Erosió i desastres naturals

La muntanya de Montserrat és dinàmica i pateix les conseqüències de fenòmens naturals que, en alguns casos, contribueixen a donar-li forma, però en altres ocasions, com han estat els focs o els aiguats, la lesionen profundament. L’erosió, és un fenomen natural que mai no s’ha aturat. Els despreniments de roca en són una de les proves més clares dels efectes d’aquesta erosió.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat treballa constantment per donar seguretat als visitants de la muntanya i garantir-ne la seva seguretat. Gràcies als estudis geològics i als treballs preventius, la muntanya està cada cop més estabilitzada per assumir els efectes de l’erosió.  D’acord amb les propostes tècniques una de les mesures més efectives per evitar que les roques es desprenguin és subjectar-les a la paret amb llargues barres de ferro, que fan la funció de claus. A més, les barreres de malla assegura la protecció passiva: quan la roca cau, aquestes xarxes molt resistents frenen l’envestida.

Aquestes mesures de seguretat garanteixen l’estabilitat de la muntanya davant de situacions extremes, però a Montserrat els fenòmens erosius continuen per això, aquelles que caminen per ella, prou que ho saben i ho veuen, la roca es fràgil i les importants canals del massís han estat força afectada pels grans incendis, especialment els de 1986 i 1994, així com el gran aiguat de l’any 2000. Aquests desastres alteraren la de per si fràgil composició de la muntanya de Montserrat. Es per això que cal ser curós en no propiciar més la seva degradació per determinades pràctiques esportives poc curoses amb el medi natural.

A continuació es s’expliquen els diferents fenòmens d’erosió i desastres naturals a la muntanya de Montserrat.

 
 
Retornar a Muntanya

image_pdfimage_print