Secció XXXIII Torrent Escuder

Aquesta secció formació part de la Regió 6 – Sant Salvador. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

368 Giribet _MG_6354

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X

Y

Roc Gros s/n 456 401955 4607137
Roca de la Nit s/n 244 403095 4606732
Roca de Mitjarda s/n 341 403353 4606208
Roca del Capvespre s/n 320 403402 4606203
Roca Fantasma s/n 652 403254 4605727

362 Vol Helicopter

364 Vol Helicopter

Nom agulla Comentari
Roca del Capvespre Per damunt del camí de les Canals, a prop del torrent de l’Escuder i hi ha vàries roques espargides, la primera roca que es troba és la roca de la Mitja tarda per sota aquesta roca i en el mateix torrent de l’Escuder es troba la roca del Capvespre. Pròpiament són dues enganxades. Cal advertir que Josep Barberà, situa aquestes roques per sota del camí de les Canals.
Roca Fantasma Desprès de la cruïlla de carreteres, una que ve de can Maçana i l’altra de Monistrol, i a la seva unió per originar la carretera que va al Monestir de Santa Maria hi ha una cadena descendent a l’esquerra d’aquesta carretera. A la fi d’aquesta carena es troba aquesta roca.
Roc Gros Gran pedra que es troba al peu de la carretera de Monistrol al Monestir de Santa Maria. Cal baixar per la carretera passada la Colònia Puig i la Font dels Monjos, i després d’un tancat revolt i obac per una torrentera, conegut con el revolt de la paella, es troba aquest gran roca tocant a la pròpia carretera.
Roca de la Mitjatarda (Bombers) Per damunt del camí de les Canals, a prop del torrent de l’Escuder i hi ha vàries roques espargides, la primera roca que es troba és la roca de la Mitja tarda. Cal advertir que Josep Barberà, situa aquestes roques per sota del camí de les Canals.
Roca de la Nit Aquesta roca es troba al bell mig del torrent del Cabirol i tocant el camí de les Canals, en el seu inici a prop de la carretera, és una roca grossa.

Seccio 33 Torrent Escuder dibuix   Seccio 33 Torrent Escuder   Tornar a Agulles