Secció XXX Santa Cova

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

Monestir

Monestir de Montserra

 

   

UTM ETRS89

NOM AGULLA ALTITUD Nº SEMIR X Y
Agulla de la Creu 621 488 403512 4604954
Agulla del Germà Paulí 620 497 403597 4604774
Alta Tensión 859 s/n 403043 4604972
El Cargolet 881 s/n 403021 4604974
El Pallaso 632 487 403510 4604932
Esperó d’en Richard 891 s/n 403016 4604988
La Granota 886 492 403029 4605015
La Vomitada 584 s/n 403430 4604993
Miranda de Sant Miquel 779 482 403505 4604774
Roca de la Cova 635 496 403645 4604679
Roques de les Tres Torres 669 484-485-486 403503 4604867
Roques de les Tres Torres – I 644 486 403509 4604900
Roques de les Tres Torres – II 646 485 403506 4604888
Torre de Sant Miquel 752 483 403503 4604816
Agulla de la Creu – cota 489 603 489 403512 4604965
Cota 493 927 493 402957 4604966
Cota 494 876 494 403029 4605023

Monestir de Montserra

201 Montserrat Aeri SD 2-PHOTOJPEG 14 48 43 10

202 Montserrat Aeri SD 2-PHOTOJPEG 14 48 59 09

Nom agulla Comentari
Cota 493 (Carena de la dreta del Funicular) Des del Pla de les Taràntules s’agafa una carena que baixa per la part dreta de la via del funicular de Sant Joan. Caminant es troben vàries roques i a continuació es troba seguidament la roca 493.
Cota 494 (Carena de la dreta del Funicular) Es la roca que dona fi a la carena que s’ha iniciat al Pla de les Taràntules i que baixa a la dreta del funicular de Sant Joan. Queda per sota la de la roca de la Granota.
Roca de l’Angel Es tracta d’un bloc grandiós que sembla desprès d’alguna cinglera i que es troba a l’esquerra del camí que va del Monestir a l’ermita de Sant Miquel. No cal confondre amb una altra roca amb el mateix nom que es troba en el camí de Sta. Cecília al Monestir. Una altre roca anomenada avui del Pilot, situada en el torrent de la Coma d’en Pastor, havia estat anomenada també com a roca de l’Àngel.
Roca de l’Avia És una gran roca gaire bé enclastada a la cinglera.
Roca de la Cova Es el punt més alt de la carena que baixa directament a la capella de la Santa Cova
Agulla de la Creu És la darrera roca de la carena iniciada al mirador de Sant Miquel i deu al seu nom a la creu que hi ha el camí de la Santa Cova que correspon al cinquè Misteri de Dolor, (la Crucifixió de Jesús). Aquesta roca es compon de dues, la cota 488 és pròpiament l’agulla de la Creu i cota 489 és anomenada agulla Baixa. Llinda amb la roca del Pallasso.
Roca de Fra Garí És una roca que es troba propera a l’anomenada cova de Fra Garí en direcció est.
Agulla del Germà Paulí Està situada en el camí de la Santa Cova, passada a l’agulla de la Creu. Havia estat anomenada també agulla dels Badocs i algun butlletí dels anys quaranta del segle passat li donava el nom d’agulla de la Cova. Aquest darrer nom, però, correspon, segons el plànol de Semir, a la cota 496, que es troba dalt de la carena de la Santa Cova.
El Gos Aquesta agulla es troba sota la Santa Cova.
La Granota Queda sota la cota 493, baixant la mateixa carena
Miranda del Monestir Es un bloc on hi ha una gran plataforma penjada amb vista una magna del Monestir.
Roca del Pallasso Està en la mateixa carena on hi han les roques de les Tres Torres en direcció a l’agulla de la Creu o nord-est. Al peu d’aquesta roca hi ha el primer misteri de Glòria (la Resurrecció de Jesús) del Rosari Monumental de Montserrat. Obra de l’arquitecte Antoni Gaudí i dels escultors Josep Llimona (Crist ressuscitat) i Dionís Renart (Les Tres Maries) (1903-1916).
Miranda de Sant Miquel La Miranda es un bell mirador sobre la vessant del Llobregat
Torre de Sant Miquel Està al costat de la Miranda de Sant Miquel.
Roques de les Tres Torres Son unes roques, anomenades també l’Olla, que es troben al capdamunt de la carena de l’agulla de la Creu. És una carena que baixa paral·lela a la de la Vomitada. Al peu de la roca 485 es troba el segon misteri de Glòria (l’Ascensió de Jesús) del Rosari Monumental de Montserrat. Aquest misteri es obra de l’arquitecte Bonaventura Bassegoda i Amigó i de l’escultor Josep Reynés (1903).
Roca de la Vomitada En el camí del Monestir a la Santa Cova i abans d’arribar al cinquè Misteri de Dolor (la Crucifixió de Jesús, obra de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch i de l’escultor Josep Llimona) baixa una carena que acaba pròpiament en el camí esmentat i, precisament tocant en aquest camí, hi ha la roca de la Vomitada.
Agulla de la Creu (agulla Baixa) És l’agulla més baixa i propera al cinquè Misteri de Dolor
s/n Esperó de grans parets verticals al damunt de la Granota
s/n Esperó marcat al costat de la Granota
s/n  

403 IMG_8067

Agulla del germà Paulí

404 IMG_8061

Agulla del germà Paulí

Seccio 30 Santa Cova dibuix Seccio 30 Santa Cova

Tornar a Agulles