Zona 1. Vessant Nord

El primer torrent d’aquesta zona neix a l’entorn de la vessant nord de coll de can Maçana. La capçalera d’aquest torrent es troba en la vessant occidental de la carena de Puigllobí en les proximitats del bosc del Frare. Per aquesta raó algú anomena aquest torrent com a torrent del Bosc del Frare o també com a torrent del Fum. Aquest torrent rep les aportacions de petits torrents provinents de les serralades de l’entorn i això genera ja la riera de Marganell. Aquesta riera és molt important perquè serà la que anirà recollint les aigües de tots els torrents de la vessant nord del massís de Montserrat i les portarà fins els riu Llobregat.

Sietma hidrologia zona 1

Sistema hidrològic del massís de Montserrat. Zona 1

Anant cap a l’est el següent torrent és el torrent de can Maroto. Aquest torrent neix al nor de la carena de Puigllobí i després d’un petit recorregut, on rep les aigües d’altres petits torrents, s’uneix per la dreta amb el torrent del Malniu que rep aquest nom perquè s’origina de la fusió de tres torrents a prop en l’indret anomenat Malniusituat a la carena de Puigllobí.. Un dels tres torrentsés el torrent de la font de l’Alba que s’origina al peu mateix de la carretrea de can Maçana al Monestir de Santa Maria.Els altres dos torrents són el torrent de la font de la Poma, que té la capçalera en uns barrancs al peu del coll de Guirló i el torrent de la font del Teix que s’origina als peus mateix de la cara nord del massís sota a la roca Fodarada  que neix a l’entorn de la font del mateix nom. Aquest dos darrers torrents es fusionen abans de trobar-se amb el torrent de la font de l’Alba.  El torrent del Malniu avançacap a la massia del  cal Petit i poc després desguassa en la riera de Marganell.

Més cap a l’est hi ha la serra de l’Oliver. A la vessant oriental d’aquest serra es troba el següent torrent. Es tracta del torrent de l’Oliver que transcorra entre la serra de l’Oliver, per l’oest, i la serra del Florí a l’est. La capçalera d’aquest torrent hi ha varis torrents que estàn entre els peus de la roca Foradada i el coll d’Agulles. El camí d’ascensió a aquest coll és un dels torrents esmentats. El torrent de l’Oliver a mesura que baixa cap a la riera del Marganell rep les aportacions de nombrosos petits torrents. Quan passa per les proximitats de can Magí el torrent s’anomena torrent de can Magí.

El següent torrent es troba a la vessant est de la serra d’en Florí és el torrent del Casot que s’origina de la captació de diversos torrents i barrancs que es troben en l’entorn del bosc del Casot proper a la carretera de Can Maçana al monestir de Santa Maria. El torrent transcorre per la urbanització del Casot limitat a l’oest per la serra d’en Florí i a l’est per la serra del Casot. Passada aquest serra hi ha el torrent de can Martorell. Aquest torrent neix de la confluència de diversos torrents i barrancs que es troben entre la serra del Casot  i la carena de la Creu de Ferro que recullen les aigües de torrents que s’originen al peu de les agulles de la regió dels Ecos. El torrent de can Martorell un cop passat la finca d’aquest nom rep per la dreta el torrent del font del Llum. Es tracta d’un torrent de llarg recorregut que s’iniciaquasi bé al peu de les Talaies i des d’aquestes baixa pel costat de la font del Llum  i creua la carretera de can Maçana al monestir de Santa Maria. De forma simètrica, aquest torrent té una correspondència en la vessant sud del massís en el torrent del Migdia. El torrent de can Martorell, en el seu trams final, a les proximitats del Pla de Masroig, pren el nom de torrent del Carner el qual desguassa directament a la riera de Marganell.

Hidrologia cara nord

Hidrologia de la Zona 1 del massís de Montserrat

 

Retornar a Torrents i canals
Zona 2.  Vessant Est
Zona 3. Vessant Sud-Est
Zona 4.  Vessant Oest i Sud-Oest

image_pdfimage_print