Secció XXII La Plantació

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

195 La Plantacio IMG_6363

259 Panorama 3275-3278

258 Panorama 3260-3267

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X


Y

Agulla de la Plantació 452 957 401804 4604919
Agulla del Capdemunt s/n 960 401807 4604850
Agulla del Capdevall 463 912 401735 4604863
Agulla del Meguí 448 985 401896 4604933
Agulla d’en Torres Homet 449 991 401855 4604877
Agulla Jaume Mata 434 986 401895 4604766
Agulleta de l’Esglai s/n 922 401756 4604838
El Barretet 456 972 401790 4604885
El Gendre s/n 820 401762 4604590
Fals Ou s/n 870 401832 4604657
Fals Punxó s/n 830 401743 4604645
La Mamella 425 1.029 401926 4604820
La Mamelleta 426 1.031 401933 4604865
La Vicepresidenta s/n 876 401822 4604589
L’Oblidada 473 815 401671 4604620
L’Ou de la Plantació 470 970 401957 4604713
Miranda de la Mamella 427 1.050 401942 4604900
Punxó de  la Pau i Justícia s/n 831 401721 4604646
Roca de la Cantelluda 477 903 401868 4604572
Roca de la Filla Alta de la Presidenta 468 846 401788 4604588
Roca de la Filla Baixa de la Presidenta 479 801 401740 4604594
Roca de la Presidenta 478 887 401808 4604579
Roca de l’Esquerda s/n 836 401721 4604494
Roca de Sant Cugat 435 973 401877 4604740
Roca del Divendres Sant 467 950 401763 4604856
Roca del Porró 469 940 401758 4604788
Roca del Rellotge s/n 854 401749 4604507
Roca dels Col·leccionistes 472-472A 912 401795 4604728
Roques de sota el Rellotge s/n 833 401770 4604539
Roques sota el Rellotge s/n 833 401736 4604533
Cota 416 416 1.055 402048 4604929
Cota 417 (Miranda del Sentinella) 417 1.042 402005 4604949
Cota 418 418 1.058 402056 4604900
Cota 419 419 1.053 402040 4604901
Cota 420 420 1.058 402010 4604891
Processó dels Monos – Cota 421 421 1.054 401982 4604884
Processó dels Monjos – Cota 422 422 1.055 401970 4604887
La Doble – Cota 423 423 1.042 401980 4604856
Cota 424A 424A 986 401948 4604782
La Doble – cota 424 424 1.041 401967 4604824
Cota 428 428 1.044 401952 4604898
Cota 429 429 1.000 401886 4604904
La Triple – Cota 430 430 1.011 401888 4604892
La Triple – Cota 431 431 1.016 401882 4604883
La Triple – Cota 432 432 1.001 401864 4604865
Cota 433 433 985 401909 4604784
Cota 436 (Roca de Sant Martí) 436 918 401849 4604717
Cota 447 447 996 401889 4604919
Cota 450 450 965 401828 4604900
Cota 451 451 951 401817 4604914
Cota 453 450 983 401834 4604869
Cota 454 455 973 401823 4604877
Cota 455 455 964 401806 4604880
Cota 471 (Els Estalvis del Porró) 471 910 401734 4604762

 

263 Panorama 6314-6319

264 IMG_6247

268 IMG_6312

269 Panorama 6243-6245

 

