Regions i seccions

A partir del traç dels torrents i les canals, i dels camins de la muntanya, juntament amb la peculiaritat de les agulles i roques, es poden establir uns límits que prefiguren uns espais que són imaginàries regions. Aquest és el criteri que feu servir, en el seu moment, Josep Barberà i Sauqué per crear la sistemàtica de les regions del Massís i la seva divisió en seccions. En aquells moments, aquesta segmentació de la muntanya fou molt útil per classificar i agrupar les agulles que anys abans havien estat identificades i censades per Ramon de Semir i Arqué. La intuïció i tenacitat d’aquestes persones permeté obtenir una visió del massís de Montserrat que ha estat molt útil per caminar o escalar les seves agulles. Posteriorment, l’aparició de noves tècniques d’escalada ha ampliat l’interès per algunes zones de la muntanya que no havien estat prou ateses en les primeres classificacions. Algunes de les modernes guies d’escalada han aportat nova informació que ha permès ampliar i completar l’antiga classificació iniciada per Ramon de Semir i Arqué, i Josep Barberà i Sauqué. Els quals tingueren com a referent un primitiu mapa topogràfic, limitat a les tècniques del seu temps, fet per Joan Cabeza l’any 1909. També s’han tingut en compte, a fi de matissar les primeres descripcions de les zones, la detallada visió de la muntanya proporcionada pel monjo Ramon Ribera i Mariné en la seva obra Caminant a Montserrat. El massís.

Ara es proposa una zonificació més precisa del massís Montserrat en regions i seccions  diferenciades a partir de la proposta feta per Josep Barberà i Sauqué en el seu llibre “Montserrat pam a pam” ampliant-la en aquells aspectes introduïts per l’ús més recent de l’excursionisme a través de l’escalada i el senderisme moderns. També s’ha delimitat millor aquestes zones procurant establir els límits a partir d’accidents naturals, els torrents, o els senders i alguns dels camins que solquen la muntanya i emprant eines informàtiques de gestió geogràfica. Per aquest motiu, algunes agulles poden haver-se classificats dins de seccions diferents a les originalment determinades en el llibre “Montserrat pam a pam”.

L’aparició de l’escalada moderna incorporà una visió més àmplia del massís que ha enriquit les primeres propostes zonals de la muntanya. S’han consolidat nous conceptes geogràfiques útils per situar els escaladors en les seves aproximacions a la muntanya: cara Nord, cara Sud, etc… Cada una d’aquestes regions poden ser dividides en petites zones delimitades per algunes agulles d’interès per ser escalades. En el nostre cens zonal, tot reconeixent la importància i riquesa que tenen aquestes noves agrupacions, s’ha seguit mantenint els criteris establerts, en el seu moment per Ramon de Semir i Arqué ampliats anys després per Josep Barberà i Sauqué i Sauqué.

La muntanya de Montserrat, d’acord amb les divisions inicialment proposades per Ramon de Semir i després reformulades per Josep Barberà i Sauqué, es pot dividir en 5 regions:

       1.   Agulles
       2.    Frares Encants
       3.    Ecos
       4.    Sant Jeroni
       5.    Magdalenes
       6.    Sant Salvador

Els tamanys d’aquestes regions és

Nom regió

Perímetre m. Àrea m2
Regió d’Agulles 11.473 2.501.589
Regió dels Frares Encantats 5.443 1.029.354
Regió dels Ecos 8.686 3.435.245
Regió de Sant Jeroni 10.079 2.951.538
Regió de les Magdalenes 13.386 7.630.796
Regió de Sant Salvador 12.937 5.159.098
Regions totes

Regions de Montserrat (ortofotografia ICC)

 

Regions totes dibuix

Regions de Montserrat

 

Cada regió pot dividir-se en seccions segons els criteris proposats, en el seu moment, per Josep Barberà i Sauqué en el seu llibre Montserrat pam a pam. En aquells moments aquest autor dividí la muntanya en regions i cada regió en seccions. Així, seguint la divisió feta per Josep Barberà i Sauqué, es poden distingir les següents seccions.

REGIO

REGIÓ SECCIONS NOM DE LA SECCIÓ
1 Regió d’Agulles I Sant Pau Vell
1 Regió d’Agulles II Pallers
1 Regió d’Agulles III Saques
1 Regió d’Agulles IV Bola
2 Regió dels Frares Encantats V Centenar
2 Regió dels Frares Encantats VI Frares
2 Regió dels Frares Encantats VII Miranda del Príncep
3 Regió dels Ecos VIII Comes
3 Regió dels Ecos IX Naps
3 Regió dels Ecos X Roca Roja
3 Regió dels Ecos XI Palomera
3 Regió dels Ecos XII Faraó
3 Regió dels Ecos XIII Montgròs
3 Regió dels Ecos XIV Ecos
4 Regió de Sant Jeroni XV Sant Jeroni
4 Regió de Sant Jeroni XVI Serrat del Moro
4 Regió de Sant Jeroni XVII Sant Antoni
4 Regió de Sant Jeroni XVIII Albarda
4 Regió de Sant Jeroni XIX Vinya Nova
5 Regió de les Magdalenes XX Pollegons
5 Regió de les Magdalenes XXI Bellavista
5 Regió de les Magdalenes XXII La Plantació
5 Regió de les Magdalenes XXIII Sant Pere
5 Regió de les Magdalenes XXIV Gorres, les
5 Regió de les Magdalenes XXV Sant Joan
5 Regió de les Magdalenes XXVI Boirafua
5 Regió de les Magdalenes XXVII Serrat dels Monjos
5 Regió de les Magdalenes XXVIII Serra Llarga
5 Regió de les Magdalenes XXIX Sant Miquel
5 Regió de les Magdalenes XXX Santa Cova
6 Regió de Sant Salvador XXXI Monestir o Sant Benet
6 Regió de Sant Salvador XXXII Mullapans
6 Regió de Sant Salvador XXXIII Torrent Escuder
6 Regió de Sant Salvador XXXIV Flautats

6

Regió de Sant Salvador XXXV

Cavall Bernat

Les dimensions d’aquestes seccions són:

Nom secció Perímetre m. Area m2
Sant Pau Vell 3.782 565.778
Pallers 6.322 1.190.198
Saques 2.519 335.345
Bola 3.589 411.566
Naps 3.780 461.230
Centenar 3.641 313.470
Frares 2.797 277.972
Miranda del Príncep 3.584 438.075
Comes 4.537 596.723
Roca Roja 3.021 374.724
Palomera 5.559 1.046.562
Faraó 3.197 301.990
Montgròs 2.959 404.758
Ecos 2.561 249.072
Vinya Nova 5.297 1.107.477
Sant Jeroni 3.307 270.740
Serrat del Moro 3.112 479.218
Sant Antoni 3.273 460.577
Albarda 4.695 634.059
Pollegons 4.448 559.931
Bellavista 4.160 456.478
La Plantació 2.423 216.919
Sant Pere 5.873 1.071.087
Les Gorres 3.740 416.413
Sant Miquel 3.086 390.141
Sant Joan 3.335 450.744
Boirafua 7.496 1.369.366
Serrat dels Monjos 6.376 887.481
Serra Llarga 6.727 1.143.085
Santa Cova 4.435 670.157
Monestir o Sant Benet 3.404 490.924
Mullapans 3.867 721.768
Torrent Escuder 10.933 3.124.982
Flautats 2.943 344.409
Cavall Bernat 3.166 477.118

 

 

Regions i seccions

Regions i seccions de Montserrat (Ortofotografia ICC)

 

Regions i seccions dibuix

Regions i seccions de Montserrat