Regions i seccions

Montserrat és una muntanya complexa des del punt de vista orogràfic. Per comprendre la seva estructura  la millor manera és identificar i ordenar els seus elements singulars. Això és el que feren, primer de manera intuïtiva i després de forma sistemàtica, vàries persones que estudiaren diferenciar diverses parts del massís montserratí, denominar les seves agulles i roques, i agrupar-les, si era possible per unitats homogènies. La primera classificació sistemàtica la feu Ramon de Semir i de Arquer en el seu mapa topogràfic de Montserrat publicat el 1949 per l’editorial Seix i Barral de Barcelona. Segons diu el propi autor, el mapa és el resultat de molts anys d’exploracions, ascensions i laboriosos treballs cartogràfics fets entre 1935 i 1948. La toponímia del mapa fou revisada per la comunitat monàstica de Santa Maria de Montserrat. En el mapa s’indiquen quins foren els vèrtexs de triangulació, a part d’un centenar més de menor importància no referenciats.

A partir del traç dels torrents i les canals, i dels camins de la muntanya, juntament amb la peculiaritat de les agulles i roques, es poden establir uns límits que prefiguren uns espais que són imaginàries regions. Aquest és el criteri que feu servir, en el seu moment, Josep Barberà i Sauqué per crear la sistemàtica de les regions del Massís i la seva divisió en seccions.

En aquells moments, aquesta segmentació de la muntanya fou molt útil per classificar i agrupar les agulles que anys abans havien estat identificades i censades per Ramon de Semir i de Arquer. La intuïció i tenacitat d’aquestes persones permeté obtenir una visió del massís de Montserrat que ha estat molt útil per caminar o escalar les seves agulles. Posteriorment, l’aparició de noves tècniques d’escalada ha ampliat l’interès per algunes zones de la muntanya que no havien estat prou ateses en les primeres classificacions. Algunes de les modernes guies d’escalada han aportat nova informació que ha permès ampliar i completar l’antiga classificació iniciada per Ramon de Semir i de Arquer, i Josep Barberà i Sauqué. Els quals tingueren com a referent un primitiu mapa topogràfic, limitat a les tècniques del seu temps, fet per Joan Cabeza l’any 1909. També s’han tingut en compte, a fi de matissar les primeres descripcions de les zones, la detallada visió de la muntanya proporcionada pel monjo Ramon Ribera i Mariné en la seva obra Caminant a Montserrat. El massís.

Ara es proposa una zonificació més precisa del massís Montserrat en regions i seccions  diferenciades a partir de la proposta feta per Josep Barberà i Suqué en el seu llibre “Montserrat pam a pam” ampliant-la en aquells aspectes introduïts per l’ús més recent de l’excursionisme a través de l’escalada i el senderisme moderns. També s’ha delimitat millor aquestes zones procurant establir els límits a partir d’accidents naturals, els torrents, o els senders i alguns dels camins que solquen la muntanya i emprant eines informàtiques de gestió geogràfica. Per aquest motiu, algunes agulles poden haver-se classificats dins de seccions diferents a les originalment determinades en el llibre "Montserrat pam a pam".

L’aparició de l’escalada moderna incorporà una visió més àmplia del massís que ha enriquit les primeres propostes zonals de la muntanya. S’han consolidat nous conceptes geogràfiques útils per situar els escaladors en les seves aproximacions a la muntanya: cara Nord, cara Sud, etc... Cada una d’aquestes regions poden ser dividides en petites zones delimitades per algunes agulles d’interès per ser escalades. En el nostre cens zonal, tot reconeixent la importància i riquesa que tenen aquestes noves agrupacions, s’ha seguit mantenint els criteris establerts, en el seu moment per Ramon de Semir i de Arquer ampliats anys després per Josep Barberà i Suqué.

