Font del Teix

Aquesta punt d’aigua és una font de raig que es troba al peu de la carretera que va de can Maçana al Monestir (BP-1103), després del túnel de la Foradada, anant cap al Santuari, aproximadament al km 1,5 de la carretera, a mà dreta tocant la muntanya (en les coordenades x= 398604 y= 4607507  (UTM, ETRS89). Actualment el seu accés es troba bastant tapat per la vegetació, encara que s’hi arriba sense masses dificultats. La font raja a l’esquerra d’una petita paret i sol rajar encara que no plogui. Però, també pot trobar-se seca. A la base forma un petit bassiol que acumula l’aigua i serveix d’abeurador per a la fauna.

Hi ha una certa confusió en la bibliografia, sobre la situació exacta de la font. Joan Cabeza situa la font del Feix una mica més enllà de la baixada dels Espantats i l’anomena font del Feix. Ramon de Semir (1949), indica que en aquell indret hi ha dues fonts diferents: una en el torrent de la baixada dels Espantats (font dels Espantats) i la font del Teix, a la següent torrentada, més a llevant.  Ribera-Mariné situa la font en la segona torrentada tal com indiquen les anteriors coordenades. En el llibre Ermites i fotns montserratines de Pere Bosqueta, Editorial Montblanc 1967 es parla també de totes dues fonts: la dels Espantats i la del Teix, i es diu que aquesta darrera és molt antiga i de raig constant, i es situa al peu de la baixada dels Espantats. Mentre que la font dels Espantats es diu que estava al camí de Santa Cecília i que està perduda. La cartografia de l’editorial Alpina, en l’edició de 1989, manté totes dues fonts i en la de 2006 situa el topònim de la font del Teix sobre els 800 m sense marcar ben bé el punt d’aigua. A la cartografia de l’ICC la situen més enllà del torrent de llevant, sense concretar el punt de surgència.

Font del Teix i les fonts de la regió d’Agulles