Font del Bull

La font es troba a peu de la carretera BP-1103 tocant la muntanya (can Maçana – Monestir de Santa Maria) entre els km 4 i 5,  a uns 2 km més enllà de Santa Cecília en direcció a can Maçana. Es tracta d’una font de raig. Es troba en les coordenades x= 400279, y= 4607189 (UTM, ETRS89) a uns 692 metres d’alçada.

Abans la font sortida per una escletxa en la roca, però ara, després de la recent restauració, té una aixeta (de color blau). La facilitat d’accés fa que sigui una font d’ús públic i molt gent hi va a omplir garrafes.

La font recull l’aigua d’una de les torrenteres que de la cara nord de la paret dels Ecos, sota l’agulla dels Aurons, i desaigua cap al torrent de Can Martorell. Una part de l’aigua és conduïda cap a les cases del Casot a través d’un tub de color negre, visible en algun tram. Aquesta font té un aflorament intermitent en el següent torrent cap a ponent i també a peu de carretera.

Està citada en el llibre Montserrat. Itinerari  (1909). En la descripció de l’itinerari XIV – A can Maçana es diu “á l’esquerra (es veu) lo camí de la font del llum, y desrpés á uns 650 metres en lo torrent del llum la font de les albes, y uns 400 metres més enllà, poch després d’haver passat lo kilòmetre 5, la font del bull, ara mateix en la carretera”. Pere Bosquets en el seu llibre Ermites i fonts montserratines (1967) dóna per perduda aquesta font.

Cartogràficament aquesta font surt esmentada  en el mapa de Joan Cabeza (1909), Ramon de Semir (1949) i en els mapes de l’editorial Alpina fins l’any 1989 que és el darrer mapa en el qual s’esmenta. No està indicada en el mapa dels Amics de Montserrat de 1961 ni en el de Ramon Ribera 2000 ni en la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Font del Bull i fonts de la regió dels Ecos

image_pdfimage_print