La muntanya de Montserrat, d’acord amb les divisions inicialment proposades per Ramon de Semir i després reformulades per Josep Barberà i Suqué, es pot dividir en 5 regions:

       1.   Agulles
       2.    Frares Encants
       3.    Ecos
       4.    Sant Jeroni
       5.    Magdalenes
       6.    Sant Salvador
   

Els tamanys d’aquestes regions i seccions són:

Nom regió


Perímetre m.Àrea m2
Regió d'Agulles11.4732.501.589
Regió dels Frares Encantats5.4431.029.354
Regió dels Ecos8.6863.435.245
Regió de Sant Jeroni10.0792.951.538
Regió de les Magdalenes13.3867.630.796
Regió de Sant Salvador12.9375.159.098
Regions totes

Regions de Montserrat (ortofotografia ICC)

Regions totes dibuix

Regions de Montserrat

Cada regió pot dividir-se en seccions segons els criteris proposats, en el seu moment, per Josep Barberà i Sauqué en el seu llibre Montserrat pam a pam. En aquells moments aquest autor dividí la muntanya en regions i cada regió en seccions. Així, seguint la divisió feta per Josep Barberà i Sauqué, es poden distingir les següents seccions. A la taula es donen les dimensions de cada una de les seccions.

REGIO


REGIÓSECCIONSNOM DE LA SECCIÓPerímetre m.Àrea m2
1Regió d'AgullesISant Pau Vell3.782565.778
1Regió d'AgullesIIPallers6.3221.190.198
1Regió d'AgullesIIISaques2.519335.345
1Regió d'AgullesIVBola3.589411.566
2Regió dels Frares EncantatsVCentenar3.641313.470
2Regió dels Frares EncantatsVIFrares2.797277.972
2Regió dels Frares EncantatsVIIMiranda del Príncep3.584438.075
3Regió dels EcosVIIIComes4.537596.723
3Regió dels EcosIXNaps3.780461.230
3Regió dels EcosXRoca Roja3.021374.724
3Regió dels EcosXIPalomera5.5591.046.562
3Regió dels EcosXIIFaraó3.197301.990
3Regió dels EcosXIIIMontgròs2.959404.758
3Regió dels EcosXIVEcos2.561249.072
4Regió de Sant JeroniXVSant Jeroni3.307270.740
4Regió de Sant JeroniXVISerrat del Moro3.112479.218
4Regió de Sant JeroniXVIISant Antoni3.273460.577
4Regió de Sant JeroniXVIIIAlbarda4.695634.059
4Regió de Sant JeroniXIXVinya Nova5.2971.107.477
5Regió de les MagdalenesXXPollegons4.448559.931
5Regió de les MagdalenesXXIBellavista4.160456.478
5Regió de les MagdalenesXXIILa Plantació2.423216.919
5Regió de les MagdalenesXXIIISant Pere5.8731.071.087
5Regió de les MagdalenesXXIVGorres, les3.740416.413
5Regió de les MagdalenesXXVSant Joan3.335450.744
5Regió de les MagdalenesXXVIBoirafua7.4961.369.366
5Regió de les MagdalenesXXVIISerrat dels Monjos6.376887.481
5Regió de les MagdalenesXXVIIISerra Llarga6.7271.143.085
5Regió de les MagdalenesXXIXSant Miquel3.086390.141
5Regió de les MagdalenesXXXSanta Cova4.435670.157
6Regió de Sant SalvadorXXXIMonestir o Sant Benet3.404490.924
6Regió de Sant SalvadorXXXIIMullapans3.867721.768
6Regió de Sant SalvadorXXXIIITorrent Escuder10.9333.124.982
6Regió de Sant SalvadorXXXIVFlautats2.943344.409

6


Regió de Sant SalvadorXXXV

Cavall Bernat


3.166477.118
Regions i seccions

Regions i seccions de Montserrat (Ortofotografia ICC)

Regions i seccions dibuix

Regions i seccions de Montserrat

 
  Retornar a Muntanya