massa agulles i roques destacables, dominat per dos turons: Castell de la Guàrdia i el serrat de Guirló. El turó on hi ha l’ermita de Sant Pau Vell, junt amb el turó del coll de Guirló, formen una petita serralada. En aquesta secció hi ha el coll de can Maçana. Espai de lleure habilitat, en el seu moment per l’Obra Social de la Caixa de Catalunya a través de la seva fundació Territori i Paisatge. En aquest coll es troben les carreteres que venen del Bruc i de Manresa per anar al Monestir de Santa Maria per això és un important centre de comunicacions. Damunt del turó de sant Pau Vell hi ha l’ermita del mateix nom, antiga església del castell de la Guàrdia situat al capdamunt del turó veí. Encara avui es conserven unes poques restes d’aquest castell. Entorn de can Maçana sorgí el petit nucli urbà de la Pobla de la Guàrdia amb diverses edificacions. Tingué la seva esplendor entre els segles XV-XVII.

Les coordenades emfatitzades en color vermell en la taula d'agulles són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. Les coordenades són UTM - ETRS89

NOM AGULLANUMERO SEMIRALÇADAXYDESCRIPCIÓ
Roca de l’Arc de Guirló99-A8153979654606925Encara que petita, és un roca digna d'esmentar. És una roca petita formada per dues agulles cavalcades que formen un pont. Queda a la part sud-oest del turó del Serrat de Guirló i no massa avall del seu cim. Compren una curta cresta que és un roquissar encarada al vessant del torrent de la Diablera. Aquesta roca es distingeix fàcilment des de Sant Pau Vell.
Veïna de baix de l'Arc de Guirló99-B784397961397908Situada al costat de la roca de l'Arc de Guirló
Serrat de Guirló998303980214606954Es tracta d'un turó planer situat a l'est del turo de sant Pau Vell i separat del coll de Guirló.
Gaites de Guirlós/n7853980104606823 Gaites de Guirló. a l'extrem meridional del serrat de Guirló, veí del de Sant Pau Vell, els separa el torrent de l'Home Mort. Joan Miquel Dalmau, les cita en la seva guia d'escalades de la regió de les Agulles. En Manel Punsola li ha donat el número 848
Contrafort de Sant Pau Vells/n8213978264606914És una cinglera d'uns 30 metres d'alçada situada sota mateix de sant Pau Vell. Per la seva part de llevant té enganxada l'agulla de la Venta
Agulla dels Innocentss/n7983978474606905Agulla que forma un coll amb l'agulla de la Venta per la seva part nord
Agulla de l'abat Bardolets/n7903981494607007Petita roca situada a l'est del coll de Guirló i al damunt de la part superior del torrent de la Diablera, per sobre del Flam d'Agulles
Flam d'Agulless/n7663981734606964Roca situada a la part superior del torrent de la Diablera, al costat mateix de la zona arqueològica de la cova Tapada.
Agulla Foradada de la cova Tapadas/n7493981754606964Singular agulla mig cavalcada i foradada situada al costat del Flam d'Agulles, a la part superior del torrent de la Diablera al costat de la zona arqueològica de la cova Tapada
Roca de la Montses/n7613982144606935Aresta esvelta orientada al Bruc situada al torrent de la Diablera.
Roca dels Veteranss/n7913982314606918Roca integrada en una de les cingleres del torrent de la Diablera
Roca Majós/n7883982564606906Roca important situada en el cingle més notable del torrent de la Diablera, segons indica Josep Miquel Dalmau, baixant cap al sud.
Agulla de la Ventas/n7703978614606886Des de sant Pau Vell baixa una petita carena en direcció sud que acaba en aquesta roca. En Josep Baberà esmenta que deu tractar-se d'un bloc després de les cingles.  tal com evidencia la balma que ha quedat en el lloc on abans estava encaixada aquesta roca. Agulla  situada en la part est del Contrafort de sant Pau Vell i separada d'aquest per una canal arbrada. Forma coll amb la Veïna de sant Pau. En Manuel Punsola li dona el número 395
Castell de la Guàrdias/n8573978244607090Una mica més a munt de sant Pau Vell hi ha quatre pedres a dalt d'un turó del que fou el castell de  la Guàrdia o castell Bonifaci.
Sant Pau Vell978233978204606986Molt a prop del coll de can Maçana, accessible per un petit corriol, hi ha la ruïnes de sant Pau Vell 
Piràmide truncada
s/n7603976534607022Bloc aïllat situat a prop d'un cingle situat a la vessant oest del Contrafort de sant Pau Vell
Casc d'Agulles
s/n7583977034606889Bloc arrodonit situat al final d'una carena que baixa de sant Pau Vell
Tornar a Agulles