Secció XXI Bellavista

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

339 Panorama 6584-6590

344 IMG_6352

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X

Y

Cara de Mico 415 1.063 402040 4605030
El Rave 439 934 401782 4605057
El Sentinella 437 1.007 401943 4605066
La Campana 438 957 401802 4605096
Miranda de la Campana s/n 980 401819 4605131
Miranda del Rave s/n 950 401776 4605132
Miranda dels Pollegons s/n 930 401420 4605496
Roca de la Paparra s/n 1.056 402047 4605066
Roca veïna del Rave 440 920 401789 4605069
Serrat de Bellavista 1 457 1.032 401826 4605467
Serrat de Bellavista 2 458 1.024 401806 4605516
Serrat de Bellavista 3 459 1.036 401767 4605552
Serrat de Bellavista 4 460 1.035 401744 4605615
Serrat de Bellavista 5 461 1.046 401711 4605680
Cota 414 414 1.045 402064 4605025

 

340 IMG_6358

342 IMG_6347

 

Nom agulla Comentari
s/n Gran roca situada al nord de la Campana. No està citada per en Josep Barberà.
s/n Mirador situat al costat del camí de les Artigues quan s’enfila cap el camí nou de Sant Jeroni. No està citada per en Josep Barberà.
Roca de la Paparra Queda per sota de la serra de les Paparres, en direcció sud i propera a l’agulla del Sentinella. Està al costat de la roca anomenada Cara de Mico per la seva cara nord. És una gran roca com un merlet.
El Sentinella Curiosa agulla. S’aixeca com un torre cap el cel. Queda a la part sud de la Serra de les Paparres, per tant sota aquest serrat. Està formada per dues agulles unides per la base: el Sentinella, que és la més alta, i al seu costat hi una agulla esvelta anomenada el Fusell.
Cota 414 Queda ja al final de la llarga carena de la Serra de Bellavista, aquí nomenada Serra de les Paparres. Aquesta cota, junt amb la Cara de Mico, a la qual es veïna pel sud est, s’uneixen a l’altívola Gorra Frígia. Es un turó arrodonit que les seves vessants nord cauen sobre el camí nou de Sant Jeroni.
Cara de Mico Aquesta agulla es veïna per l’oest de la cota 414 i queda per sota de la cara nord de la Gorra Frígia, a la qual està unida per un coll molt pronunciat. Per la part oest s’aboca al torrent de l’Artiga Alta i ofereix una magnífica vista sobre la roca del Sentinella. El nom li ve donat per la fisonomia simiesca que presenta la seva cara est. En algunes descripcions també se la identifica com agulla del Mirador.
La Campana Aquesta roca està situada a la part esquerra del coll dels Pollegons baixant pel Serrat de Bellavista. És veïna del Rave.
Roca veina del Rave Roca situada a la part nord del Rave amb la qual està unida per un coll.
El Rave o la Baldufa Estranya agulla que té una forma ben singular per tractar-se d’una gran roca sobre una estreta base. Aquesta roca està a l’est del coll dels Pollegons, a continuació de la roca de la Campana, de la qual és pràcticament veïna. Constitueix una de les roques més interessants per als escaladors, a causa de la seva colossal balma o sostre.
Roques de Sota el Rave Son dos roques del que es troben sota mateix de la del Rave, sembla la primera que sigui un bloc després d’aquesta.
Serrat de Bellavista 1 El serrat de Bellavista és un conjunt de roques que uneixen el conjunt de les Magdalenes o Gorres amb el de l’Albarda Castellana i Sant Jeroni. Per la seva situació separa les vessants dels torrents del Pont i Vall Mal o Santa Maria. Tota aquesta sèrie de turons que està format el Serrat de Bellavista son un magnífic mirador sobre la vessant del Bruc del massís.
Serrat de Bellavista 2 El serrat de Bellavista és un conjunt de roques que uneixen el conjunt de les Magdalenes o Gorres amb el de l’Albarda Castellana i Sant Jeroni. Per la seva situació separa les vessants dels torrents del Pont i Vall Mal o Santa Maria. Tota aquesta sèrie de turons que està format el Serrat de Bellavista son un magnífic mirador sobre la vessant del Bruc del massís.
Serrat de Bellavista 3 El serrat de Bellavista és un conjunt de roques que uneixen el conjunt de les Magdalenes o Gorres amb el de l’Albarda Castellana i Sant Jeroni. Per la seva situació separa les vessants dels torrents del Pont i Vall Mal o Santa Maria. Tota aquesta sèrie de turons que està format el Serrat de Bellavista son un magnífic mirador sobre la vessant del Bruc del massís.
Serrat de Bellavista 4 El serrat de Bellavista és un conjunt de roques que uneixen el conjunt de les Magdalenes o Gorres amb el de l’Albarda Castellana i Sant Jeroni. Per la seva situació separa les vessants dels torrents del Pont i Vall Mal o Santa Maria. Tota aquesta sèrie de turons que està format el Serrat de Bellavista son un magnífic mirador sobre la vessant del Bruc del massís.
Serrat de Bellavista 5 El serrat de Bellavista és un conjunt de roques que uneixen el conjunt de les Magdalenes o Gorres amb el de l’Albarda Castellana i Sant Jeroni. Per la seva situació separa les vessants dels torrents del Pont i Vall Mal o Santa Maria. Tota aquesta sèrie de turons que està format el Serrat de Bellavista son un magnífic mirador sobre la vessant del Bruc del massís.
Miranda dels Pollegons Es tracta d’un parell de roques situades per sota el camí del Pont per damunt d’una petita coma on hi ha la capçalera dels torrents que davallen cap a la Vinya Nova.

 

461 DSC_3238

Seccio 21 Bellavista dibuix Seccio 21 Bellavista

Tornar a Agulles