Nom agulla

Comentari

Roques de Sota el Rellotge Són dues roques situades per sota la roca del Rellotge en direcció a la Filla Baixada la Presidenta. En la classificació d’en Josep Barberà aquestes roques estaven a la secció de Sant Pere.
s/n Agulla situada per sota de la Roca de Sant Martí i separada pel torrent dels Llorers.
s/n Roca situada entre la Presidenta i la Filla Alta de la Presidenta.
s/n Roca veïna de la cara nord de la Presidenta.
Roca del Rellotge Aquesta roca està situada al costat del camí de Sant Joan a la Plantació. Està un mica més al nord de la roca de l’Esquerda. S’ha inclòs en aquesta secció tot i que en Josep Barberà la situa en la secció de Sant Pere.
Roca de l’Esquerda Gran roca situada més avall de la roca del Rellotge i una mica més gran que aquesta. En la classificació d’en Josep Barberà està situada en la secció de Sant Pere. En el nostre cas la hem incorporat a la secció de la Plantació.
Roca de la Cantelluda Roca situada al costat est de la roca la Presidenta.
Roca de la Presidenta Es la més destacable d’aquesta carena descendent que limita a l’est de la Plantació. Té unes parets sud impressionants. Es troba sota la roca de la Cantalluda.
Roca de la Filla Alta de la Presidenta És una roca situada en la carena que comença a la roca de la Cantelluda i que va paral·lela al marge esquerra del torrent dels Llorers. Està per sota de la Presidenta pel seu costat oest i quasi adossada a ella. Entre la Filla Alta i la Filla Baixa hi ha un petit promontori que es coneix com el Gendre.
Roca de la Filla Baixa de la Presidenta És una roca situada al final de la carena que comença a la roca de la Cantelluda i que va paral·lela al marge esquerra del torrent dels Llorers. Aquesta agulla forma un collet amb la cota 479A.
L’Oblidada És la darrera agulla situada al sud d’una carena que neix a l’agulla de la Plantació i progressa cap al sud de la Plantació. L’Oblida es troba al damunt del torrent dels Llorers.
Cota 471 Es troba sobre i a l’esquerra de la dels Col·leccionistes i sota la roca del Porró. És una roca que té aspecte de flam per la seva àmplia base. Tot i que en Josep Barberà no li dóna cap nom actualment es coneix amb el nom d’Estalvis del Porró.
Roca del Porró Pujant des de la roca dels Col·leccionistes, es passa per entre aquesta i una altra roca que hi ha a l’est de la carena i que no està catalogada com a cota,
Agulleta de l’Esglai Queda al sud de la roca del Divendres Sant. Enllaça les roques de la carena del Barretet amb les del Porro i Col·leccionistes.
Agulla del Capdamunt No està referenciada per Josep Barberà. És una agulla situada al damunt i a l’est de la Roca del Divendres Sant. També es coneix com l’agulla de Sobre el Divendres Sant.
Roca del Divendres Sant Roca situada entre el Barretet i el Porró i envoltada per agulles, a dret i esquerra.
Cota 463 Queda sota la roca del Barretet, a l’oest de la roca del Divendres Sant abocada a la capçalera del torrent de l’Artiga Alta. Avui aquesta agulla es coneix també com l’agulla del Capdavall.
El Barretet Es la roca mes alta de la carena que es troba en la zona oest de la Plantació i que comença amb l’agulla de la Plantació i acaba amb l’Oblidada passant pels Estalvis del Porró. Per en Josep Barberà, la més esvelta de tota la secció, cas apart de la roca de la Mamella. Forma un coll amb la cota 455. La part superior del Barretet té forma de bola amb una important balma per la banda oest.
Agulla de la Plantació És la cota més alta en la carena que puja des de l’Oblidada, El Porró i el Barretet. És una gran roca. Dóna al damunt del torrent de l’Artiga Alta.
La Mamelleta Gran roca sota l’agulla de la Miranda de la Mamella. Està entre la canal de la Triple i la canal de la Mamella. Pertany al grup de la Processo dels Monjos.
Miranda de la Mamella La roca de la Miranda de la Mamella està unida amb la Mamelleta, per un estret collet, a la vessant sud. Forma part del grup de la Processó dels Monjos.
La Mamella Es la roca mes esvelta d’aquesta secció situada ben be a sota de la roca de la Doble. Fa coll amb la Mamelleta.
Cota 424 A Petita agulla propera al torrent dels Llorers i veïna de la Mamella i de la Doble. A la seva vessant oest forma un petit collet amb la 433. Forma part també de la carena de la Processó dels Monjos En Josep Barberà indica que en el plànol d’en Semir no hi està indicada però si en el seu nomenclàtor.
La Doble És una gran roca a la part nord del torrent dels Llorers i és l’inici d’una llarga carena que baixa cap al sud. Aquesta carena ha estat anomenada com la Processó dels Monjos. Aquesta roca té dues puntes, la 423 al nord i la 424 al sud. La primera punta, la 423, també dóna la impressió d’estar formada per dues puntes.
Cota 433 Davallant per la carena de la Processó dels Monjos per sota de la Doble, fent coll amb la cota 424A i al capdamunt de l’agulla Jaume Mata.
