Secció XXXIII Torrent Escuder

Aquesta secció formació part de la Regió 6 - Sant Salvador. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

   

UTM ETRS89


 
NOM AGULLANº SEMIRALTITUD

X


Y


Roc Gross/n4564019554607137Gran pedra que es troba al peu de la carretera de Monistrol al Monestir de Santa Maria. Cal baixar per la carretera passada la Colònia Puig i la Font dels Monjos, i després d’un tancat revolt i obac per una torrentera, conegut con el revolt de la paella, es troba aquest gran roca tocant a la pròpia carretera.
Roca de la Nits/n2444030954606732Aquesta roca es troba al bell mig del torrent del Cabirol i tocant el camí de les Canals, en el seu inici a prop de la carretera, és una roca grossa.
Roca de Mitjardas/n3414033534606208Per damunt del camí de les Canals, a prop del torrent de l’Escuder i hi ha vàries roques espargides, la primera roca que es troba és la roca de la Mitja tarda. Cal advertir que Josep Barberà, situa aquestes roques per sota del camí de les Canals.
Roca del Capvespres/n3204034024606203Per damunt del camí de les Canals, a prop del torrent de l’Escuder i hi ha vàries roques espargides, la primera roca que es troba és la roca de la Mitja tarda per sota aquesta roca i en el mateix torrent de l’Escuder es troba la roca del Capvespre. Pròpiament són dues enganxades. Cal advertir que Josep Barberà, situa aquestes roques per sota del camí de les Canals.
Roca Fantasmas/n6524032544605727Desprès de la cruïlla de carreteres, una que ve de can Maçana i l’altra de Monistrol, i a la seva unió per originar la carretera que va al Monestir de Santa Maria hi ha una cadena descendent a l’esquerra d’aquesta carretera. A la fi d’aquesta carena es troba aquesta roca.
       
Tornar a Agulles