Secció VII Miranda del Príncep

Aquesta secció formació part de la Regió 2 - Frares Encantats. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. Les coordenades són UTM- ERTS89NOM AGULLANUMEROALÇADAXYDESCRIPCIÓ
Agulla Alfred Rodríguez Picós/n8463991794606394Agulla situada quasi enfront de l'agulla Antoni Rosic però a la llera esquerra del torrent del Lloro molt a prop del camí del torrent del Lloro.
Agulla Antoni Rosichs/n8403991224606385Agulla en la part meridional del torrent del Lloro baixant pel camí del mateix nom a la dreta de la llera del torrent i abans de girar el camí cap a l'agulla del Xebret. Aquesta agulla està dedica a quin fou el fotògraf de les primeres escalades montserratines. La primera ascenció la feren Albert i Òscar Masó i Ramon Arabat el primer d'abril del 2000.
Agulla del Xebrets/n8023991744606309Discreta agulla situada al capdamunt del que fou l'era del Xebret. Pel seu peu passa el camí del torrent del Lloro poc abans de la seva cruïlla amb el torrent de les Grites.
el Bitllot1629883994354606681A la mateixa carena que des de pas de Príncep va a la Miranda del Príncep
La  Desdentegadas/n7803988964605948És la darrera agulla de la carena que baixa des de la Miranda de les Agulles. La vessant sud d’aquesta agulla cau a plom damunt de la cinglera. La primera ascensió la feren A.Ubac, V.Soto i J.Barberà el 11 de febrer de 1973.
Miranda de l'Arcadas/n8013989354606067Situada a la part de llevant de la roca  191  i sota d'aquesta. Presenta una forma arrodonida.. Cal baixar-hi des de la 191 per dintre d'una exuberant vegetació la qual cos fa difícil localitzar-la. Com el seu nom indica, té una magnífica vista sobre l’im
Miranda del Príncep1639923994054606614Gran turó des d'on es contempla una magnífica panoràmica. La part SE presenta unes grans cingleres. És l'última roca de la carena descende de Pas de Príncep
Punta de la Desdentagadas/n8103988754606009A la part surd de la 191 hi ha una agulla amb la qual forma un collet. La primera ascensió la feren V.Soto i J. Barberà el 11 de febrer de 1973.
Roca 1331339243991164606684Formen una altra carena descendent paral·lela a l'esmentada de la Miranda del Príncep, però més cap al cantó d'Agulles i, com totaes les roques d'aquesta secció, a la part de baix del camí de coll de Port a la Portella. De fet, el coll per on passa dit ca
Roca 1341349253991094606629Formen una altra carena descendent paral·lela a l'esmentada de la Miranda del Príncep, però més cap al cantó d'Agulles i, com totaes les roques d'aquesta secció, a la part de baix del camí de coll de Port a la Portella. De fet, el coll per on passa dit ca
Roca 1611619853994504606702A la part Sur de l'agulla Petita o inferior de Pas de Príncep
Roca 1911918263988784606045Aquesta cota està al sud de la Miranda de les Agulles. S’hi arriba carenant des d’aquest en direcció sud orientant-se cap a l'esquerra, ja que per la dreta es va a la cova Tapiada. Després de passar per uns petites elevacions rocoses s'arriba a turó rocós que és la cota 191 situada quasi bé al final d’un petit serrat. En Josep Barberà ho descriu així "sempre carenejant, farem cap a un monticle rocós (191), gairebé al final d'aquest serrat, que  mor en forma de cresta a les roques de la Desdentegada". La cota 191 queda just al davant del cim de l’agulla de la Miranda de l’Arcada. Seguint la carena més avall s’arriba a la Desdentegada.
Roca del Xebrets/n8053991744606318Roca situada al costat mateix de l'agulla del Xebret per la seva vessant est.
Roca Petita o inferior de Pas de Príncep1609913994404606725Aquesta roca i l'agulla Gran de Pas de Príncep formen dit pas
Punta de l'Orientaciós/n894
3988154606407Turó rocós situat entre la Miranda de les Agulles i la roca 191. Al seu peu, en la vesant est, hi ha el pou d'en Fed petita cavitat de varis metres en vertical.
Cap Gross/n9263996924606934Turó rocós situat per sotadel camí del Montgròs entre les capçaleres de torrents que es formen al peu del coll de Port, l'agulla Vista i el Cor de Bé.
Miranda d'Agulles187907 398767 4606504 Roca situada en una carena descendent que surt del cami de la Portella a coll de Port. És un ample planell rocós des d'on es domina una extensavisió de tota la regió d'Agulles. D'aquí li ve el nom de Miranda d'Agulles.