CRONOLOGÍA DELS TEXTOS LA LLEGENDA

Comparant els diferents relats de la llegenda de fra Garí es fa evident l’existència de diferents enfocs en la historia de fra Garí i la troballa de la Mare de Déu de Montserrat, i quina és la relació entre les dues narracions. En el retaule la història de fra Garí va seguida de la trobada de la Mare de Déu, mentre que en el Llibre vermell de Montserrat no s’esmenta aquesta descoberta i en el còdex de la catedral de Barcelona aquesta troballa de la imatge està intercalada en el historia de fra Garí. Tres situacions totalment diferents.

¿Quin és el relat primigeni de la historia de fra Garí i de la trobada de la Mare de Déu de Montserrat? ¿és un relat únic o son dos relats independents?. No és fàcil respondre aquesta pregunta. La destrucció de l’arxiu del monestir de Santa Maria de Montserrat durant la Guerra del Francès dificulta poder contestar a aquesta qüestió.

Per superar aquesta dificultat, alguns estudiosos, a partir d’indicis i informacions d’arreu, intentaren reconstruir el catàleg de l’hipotètic arxiu montserratí. En aquest intent, destaca l’obra del monjo pare Anselm Albareda qui fou, primer arxiver del monestir montserratí i després prefecte de la biblioteca vaticana i cardenal de l’Església catòlica. El pare Albareda l’any 1917 publicà Els manuscrits de la Biblioteca de Montserrat, Analecta Montserratensia I, pp. 3-99, preludi d’un posterior més ampli sobre el manuscrits antics de la biblioteca montserratina. L’any 1920 el pare Albareda publicà L’arxiu antic de Montserrat (intent de reconstrucció) Analecta Montserratensia III 12-216. En aquesta obra comentava els documents que deurien haver constituït l’original arxiu montserratí. En relació a la història de fra Garí i la invenció de la Mare de Déu esmenta els següents documents.

 
  • Llegendari montserratí
  • Cronicon Montserratense
  • Llibre dels miracles
  • Llibre Vermell de Montserrat

El pare Albareda descriví cada un d'aquests documents, la majoria perduts , intentà relacionar-los amb les referències que d'ells feren alguns historiadors montserratins i intentà establir la seva data. Tot seguit veiem el que digué el pare Albareda de cada un d'aquests documents.