Secció XV Sant Jeroni

Aquesta secció formació part de la Regió 4- Sant Jeroni. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

 

Paret de Sant Jeroni

 

279 DSC_0278

 

 

      UTM ETRS89
NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
 Agulleta d’en Pany s/n 1.170 400992 4606411
Cap del Camell 317-318 1.085 400840 4605959
El Gegant Encantat 303 1.175 400897 4606404
El Sentinelleta s/n 1.106 400958 4606294
La Petxina 305 1.110 400787 4606584
La Pilota 390 1.042 400818 4606445
La Talaia Gran 304 1.146 400757 4606570
La Talaia Petita 306 1.126 400768 4606605
La Talaieta d’en Barbé 308 1.086 400792 4606695
Les Gepes del Camell 315-316 1.092 400878 4605987
Miranda de Sant Jeroni 301-302 1.236 400965 4606645
Roca de la Pitrada 394 1.033 400795 4606186
Roca del Coll de la Llum 313 1.056 400735 4606593
Sant Jeroni (cota 302) 302 1.236 400950 4606646
Roca 307 (Punta Solitud) 307 1.085 400786 4606671
Roca 314 314 1.064 400719 4606534
Roca 393 393 1.014 400721 4606478

Sant Jeroni i el Gegant Ecantat

Sant Jeroni i les Talaies
Les Talaies

 

