Secció XXXII Mullapans

Aquesta secció formació part de la Regió 6 – Sant Salvador . Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

Tossal de Mullapans

Panoràmica

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
Agulla del riu s/n 634 403599 4605269
Cap del Gat – Tossal de Mullapans 587 508 4038887 4605332
Cavall Pinteta s/n 640 403530 4605353
La Trona – Dau del Monestir 586 563 403699 4605440
Roca de les aigues s/n 454 403854 4605415
Roca dels Corbs 585 627 403691 4605353
Cota 590 s/n 661 403509 4605355

Tossal de Mullapans

El Dau del Monestir

 

Nom agulla Comentari
Cota 590 Des de l’esplanada de l’aparcament de cotxes, es davalla per una carena entre roquissers formada per varis turons.
Roca de les Aigües És una roca que es troba a l’esquerra del camí de la drecera de Monistrol abans d’arribar a la caseta de les aigües.
Cavall Pinteta Petita roca que està en el coll que es troba entre la cota 590 i la roca dels Corbs. Té uns 10 metres d’alçada i queda solitària en el mig del coll.
Roca dels Corbs Es un gros roquissar situat al costat del coll a on hi ha el Cavall Pinteta. És un dels contraforts que hi han per sobre del riu Llobregat, pujant vers el Monestir.
Agulla del Riu (Petit Gat) Aquesta agulla també se li dona el nom de Petit Gat. Aquesta roca queda a la banda de baix del coll de la roca dels Corbs, a on hi ha el Cavall Pinteta.
Tossal de Mullapans Es un tossal ben destacable des de baix el riu Llobregat a sota de la roca dels Corbs. Té unes parets altíssimes per la cara sud est. En el seu extrem es troba una agulla coneguda amb el nom de Cap de Gat per extensió del nom d’una via d’escalada.
La Trona Aquesta agulla, també anomenada Dau del Monestir, es una roca petita. Es troba al peu de la roca dels Corbs per la seva cara nord al costat del camí de la drecera de Monistrol.

 

Seccio 32 Mullapans dibuix Seccio 32 Mullapans

 

Tornar a Agulles