Agulla Jaume Mata Roca en forma de gepa situada al damunt del torrent dels Llorers per la seva vessant dreta. A la base d’aquesta roca hi ha una pla on consta la dedicació del nom d’aquesta roca a un jove muntanyenc sancugatenc que perdé la vida a la serra del Cadi, anant a auxiliar a uns escaladors. Està englobada a les roques de la Processó dels Monjos.
Roca de Sant Cugat És la roca més gran de tota la Plantació. Té un cos voluminós. Es troba sota mateix de l’agulla Jaume Mata.
Agulla del Patchwork Aquesta agulla no consta en l’inventari d’en Josep Barberà. És una agulla fina i punxeguda com una sageta situada al peu de la Roca de Sant Cugat.
Cota 436 Darrera roca per la part sud del que es coneix com la Processó dels Monjos. Està per sota de la roca de Sant Cugat (435) i fa coll amb ell. Actualment se la coneix com la Roca de Sant Martí. La seva cara esta està abocada al torrent dels Llorers.
La Triple Són tres agulles adossades, la central és la més alta i més grossa. Aquesta roca forma part de les roques de la Processó dels Monjos i per anar-hi cal agafar la mateixa canal que davalla des de la roca de la Miranda a la Mamella, vers el torrent de l’Artiga Alta. Des de la Triple neix una petita carena que davalla cap al sud on, al seu extrem es troba l’agulla dels Col·leccionistes i sota d’ella el Punxó. Aquesta cadena té a l’est un petit torrent que la separa de la Processó dels Monjos.
Roca dels Col·leccionistes Des del peu de la cota 436 hom veu la roca dels Col·leccionistes a la seva dreta. És una agulla que té dos cims.
Agulla d’en Torres Homet Aquesta agulla veïna de la Triple per la seva cara sud-oest. Està dedicada a un dels escaladors de referència de Montserrat.
Cotes 450 i 451 Son dues roques que es troben entre l’agulla Torres Homet (cota 449) i l’agulla de la Plantació. La cota 450 està al costat de l’agulla Torres Homet i la 451 al costat de l’agulla de la Plantació.
Punxó de la Pau i Justícia Agulla esvelta i solitària situada a la dreta del torrent dels Llorers i al final d’una carena que s’inicia a al Triple. Una mica més amunt hi ha té l’agulla dels Col·leccionistes.
Cotes 453-454-455 Es un petit serrat paral·lel al que es troba en la part superior de la Plantació que va des de l’agulla de la Plantació fins a la Torres Homet. La cota 455 està a l’oest del Barretet; la cota 454 està entre la 455 i la 453; i aquesta última està a l’oest de la Triple i sota de la Torres Homet.
Fals Punxó Roca altiva situada a la dreta del Punxó i molt propera al marge dret del torrent dels Llorers. Per la seva forma pot confondre’s amb el Punxó que es trona més a l’oest. No fou referènciada per en Josep Barberà.
Agulla del Megui Es una roca situada sota la cota 447 per la seva cara nord. Està molt definida perquè està separada de la resta d’agulles d’aquest indret. Està abocada al torrent de l’Artiga Alta. Forma part d’una petita carena que limita el nord de la Plantació.
Cota 447 És una de les roques més al nord de la Plantació. Es veïna de la Megui, al nord, i de la cota 429 al sud. Es troba pràcticament abocada al barranc, capçalera del torrent de l’Artiga Alta, que la separa del Rava i la Campana.
Cota 429 Petita roca situada a la vessant nord-est de la Triple.
Processó dels Monjos És la roca més al nord de la Processó dels Monjos. Està formada per dos cims. La cota 421 està unida per un coll amb la cota 420. Per la cara sud estan separades de la Mamella i la Doble per una petita canal.
Cota 420 Es una petita roca que resta unida a la 421
Cota 419 Seguint el camí que passa al peu de la cota 418, es va a parar a la 419. Constitueix l’inici de la carena que descendeix cap a l’O. i en la qual es troben les roques de la Processó deis Monjos.
Cotes 416-417-418 Són tres roques que formen una curta cadena la peu de la Gorra Fríga. La cota 418 es troba al peu del caminet que contorneja la Gorra Frígia. És una roca petita i vertical, d’uns sis metres d’altura. Baixant la carena en direcció oest hom troba la cota 416, unida a la 418 pel coll. Per sota està al costat de la cota 417. Aquesta cota actualment es coneix amb el nom de Miranda del Sentinella.  La tercera cota és la que es troba més avall de la carena i que fa coll amb la cota 416.
L’Ou de la Plantació Es deu baixar pel camí que baixa per la bretxa entre la Miranda de Santa Magdalena i a la cota 409, quedant aquesta roca a la banda de la dreta i sobre el torrent en que baixa per l’altre banda la llarga carena de la Processó dels Monjos
Cota 475 Aquesta cota juntament amb l’Ou i la cota 476 formen una petita carena al marge esquerra de la canal dels Llorers. La cota 475 està immediatament per sota de l’Ou i al damunt de la cota 476.
Cota 476 Aquesta cota juntament amb l’Ou i la cota 475 formen una petita carena al marge esquerra de la canal dels Llorers. La cota 476 està per sota, sud, de la cota 475. Es coneix també com el Fals Ou

262 IMG_6370

465 IMG_6200

La Plantació

267 IMG_6262

257 IMG_6325

256 IMG_6211

223 IMG_6300

 

 

Seccio 22 La Plantacio dibuix Seccio 22 La Plantacio

Tornar a Agulles