Nom agulla

Comentari

Roca de la Miranda del Camell Coneguda com l’Àguila, també. Es troba a l’oest del coll de l’Albarda Castellana. Està formada per un parell de merlets. Per la part del seu coll nord es presenta força vertical.
El Sentinelleta A la part oposada de la canal que porta a la roca de l’Ampolla hi ha la del Sentinella, curiosa roca que té una petita agulla adossada (és el “fusell” del Sentinella). No sobrepassa els 15 metres d’alçada.
Roca de l’Ampolla Vorejant la roca de la Miranda del Camell o anant en direcció al Gegant Encantat, es troba una dreta canal que cal davallar i que queda a la dreta d’aquesta roca.
Roca de la Popa Com la veïna del Gegant i al mateix nivell, es troba la roca de la Popa, a una distància gairebé igual l’una de l’altra.
Agulleta d’en Pany És al costat mateix del lloc on hi havia el restaurant de Sant Jeroni, a sota del mirador dedicat a Mossèn Cinto Verdaguer.
Miranda de Sant Jeroni La cota 301, és el segon cim de Sant Jeroni, té un mirador, rodejat de baranes de ferro i una rosa dels vents. L’arribada a Sant Jeroni es per camins que es troben una mica abans el de Sant Joan, el del camí dels Francesos i el del torrent de Santa Maria des del Monestir. Un dret camí puja per la canal de Sant Jeroni des de Santa Cecília.
Sant Jeroni És el lloc on culmina la muntanya de Montserrat. Pròpiament Sant Jeroni són dos cims. Aquest, el 302, hi ha un vèrtex geodèsic i les restes d’una estació meteorològica.
Roca 309 En davallar les escales des del cim de Sant Jeroni, a la seva part esquerra, es troba aquest promontori rocós, pla per aquesta banda i encinglerat per la que mira a l’ermita de Sant Jeroni.
Agulla Predilecta Vorejant des de l’agulla Trobada la base de les parets, es va a parar al mateix peu de 1a xemeneia Torras-Nubiola que mena al cim de Sant Jeroni. Aquí precisament hi ha l’agulla Predilecta.
Roques 310-311-312 i del Teix Davallant per les escales des del cim de Sant Jeroni, però a la seva dreta,hi ha, en direcció sud, la roca 310. Les roques 311 i 312 estan al costat. Al seu peu hi ha un magnífic teix
Roca Trobada Remuntant des de Pilota i anant a trobar la base de les parets de la muralla nord oest de Sant Jeroni, es veu una agulla adossada al cingle.
El Gegant Encantat És una de les roques més belles de Montserrat, tant per la seva forma característica.
Roca Veïna del Gegant Al costat del Gegant, a la seva part est, és una grossa roca.
El Petit Gegant Descendint per la canal que voreja les roques 310,311 i 312, per la banda de llevant, es va a parar sota d’elles i enfront mateix de la roca del Gegant Encantat
Les Gepes del Camell Baixant del coll de l’Albarda Castellana pel camí dels Francesos es veuen més avall unes roques isolades, relativament boterudes, que juntes donen la forma d’un camell. Unes, les 315 i 316, formen les gepes.
Cap del Camell Baixant del coll de l’Albarda Castellana pel camí dels Francesos es veuen més avall unes roques isolades, relativament boterudes, que juntes donen la forma d’un camell. Unes, les 317 i 318, formen les gepes.
Roca de la Pitrada Seguint pel camí del Camell vers el torrent de Migdia, es troba un fort repetjó i en arribar al seu collet hi ha aquesta roca formada per una cresta que s’acaba en un petit cim tocant pràcticament al camí.
La Pilota Acabat el sector de sota el camí del Camell, a la part de dalt i prop del peu de la muralla de Sant Jeroni hi ha aquesta agulla batejada així per la seva forma esfèrica.
Roca 307 Segons el mapa d’en Semir, aquesta roca – com també la 308 – rep el nom de Talaieta, però veritablement la Talaieta és la roca 308. En un mapa original d’en Josep Barberà, escrit a ma, anomena aquesta roca com Damunt de la Talaieta. També es coneix amb el nom de la Punta Solitud.
Talaieta d’en Barbé Ultima agulla, la més al nord, del grup d’agulles que constitueixen les Talaies.
Talaia Petita El conjunt de les Talaies és, a causa de l’erosió, pot ser un dels més bonics de la muntanya. Ja que queda separat del massís per uns colls ben marcats i ocupen un posició central. De tot el conjunt aquesta agulla es troba en la seva part més central.
Talaia Gran El conjunt de les Talaies és, a causa de l’erosió, pot ser un dels més bonics de la muntanya. Ja que queda separat del massís per uns colls ben marcats i ocupen un posició central. De tot el conjunt aquesta agulla es troba en la part més al sud i és la més alta.
La Petxina Conjunt de roques adossades a la paret est de les Talaies.
Roca del Coll de la Llum Gran agulla plana situada adossada a la paret oest de les Talaies al damunt del camí de la canal de la Llum.
Roca 314 Agulla situada entre la roca 393 i la roca del coll de la Llum.
Roca 393 Es el primer contrafort i el més baix de les Talaies i toca el camí que ve del Camell.
Roca del Torrent de Migdia (L’Oliva) Seguint pel camí cap el torrent se Migdia, gairebé passat l’indret on es dreça la «Pilota» per a la part de baix, es veu aquesta l`agulla
Roca de la Sang Aquesta roca que és sota de la roca de la Pitrada abocada sobre el torrent de Migdia.
Roca dels Coloms Descendint per la carena que davalla de la roca de la Pitrada hi ha una nova carena ben marcada baixa paral·lelament al torrent del Migdia i un cop passat un turó, que se li dóna el nom de roca dels Ocells, hi ha el collet que separa l’agulla dels Coloms, molt dret i penjat.
Roca d’en Millet Deixant el camí dels “Francesos” i agafant el que, vorejant per sota del Camell, va a parar al torrent de Migdia per la part alta, seguidament després d’haver creuat una gran pedra que barra el camí, es troba un antic corriol a la part de sota que mena fins a una carbonera. D’aquí, per una carena a un turó, on cal davallar una canal ampla que hi ha a la dreta durant un bon tros fins que es pot revoltar vers l’esquerra i, vorejant contraforts del turó, s’arriba al coll d’aquesta roca.El Camell de Sant Jeroni

Camell de Sant Jeroni

Sant Jeroni

Seccio 15 Sant Jeroni dibuix Seccio 15 Sant Jeroni

 

Anar a Agulles