Secció XXIII Sant Pere

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

232 Giribet _MG_6242

232 Giribet _MG_6324

228 IMG_6916

      UTM ETRS89
NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
Agulla Isabel Clara Simó s/n 806 402260 4603827
Agulla Ausias March s/n 839 402223 4603925
Agulla de la Pastereta s/n 810 401773 4604185
Agulla del Dubte s/n 862 401726 4604410
Agulla Eliseu Climent s/n 814 402249 4603846
Agulla Ferran Torrent s/n 808 402261 4603810
Agulla Janot Martorell s/n 835 402233 4603908
Agulla Joan Fuster s/n 817 402243 4603855
Agulla Ovidi Monllor s/n 805 402260 4603793
Bauma del Penitent s/n 943 402141 4604242
Creu de la Bauma del Penitent s/n 939 402107 4604215
Ermita de Santa Caterina s/n 977 402190 4604474
Miranda de Sant Pere s/n 1.008 402127 4604435
Miranda de Santa Caterina s/n 1.032 402098 4604487
Roca de l’Artiga Baixa s/n 781 401639 4604347
Roca del Frare Baix s/n 605 401330 4603974
Roca d’en Marcel 465 873 401745 4604432
Serrat de la Pastereta s/n 780 401642 4604114
Serrat del Penitent s/n 875 402195 4604031
Serrat del Penitent s/n 988 402084 4604353
Serrat d’en Muntaner s/n 692 401463 4604222

 

 

221 Panorama 6834-6838

220 Panorama 6962-6964

 

Nom agulla Comentari
Roca d’en Marcel Sota la roca 464 i baixant per la mateixa cinglera per la part dreta de la torrentada de la Coma Baixa.
Roca de l’Artiga Baixa A l’inici del serrat d’en Muntaner, seguint amunt per una estreta carena que parteix dos torrents. El de l’esquerra és l’Artiga Baixa. En aquest indret es veu un grup de tres agulles ben definides, la del més al sud és la Roca de l’Artiga Baixa.
Serrat d’en Muntaner Baixant de la Roca de l’Artiga Baixa per la carena neix en un collet el Serrat d’en Muntaner.
Roca del Frare de Baix Està a la part inferior i sud del serrat del Muntaner amb el qual està unit per un estret coll.
Roca del Camí de l’Artiga Baixa Pujant pel camí de l’Artiga Baixa a l’esquerra hi ha el Serrat d’en Muntaner i a la dreta el serrat de la Pastereta, tocant a aquest es troba aquesta agulla.
Agulla de la Pastereta Des de la roca de la Miranda de Sant Pere baixa una aresta llarga i molt suau que es despenja verticalment sobre el serrat de la Pastereta. Just en aquest indret es troba l’agulla que ens ocupa, unida per un collet a l’aresta esmentada i a la dreta del seu començament.
Serrat de la Pastereta De fàcil recorregut, davalla paral·lela al d’en Muntaner, del qual el separa el torrent de l’Artiga Baixa.
Miranda de Sant Pere En la mateixa carena que davalla de la Miranda de Sant Joan i la Miranda de Santa Caterina cap al serrat del Penitent, abans d’arribar a la balma del Penitent es troba aquesta roca planera a partir de la qual continua una llarga carena que cau desplomada sobre el serrat de la Pastereta.
Serrat del Penitent S’esten des del sud a partir de la balma del Penitent i mena al camí de les Bateries, indret en el qual les roques són ja de molt petites proporcions. La travessia d’aquest serrat no ofereix cap mena de problema.

227 Giribet _MG_6396

468 IMG_8684

469 IMG_9485

406 IMG_9476

223 IMG_6300

Seccio 23 Sant Pere dibuixSeccio 23 Sant Pere

 

Tornar a Agulles