Font del Bull

La font del Bull es troba a 50 metres de la font de l’Alba del torrent de can Martorell a peu de la carretera de can Maçana, a la banda de muntanya entre els quilòmetres 4 i 5. És coneguda des d’antic. En la guia Montserrat. Itinerari de 1909 en la descripció de l’itinerari XIV – A can Maçana en explicar el que es trobarà un caminant que sortint del monestir de Santa Maria de Montserrat agafi la carretera de can Maçana es diu que: “a prop del quilòmetre 5, a mà dreta, el camí de la carena de la creu del ferro que puja de can Martorell. Passada la font del Bull, a l’esquerra s’hi veu al peu de la cinglera la gran cova anomenada dels lladres i pocs passos després més enllà un petit monument de pedra que recorda un favor especial de la Mare de Déu de Montserrat l’any 1862” (p. 67). Pere Bosquets en el seu llibre Ermites i fonts montserratines (1967) donà per perduda aquesta font La majoria de guies per excursionistes esmenten l’existència d’aquesta font. Les seves coordenades són x: 400278, y: 460180 (UTM, ERST 89) altitud de 694 metres.

La font del Bull, conjuntament amb la font de l’Alba, formen part de la mateixa conca hidrogràfica elemental. Aquesta recull les aigües que de les torrenteres que neixen a les parets de la cara nord dels Ecos, sota l’agulla dels Aurons i desaigua cap al torrent de Can Martorell.

Abans, la font del Bull sortia per una escletxa en la roca. La font fou recuperada l’any 2006  per abastir d’aigua la urbanització del Casot que havien perdut algunes fonts després de les obres de la carretera.  L’any 2009 la font tenia una aixeta de polsador. Una restauració posterior, cap al 2015, la font tenia una aixeta de color blau. Recentment, aquesta aixeta ha estat substituïda per una de més moderna i eficient.  L’aigua és captada i conduïda cap a la veïna font de l’Alba del torrent de can Martorell i des d’allí cap a les cases del Casot. Té un ús públic i força gent hi va a omplir garrafes.

Cartogràficament aquesta font surt esmentada en el mapa de Joan Cabeza (1909), Ramon de Semir (1949) i en els mapes de l’editorial Alpina fins a l’any 1989 que és el darrer mapa en el qual s’esmenta. No està indicada en el mapa dels Amics de Montserrat de 1961 ni en el de Ramon Ribera 2000 ni en la cartografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

El mapa de Patrimoni Cultural de Marganell editat per la Diputació de Barcelona s’equivoca en considerar la font del Bull i la font de les Albes com la mateixa font. En aquest mapa es diu “La font de les Albes o del Bull es troba a tocar de la carretera BP-1103, i la seva aigua prové de la pluja que es filtra entre les roques de la part alta de la muntanya. Únicament consta d’un galet metàl·lic col·locat directament a la roca”. Aquesta apreciació és un error, donat que, des d’antic, les dues fonts Albes i Bull són considerades dues entitats diferenciades, tal com consta en la Guia Montserrat.Itinerari (1909) i en la guia Montserrat (1950).

Font del Bull i fonts de la regió dels Ecos