Secció XXIX Sant Miquel

Aquesta secció formació part de la Regió 5 - Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

   

UTM ETRS89


NOM AGULLANº SEMIRALTITUD

X


Y
Roca de l'Aleegrias/n8604029844604116Agulla situada al sud del Puntxó d’en Tatet
Punxó del Tatets/n8834029934604144Agulla en forma de punxó situada per sota de les roques de les roques del Fascicle, en direcció a l’oest. Aquesta roca queda abocada vers les torrentades que van a parar al torrent de Sant Joan.
Roca Alta de la Canal de Sant Miquel4989164032104604544És una roca que es troba sobre uns cingles que hi ha a la dreta de la canal que està a l’oest del coll del turó de Sant Miquel. Curiosament aquesta roca té el mateix número que el Turó de Sant Mique, segons el plànol d’en Ramon de Semir
Turó de Sant Miquel4988704033644604483Situant-se a l’ermita de Sant Miguel, a la part sud hi ha un turó que té dos puntes rocose. Aquest lloc és un bon mirador sobre l’ermita esmentada. Curiosament aquesta roca té el mateix número que la Roca Alta de la canal de Sant Miquel, segons el plànol d’en Ramon de Semir
       
Tornar a Agulles