El Dàtil i la Roca de les Heures, una inversió topogràfica

No és estrany trobar alguns errors topogràfics alhora de representar cartogràficament l’estructura complexa de la muntanya de Montserrat. Això és el que ha passat amb la ubicació de les agulles el Dàtil i la roca de les Heures en el mapa de l’editorial Alpina. El Dàtil és una agulla prou coneguda i apreciada pels escaladors des de fan forces anys i les dues roques són prou visibles per les persones que fan la travessa de la regió d’Agulles.

En el mapa topogràfic de Ramon de Semir (1949), la primera representació sistematitzada de les agulles i roques montserratines, es representen dues cotes de la regió d’Agulles amb el números 44 i 43, la primera al nord de la segona i flaquejada a l’oest per les cotes 41 i 40, i la segona limitada a l’oest per la cota 42.

Detall del mapa de Ramon de Semir 1949 amb les cotes 43 i 44

En el llibre de Josep Barberà, Montserrat, pam a pam (1977) es dóna més informació sobre aquestes cotes. Es diu que la 44 és la roca de les Heures i la 43 el Dàtil; la 42 el Carbassó, el 40 la Saca Gran petita i el 41 la Saca Gran. En la descripció de les cotes 44 i 43 Josep Barberà, agafant com a referència l’agulla anomenada el Ninet (sense número) comenta que aquest petita roca queda abocada als cingles de la paret nord d’Agulles al capdamunt de la canal del Ninet de la Saca Gran i des d’ella, baixant per una canal cap a la part sud, s’arriba a l’indret on es troba la roca de les Heures. Es tracta d’una roca de fàcil ascens amb una senzilla grimpada. Més avall es troba l’agulla del Dàtil. És la darrera roca del grup de les Saques i està situada al vessant dret del torrent de les Boïgues (canal del Cirerer) i sota mateix de l’agulla del Martell. Té diverses vies d’escalada, la via de l’aresta Brucs té 95 metres de longitud.

Detall del corquis de Josep Barberà publicat a Montserrat Pam a Pam 1977

D’acord les descripcions donades per Ramon de Semir i Josep Barberà la situació d’aquestes agulles és:

Ortofotografia de la regió d’agulles amb el Dàtil i la Roca de les Heures

En la guia d’escalades de Josep M. Rodes i Ferran Labraña Roques, parets i agulles de Montserrat. 1/ Regió d’agulles parlen breument només del Dàtil el qual identifiquen amb el número 44. Això és sorprenent perquè, sense explicar el perquè, canvia la numeració donada per Ramon de Semir i Josep Barberà, doncs inicialment s’identificava el número 44 amb la roca de les Heures i mentre que, Josep M. Rodes i Ferran Labraña, digueren que és l’agulla el Dàtil. Aquest canvi d’ubicació que identificat en el croquis de situació publicat per Josep M. Rodés i Ferran Labraña on l’agulla situada al nord és la 43, la qual no indica quin és el seu nom, mentre que la situada més el sud és el Dàtil identificat amb el nom 44.

Croquis de Josep Maria Rodés i Ferran Labraña de la regió d’Agulles

L’any 1992 el monjo de Santa Maria de Montserrat Ramon Ribera i Mariné publicà la seva guia “Caminant a Montserrat. I. El Massís” on es descriuen per primer cop amb precisió molts itineraris de senderisme per la muntanya montserratina. L’itinerari 52 (pàgina 164 i ss.) es descriu la travessa d’Agulles començant des de la Portella d’Agulles i en moment es diu “A la dreta, a migdia, el Martell. Baixada per la banda oposada a aquella per on hi hem ascendit. Petit mal pas en una escletxa” continua dient “en el fons d’una nova canal més ampla virem cap a l’esquerra (gregal. Deixem el Dàtil a la dreta (xaloc). Forta pujada pel centre de la canal, molt neta de sotabosc” i seguidament “al capdamunt de la pujada, arran mateix d’un roca, deixem a l’esquerra un caminoi que mena damunt del balç de la paret nord de les Agulles. Molt bona vista. Nova baixada també per la canal, ara, però, vers migdia”. Tot i que no ho esmenta, aquesta darrera roca és la roca de les Heures i el pas de descens és la canal formada entre aquesta i la Podrida.

La primeres representacions cartogràfiques de la regió d’Agulles fetes per de l’editorial Alpina són imprecises i no ajuden a poder localitzar amb exactitud la posició d’aquestes agulles. Quan la cartografia de l’editorial Alpina esdevé més precisa i identifica amb etiquetes algunes agulles i roques situa el Dàtil topogràficament al costat del Carbassó i, per damunt d’ell es representa una altra agulla, encara que no té assignat cap nom. En aquest mapa es representa l’itinerari de la travessa d’agulles amb un trajecte lleugerament diferent del que és en realitat. Podria pensar-se que la cota sense nom correspondria a la roca de les Heures situada al nord del Dàtil.

Detall d’un mapa de l’editorial Alpina de 1984

Detall mapa editorial Alpina 1989

Però l’any 2004 l’editorial Alpina publicà una edició digital de la seva cartografia i en la representació de la regió d’Agulles es produí un intercanvi de posició del Dàtil i de la roca de les Heures en relació a les altres cartografies, guies i el que la pròpia editorial havia publicat. Ara, l’agulla més al nord es anomenada el Dàtil i la del sud s’anomena roca de les Heures limitada per dues canals que pugen pel torrent que ressegueix la Miranda de les Boïgues i els Puetons. Les següents representacions cartogràfiques de l’Editorial Alpina, en paper i format digital, perpetuen aquest canvi de posició del Dàtil i la roca de les Heures.

Mapa editorial Alpina 2004

Mapa editorial Alpina 2015

Recentment, 2018, Bombers de la Generalitat ha editat una completa cartografia del massís de Montserrat orientada a facilitar les seves tasques de seguretat en les actuacions de prevenció i de rescat. En aquesta ocasió la representació de l’agulla del Dàtil i de la roca de les Heures segueix els criteris topogràfics fixats per Ramon de Semir i Josep Barberà i en la majoria de ressenyes d’escalades o senderisme.

Mapa dels bombers de la Generalitat 2018

Desitjo que aquesta  informació sobre algun error topogràfic en la situació de les agulles del Dàtil i de la roca de les Heures serveixi per completar el coneixement de la complexa topografia montserratina i ajudi a millorar la seva representació cartogràfica.