Secció XXIX Sant Miquel

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

400 Panorama 8801-8807

345 IMG_6987

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X

Y
El Puntxonet s/n 860 402984 4604116
Punxó del Tatet s/n 883 402993 4604144
Roca Alta de la Canal de Sant Miquel 498 916 403210 4604544
Turó de Sant Miquel 498 870 403364 4604483

 

348 Panorama 7007-7008

Passat el Torrent Fondo mirant direcció al Monestir

 

Nom agulla

Comentari

EL Puntxonet Agulla situada al sud del Puntxó d’en Tatet
Fascicle, roques del Són dues roques separades per un coll situades en una carena que surt a prop de les anomenades roques del camí de les Ermites i davalla al sud en direcció al torrent de Sant Joan.
Tatet, Punxó del Agulla en forma de punxó situada per sota de les roques de les roques del Fascicle, en direcció a l’oest. Aquesta roca queda abocada vers les torrentades que van a parar al torrent de Sant Joan.
Alta de la canal de Sant Miquel, roca És una roca que es troba sobre uns cingles que hi ha a la dreta de la canal que està a l’oest del coll del turó de Sant Miquel. Curiosament aquesta roca té el mateix número que el Turó de Sant Mique, segons el plànol d’en Ramon de Semir
Sant Miquel, turó Situant-se a l’ermita de Sant Miguel, a la part sud hi ha un turó que té dos puntes rocose. Aquest lloc és un bon mirador sobre l’ermita esmentada. Curiosament aquesta roca té el mateix número que la Roca Alta de la canal de Sant Miquel, segons el plànol d’en Ramon de Semir
Triangle, roques del Són tres roques es troben a l’esquerra del torrent de Sant Joan i davant de la roca de la Joguina. De les tres roques una és més gran, les altres dues roques són més petites hi es troben al sud – oest de la gran. Entre totes tres formen el triangle que els dóna nom.

Seccio 29 Sant Miquel dibuix Seccio 29 Sant Miquel

Tornar a Agulles