Secció XXIII Sant Pere

Aquesta secció formació part de la Regió 5 - Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

   UTM ETRS89
NOM AGULLANº SEMIRALTITUDXY
Agulla Isabel Clara Simós/n8064022604603827A la part final del serrat del Petintent Manel Punsolà descriu aquesta agulleta veïna de l'agulla Ferran Torrent. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 979
Agulla Ausias Marchs/n8394022234603925A partir de cota identificada com a roca de Santa Caterina en el serrat del Penitent baixant cap al sud Manel Punsola situa aquesta agulla. Manel Punsola li dóna el número 975
Agulla de la Pasteretas/n8104017734604185Des de la roca de la Miranda de Sant Pere baixa una aresta llarga i molt suau que es despenja verticalment sobre el serrat de la Pastereta. Just en aquest indret es troba l’agulla que ens ocupa, unida per un collet a l’aresta esmentada i a la dreta del seu començament.
Agulla Eliseu Climents/n8144022494603846Agulla al costa de l'agulla Joan Fuster. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 978
Agulla Ferran Torrents/n8084022614603810Agulla de la part final del serrat del Penitent segons Manel Punsolà. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 980
Agulla Janot Martorells/n8354022334603908Segons la descripció de Manel Punsolà agulla sota l'agulla de Ausies Marc. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 976
Agulla Joan Fusters/n8174022434603855En la part inferior del serrat del Petinent Manuel Punsolà identifica dues agulles properes una d'elles és aquesta i l'altra és l'Eliseu Climent. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 977
Agulla Ovidi Monllors/n8054022604603793Aquesta agulla es la darrera que es troba en el serrat del Penitent abans que aquest arribi al Turó del Penitent. Manel Punsolà li dóna a aquesta agulla el número 981
Creu de la Bauma del Penitents/n9394021094604197
Ermita de Santa Caterinas/n9774021904604474
Miranda de Sant Peres/n990402084

4604353n la mateixa carena que davalla de la Miranda de Sant Joan i la Miranda de Santa Caterina cap al serrat del Penitent, abans d’arribar a la balma del Penitent es troba aquesta roca planera a partir de la qual continua una llarga carena que cau desplomada sobre el serrat de la Pastereta tancant la vessant esquerra del torrent del Misser.
Miranda de Santa Caterinas/n1.0364020994604487Des de Sant Joan s'agafa el camí de la balma del Penitent anomenada en alguna guia com ermita de Sant Pere. En arribar al coll on surt la carena que porta a aquesta balma es troba un turó que és la Miranda de Santa Caterina.
Roca de l’Artiga Baixas/n7814016394604347A l’inici del serrat d’en Muntaner, seguint amunt per una estreta carena que parteix dos torrents. El de l’esquerra és l’Artiga Baixa. En aquest indret es veu un grup de tres agulles ben definides, la del més al sud és la Roca de l’Artiga Baixa.
Roca del Frare Baixs/n6054013304603974Està a la part inferior i sud del serrat del Muntaner amb el qual està unit per un estret coll.
Roca d’en Marcel4658734017454604432Sota la roca 464 i baixant per la mateixa cinglera per la part dreta de la torrentada de la Coma Baixa.
Serrat de la Pasteretas/n7804016424604114De fàcil recorregut, davalla paral·lela al d’en Muntaner, del qual el separa el torrent de l’Artiga Baixa.
Serrat del Penitents/n8754021954604031S’esten des del sud a partir de la balma del Penitent i mena al camí de les Bateries, indret en el qual les roques són ja de molt petites proporcions. La travessia d’aquest serrat no ofereix cap mena de problema.
Balma del Penitents/n9554021404604223
Serrat d’en Muntaners/n6924014634604222Baixant de la Roca de l’Artiga Baixa per la carena neix en un collet el Serrat d’en Muntaner.
Roca del Sostre de la Costa dretas/n781 402190 4603832Aquesta roca es troba a pocs metres per damunt del camí que va des del camí de la Costa o de les Bateries al Pou de la Costa Dreta. Al seu peu neix un torrent que, després de confluir amb un de veí, dona origen al torrent dels Lladerns.
Tornar a Agulles