Secció XXXIV Flautats

Aquesta secció formació part de la Regió 6 – Sant Salvador. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

350 DSC_0791

351 IMG_2080

Flautats

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X

Y

Agulla de la Canal Plana s/n 981 402438 4605757
Agulla de la Mitra 560 996 402527 4605752
Agulla dels Degotalls 543 800 402604 4606081
Boleta de Trinitats o Quarta de la Trinitats 538 1.022 402742 4605644
Cadireta dels Flautats 508 1.130 402576 4605677
Cota 540 540 995 402746 4605671
Cota 541 541 1.003 402746 4605661
Cota 558 558 1.044 402547 4605719
Cota 559 559 1.021 402535 4605736
El Fesolet 504 1.129 402507 4605611
El Pebrot 533 1.069 402666 4605636
El Pito del Sereno 535 1.006 402721 4605616
El Sereno 534 1.036 402695 4605626
Flautats – 505 505 1.130 402527 4605648
Flautats – 506 506 1.130 402541 4605658
Flautats – 507 507 1.135 402547 4605669
La Carota 536 1.046 402700 4605653
La Flama o el Didal 580 1.090 402498 4605638
La Nineta 537 1.036 402715 4605650
La Porra 530 1.105 402574 4605697
La Punxa 531 1.096 402574 4605707
Roca de la Cara de la Vella 532 1.060 402592  4605710
Roca de les Lluernes 564 1.061 402356 4605589
Roca de l’Urbain 666 981 402427 4605738
Roca del Moro Joan o el Fessolet inferior 503 1.109 402493 4605597
Roques de la Nansa 561 i 593 991 402510 4605776

352 IMGP2587   Mòmia i Flautats  des de Sant Dimes   030 Regio dels Flautats IMGP2580

Nom agulla Comentari
Cotes 540-541 (Roque de sobre les Trinitats) A la part est de la Boleta de Trinitats o Quarta de Trinitats hi ha aquests dos turonets.
Cotes 558 i 559 (Carena descendent de la Punxa) Al peu de la Punxa hi ha una petita caren descendent vers el nord. Les dues primeres roques d’aquest carena són les cotes 558 i 559.
Boleta de Trinitats Aquest agulla també és anomenada Quarta de Trinitats. L’ermita de la Santíssima Trinitat es troba just a sota d’aquesta roca. És l’inici d’una petita carena que es troba a l’esquerra d’una canal que acaba al damunt de l’ermita.
Cadireta del Diable (Flautats) Es l’última agulla dels Flautats per la part est i forma colla amb la cota 507.
Roca de la Cara de la Vella Darrera roca d’una cadena descendent per la vessant nord des dels Flautats i veïna de la Punxa.
La Carota Agulla per damunt de la Nineta, en la mateixa carena que està a la dreta de la canal que acaba a l’ermita de la Santíssima Trinitat.
El Fesolet Agulla situada en la carena dels Flautats, queda al damunt de la Mòmia i forma coll amb la roca del Moro Joan (Fesolet inferior).
Flautats – 505 Agulla de la carena dels Flautats. Forma coll a l’oest amb el Fesolet i a l’est amb la cota 506.
Flautats – 506 Agulla de la carena dels Flautats. Forma coll a l’oest amb la cota 505 i a l’est amb la cota 507.
Flautats – 507 Agulla de la carena dels Flautats. Forma coll a l’oest amb la cota 506 i a l’est amb la Cadireta del Diable
Agulla de la Mitra Al peu de la Punxa hi ha una petita carena descendent vers el nord. La Mitra és la tercera roca d’aquesta carena després de les roques de les cotes 558 i 559. Forma coll amb la següent agulla de la carena, les roques de la Nansa.
Roca del Moro Joan (Fesolet inferior) Es una petita roca situada a l’inici de la carena que es coneix amb el nom dels Flautats. Fa coll amb la següent agulla d’aquesta carena, el Fesolet, i és veïna de la roca de Sant Salvador de la qual es troba separada per un marcat coll. També ha estat anomenada Fesolet inferior.
Roques de la Nansa 1 (561)
Són les últimes roques d’una petita carena descendent cap al nord al peu de la Punxa. Formen coll amb la Mitra.
Roques de la Nansa 2 (593)
Són les últimes roques d’una petita carena descendent cap al nord al peu de la Punxa. Formen coll amb la Mitra.
La Nineta Agulla veïna per un coll a la part nord-est amb la Boleta de Trinitats o Quarta de Trinitats. Queda sota de la roca de la Carota.
El Pebrot És la roca més alta de la carena que puja des de l’ermita de la Santíssima Trinitat vers els Flautats. Presenta dos colls, el del més al nord, el forma amb els Flautats i el del sud amb el Sereno.
El Pito del Sereno Agulla esvelta i allargassada que és la primera d’una carena situada a la part nord de l’ermita de la Santíssima Trinitat en direcció als Flautats i a la dreta d’una canal que acaba a l’ermita.
La Porra Primera agulla d’una cadena descendent per la vessant nord des dels Flautats.
La Punxa Segona agulla d’una cadena descendent per la vessant nord des dels Flautats i veïna de la Porra.
El Sereno Aquesta agulla és veïna del Pito del Sereno per la seva part nord en la carena que puja des de Trinitats als Flautats.
Roques de sota el camí de l’Arrel Tal com indica el seu nom aquestes roques es troben baixant pel camí de l’Arrel des de Trinitats. Hi un tram en el qual una antiga tanca de filat i a sota, a peu de cingleres es troben aquestes roques.
Agulla de la Canal Plana Queda un xic mes avall de la roca de l’Urbain Té una llarga i dreta aresta nord.
Roca de les Lluernes Agulla situada a l’inici de la serra de les Lluernes i a l’inici de la canal Plana. En la descripció de Josep Barberà aquesta agulla estava situada en la secció Cavall Bernat.
Roca de l’Urbain Agulla situada al nord de la Flama o el Didal i pel damunt, a la dreta, de la la Canal Plana.
La Flama o el Didal Petita agulla en forma de didal situada al peu del Flautat-505 per la seva cara nord.

Ermita de la Trinitat Els Flautats i Sant Salvador Seccio 34 Flautats dibuix Seccio 34 Flautats Tornar a Agulles