Font del Teix

Aquesta punt d’aigua és una font de raig que es troba al peu de la carretera que va de can Maçana al Monestir (BP-1103), després del túnel de la Foradada, anant cap al Santuari, aproximadament al km 1,5 de la carretera, a mà dreta tocant la muntanya (en les coordenades x= 398604 y= 4607507  (UTM, ETRS89). Actualment el seu accés es troba bastant tapat per la vegetació, encara que s’hi arriba sense masses dificultats. La font raja a l’esquerra d’una petita paret i sol rajar encara que no plogui. Però, també pot trobar-se seca. A la base forma un petit bassiol que acumula l’aigua i serveix d’abeurador per a la fauna. Antigament hi havia una pica on es recollia l’aigua.

Hi ha una certa confusió en la bibliografia, sobre la situació exacta de la font. Joan Cabeza situa la font del Feix una mica més enllà de la baixada dels Espantats i l’anomena font del Feix. Ramon de Semir (1949), indica que en aquell indret hi ha dues fonts diferents: una en el torrent de la baixada dels Espantats (font dels Espantats) i la font del Teix, a la següent torrentada, més a llevant.  Ribera-Mariné situa la font en la segona torrentada tal com indiquen les anteriors coordenades. En el llibre Ermites i fotns montserratines de Pere Bosqueta, Editorial Montblanc 1967 es parla també de totes dues fonts: la dels Espantats i la del Teix, i es diu que aquesta darrera és molt antiga i de raig constant, i es situa al peu de la baixada dels Espantats. Mentre que la font dels Espantats es diu que estava al camí de Santa Cecília i que està perduda. La cartografia de l’editorial Alpina, en l’edició de 1989, manté totes dues fonts i en la de 2006 situa el topònim de la font del Teix sobre els 800 m sense marcar ben bé el punt d’aigua. A la cartografia de l’ICC la situen més enllà del torrent de llevant, sense concretar el punt de surgència.

Font del Teix i les fonts de la regió d’Agulles

image_pdfimage_print