Secció XXVI Boirafua

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

399 Panorama 8794-8798

401 IMG_8820

 

      UTM ETRS89
NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
Agulla de l’Albert Iglesias (possible) s/n 545 402640 4603131
Agulla dl Pont Natural de Collbató s/n 601 402566 4603349
Cap de la Llisa s/n 725 402212 4603536
Contrafort de les Bateries s/n 725 402577 4603591
El Bestiari Musical s/n 684 402144 4603501
El Gat s/n 763 402858 4603318
El Llençol s/n 670 402139 4603466
El Pinetell  (possible) s/n 576 402639 4603164
La Puça s/n 673 402181 4603452
La Roca dels Polls s/n 673 402201 4603438
Pont Natural de Collbató s/n 600 402562 4603357
Roca Cabalera s/n 714 402184 4603519
Roca de l’Arboç s/n 695 402229 4603479
Roca del Burro Fort (possible) s/n 585 402582 4603183
Roca d’en Pujolet s/n 688 402220 4603462
Roca Grossa s/n 676 402156 4603467
Roca Llisa s/n 683 402155 4603464
Serrat de la Guardia s/n 649 401922 4603664
Taca Blanca s/n 626 402059 4603466
Tossal de Boirafua – Serrat de les Garrigoses 499 H 769 402834 4603349
Cota 499 G – Serrat de les Garrigoses 499 G 766 402751 4603433
Cota 499 I – Serrat de les Garrigoses 499 I 770 402897 4603279

 

218 can_bonastre detall 3

215 Panorama 6967-6971

 

Nom agulla

Comentari

Contrafort de les Bateries Seguint amunt pel camí de les Bateries i abans d’arribar al coll de les Garrigoses, cal davallar per una pelada carena en direcció S. fins arribar al coll d’aquesta roca, al cim de la qual es puja amb una curta grimpada (dif. II). Des de dalt es domina la fondalada del torrent de la Font Seca.
Serra de les Garrigoses En el camí de les Bateries es troba el coll de les Garrigoses. Cal baixar-hi i pujar el primer turó que trobem, que és la cota 499 H.
Serrat de la Guardia És un serrat situat al damunt mateix del poble de Collbató i del camí de les Bateries.
Roca Llisa Seguint el camí de les Bateries, i després de passar la drecera dels Graus que puja del poble de Collbató, una gran roca sobresurt barrant gairebé el camí: és la roca Llisa. Existeix una llegendària roca Llisa deis Polls, que podria molt possiblement coincidir amb aquesta. Hom deia que si algú hi acostava l’orella sentina el piular d’una llocada; el cert és que aquells qui queien en el parany acabaven rebent una bona plantofada.
Tossal de la Boifarua És el cim central de la serra esmentada i s’alça a 769 m. Sobre el nivell del mar. Per arribar dalt el cim cal ter algunes petites grimpades.
Serra de les Garrigoses Des del cim del turó més elevat del serrat de les Garrigoses, baixem en direcció SE. i anem a parar en un coll des del qual ascendim aquesta roca i més avall hi ha un turó, el darrer de la serra.

498 Panorama 1104-1108

398 IMG_6946

212 gigafoto cara EST detall Seccio 26 Boirafua dibuixSeccio 26 Boirafua

Tornar a Agulles