Secció XXVIII Serra Llarga

Aquesta secció formació part de la Regió 5- Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

 Camí de Collbató per la Fita en la cruïlla GR6

356 DSC_2916

      UTM ETRS89
NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
Cota – Castell Otger (probable) s/n 587 404293 4603612
Cota 499 499 658 403933 4603956
Cota 499 D 499 D 630 404160 4603853
Cota 499 E 499 E 635 404160 4603864
Cota 499 F 499 F 613 404229 4603822
Cota 499C – Cap de les Canals 499 C 625 404093 4603973
Orella de Llebre (499A) 499 A 619 404000 4603956
Orella de Llebre (499B) 499 B 612 404018 4603961
Nom agulla

Comentari

Cota 499 És el primer turó d’aquest tram de la Serra Llarga que es troba cap al sud des del coll de la Fita. En aquest coll es trobe el camí que ve de Sant Miquel i el que uneix la Santa Cova amb Collbató.
Orella de Llebre Son dos roques situades en el coll que separa la cota 499 i la resta de la Serra Llarga. La primera roca és la més propera al coll de la cota 499, és la 499 A i està formada per dos cims.
Orella de Llebre Son dos roques situades en el coll que separa la cota 499 i la resta de la Serra Llarga. La primera roca és la més propera al coll de la cota 499, és la 499 A i està formada per dos cims. La roca 499 B o segona roca d’Orella de Llebra es troba a continuació.
Cota 499 C Seguint la carena de la Serra Llarga, després del les agulles de l’Orella hi ha la cota 499 C.
Agulla de Serra Llarga Aquesta agulla es troba en la Serra Llarga una xic més al sud que la cota 499 C.
Serra Llarga, cotes 499 D, E i F Aquestes agulles apareixen en la cresta de la Serra Llarga després de la cota 499 C en direcció sud. La darrea cota F és la que està més al sud i cau sobre la carretera de Collbató completament aplomada.
Roca d’en Jamamoto Es l’últim esperó de la Serra Llarga a la part est en sentit descendent i en la seva part baixa. Es molt difícil arribar-hi.

La Fita

 

Seccio 28 Serra Llarga dibuix Seccio 28 Serra Llarga

Tornar a Agulles