Regió de Sant Salvador

És la darrera regió en que es pot dividir el massís de Montserrat. En aquesta regió es troba el monestir de Santa Maria i les agulles del seu entorn. També forma part d’aquesta regió el Cavall Bernat, agulla característica d’aquest massís.

Per la seva part nord aquesta regió està limitada per la carretera BP-1103 de Can Maçana al monestir de Santa Maria i el torrent de la font del Boix i del torrent de l’Escuder. Per l’est, la carretera C 55 estableix el seu límit i el torrent de Santa Maria el sud. El límit oest està format per una part del torrent de Santa Maria i el camí antic del monestir de Santa Maria a Sant Jeroni, i pel caminet que porta des de l’anterior al Cavall Bernat que es continua pel torrent que davalla d’aquesta agulla fins a la carretera.

 
Regio seccio VI Sant Salvador

Regió de Sant Salvador

 
Regio seccio VI Sant Salvador dibuix

Regió de Sant Salvador

 

31. Monestir o Sant Benet

Aquesta secció compren la zona que es troba al damunt del monestir de Santa Maria i els entorns de les ermites de Sant Dimes, de la Santa Creu, de Sant Benet i Sant Salvador. El límit nord està definit pel camí que enllaça el coll de la canal Plana amb l’ermita de Sant Dimes. El límit est és una part del camí dels Degotalls i el propi Santuari. Aquest juntament amb el camí de Sant Jeroni estableixen el límit sud i l’oest està delimitat pel camí que uneix el Pla dels Ocells amb el coll de la canal Plana.

32. Mullapans

 Aquesta secció es troba al marge esquerra del torren de Santa Maria o de Vallmala i sota el Monestir de Santa Maria. No presenta cap elevació destacable. Pel nord està delimitada pel torrent de l’Erola i a l’est per la carretera C 55. El torrent de Vallmala o Santa Maria delimita el sud i el camí de la drecera de Monistrol estableix el límit oest.

Hidrològicament hi ha els torrents de l’Erola, el de Mullapans i el de Santa Maria. Al final de torrent de l’Erola es troba la font del mateix nom. El Tossal de Mullapans i les diferents elevacions de la Roca dels Corbs són els relleus més significatius d’aquesta secció.

33. Torrent Escuder

Al tractar-se d’una secció situada a la part baixa de la vessant nord del massís no presenta gaires accidents d’interès. La carretera BP-1121defineix el límit nord i la carretera C-55 defineix el límit dret. El límit sud és el torrent de l’Erola i l’oest està limitat per el camí dels Degotalls i la carretera BP-1103.És una secció  molt rica amb torrents. A l’est es troba el torren de l’Erola, a continuació venen els torrents del Soldat, el de la Maçanera i el de la Font del Boix, aquest dos darrers formen el torrent de l’Escuder. Tot seguit es troben els torrents del Cabirol i el de les Guilleumes. També és una zona rica en fonts: font dels Monjos, del Pinyó, de les Guilleumes, del Catalino i la Font de  l’Erola en el límit amb la secció de Mullapans. Hi ha vàries mentideres properes a Monistrol de Montserrat.

34. Flautats

Aquesta secció compren la part alta de la regió de Sant Salvador. L’element més característics, per la seva forma i visibilitat des de diversos indrets de la muntanya, són els denominats Flautats. Grup d’agulles que per les seves característiques i disposició recorden els tubs d’un orgue. Per donar coherència geogràfica a aquesta secció s’han modificat lleugerament els límits proposat per Josep Barberà i Suqué en el seu llibre Montserrat pam a pam. El límit nord s’ha situat en la carretera BP-1103 i a l’est pel camí dels Degotalls. El sud està limitada pel camí de la canal Plana a l’ermita de la Trinitat pel nord de la Roca de Sant Salvador i a l’oest per la canal Plana i la drecera de la Font del Gat.

L’element orogràfic més destacat és la carena dels Flauts que s’estén des de la roca de Sant Salvador cap al nord-oest. No hi ha cap elements hidrològics destacat llevat de la cisterna que recull l’aigua per l’ermita de la Santíssima Trinitat i d’escorrenties que formen els Degotalls.

 35. Cavall Bernat

Aquesta secció està totalment abocada a la vessant nord del massís. La carretera BP-1103 la limita per la seva part nord i la canal de la Font del Gat i la canal Plana la delimiten per l’est. El límit sud està en el camí vell de Sant Jeroni i el camí del Cavall Bernat i el torrent del mateix nom estableixen el límit oest. Degut a un ajust dels límits unes poques agulles que Josep Baberà situava en aquesta secció ara estan integrades a la secció dels Flautats.

El Cavall Bernat és l’agulla més significativa d’aquesta secció. Tota la secció està travessada per la serra de les Lluernes en la seva part sud. Hi ha dues serres perpendiculars a l’anterior: la serra de les Barretines i el serrat del Vent.

Els elements hidrològics més rellevants són el torrent del Cavall Bernat en la part oest i a continuació el torrent d’en Balaguer. En el límit est es troba la canal de la Font del Gat. El torrent de la Vallmala o de Santa Maria està en el límit sud d’aquesta secció al costat del camí vell de Sant Jeroni.