Agulla dels Set i la Carnavalada

Una oportuna observació de Carles Llovet  Tarroja d’una errada que havia comés en el cens d’agulles referent la localització de dues d’elles: la Carnavalada i l’agulla dels Set va posar-me en la pista d’una confusió present en moltes guies i ressenyes montserratines és l’existència i situació de dues roques de la regió de les Agulles. Es tracten de la Carnavalada i de l’agulla dels Set.

Josep Barberà en la seva excel·lent obra sobre les agulles montserratines, Montserrat pam a pam, interpretà que la Carnavalada i l’agulla dels Set eren la mateixa formació rocosa. Josep Barberà afirmà:  “es dóna el cas de dues ressenyes referents a la mateixa roca. El nom d’agulla dels Set és degut al fet que la cordada que va fer l’ascensió per l’aresta S. Estava composta per set escaladors: Isabel Ricard i Úrsula Willis, J. Riera, M. Cervera, Anna Cerdà i J. Cerdà I i II” després de llistar el nom dels escaladors i descriure l’ascensió comenta: “després de l’ascensió per l’aresta S. va estar un bon temps pràcticament ignorada. Fou refeta uns anys més tard pensant que es tractava d’una primera i la batejaren amb el nom de Carnavalada; per aquest motiu hi ha dues ressenyes publicades d’aquesta roca, una amb el nom dels Set i l’altra amb el de Carnavalada”. Al tractar-se d’una roca que té dos cims en Josep Barberà li assignà dos numeracions la 98 i 88. Semblava que Josep Barberà havia resolt l’embolic, però no fou així.

Anys després, noves descripcions d’aquestes aquestes agulles afegiren un cert grau de confusió a la qüestió. En les guies d’escalada posteriors es diferencien les dues agulles com dues roques, amb identitat pròpia. Aquestes noves descripcions introduïren noves discrepàncies sobre quina era la seva ubicació i la seva identitat.

En el llibre Roques Parets i Agulles de Montserrat. 1 Regió d’Agulles de Josep M. Rodés i Ferran Labraña parlaven de la Carnavalada i de l’agulla dels Set com dos entitats diferenciades. Aquests autors situen les dues agulles per sota del camí de la travessa de la regió de les Agulles i l’agulla de la Carnavalada estaria per damunt de l’agulla dels Set.

Roques Parets i Agulles de Montserrat. 1 Regió d’Agulles. J.M. Rodés i F. Labraña El número 98 identifica la Carnavalada i el número 88 l’agulla dels Set

La guia d’escalada de la regió d’Agulles Montserrat Región de Agulles Guia de Escaladas  publicada per Vicenç Roig  presentà també l’agulla dels Set diferenciada de la Carnavalada. Aquest autor situà l’agulla dels Set per damunt del camí de la travessa de les Agulles i la Carnavalada per sota d’aquest camí. Curiosament, aquest autor diu que l’agulla dels Set també pot nomenar-se com Petitona, tot i que ja existís una agulla amb el mateix nom. Aquest autor, curiosament, afirmà que l’agulla dels Set fou escalada per primera vegada per Cerdà i Boladeras, el 18 de maig de 1959 i la Carnavalada fous escalada per primera vegada per set escaladors: Isabel, Ricard, Úrsula Willus, Riera, Cervera, A. Cerdà y J. Cerdà II. La confusió continuava sent molt gran.

Montserrat. Región de Agulles. Guia de Escaladas. Vicenç Roig. L’agulla dels Set és el número 31 i la Carnavalada és el número 32.

Joan Miquel Dalmau, escalador autor d’una guia d’escalades a la regió d’agulles situa l’agulla del Set per damunt del camí de la travessa d’Agulles i la Carnavalada per sota d’aquest camí i, en conseqüència, per sota de l’agulla dels Set. En la seva guia Agulles. Regió de Montserrat sobre la Carnavalada diu “enclavada vers el nord, a la dreta de la Bessona inferior i separada d’aquesta per la frondosa canal de les Bessones és una agulla que per error històric ha estat confosa amb l’agulla dels Set, de la qual està separada al nord per una ampla coll on transcorre el camí de la travessa d’Agulles”. Al parlar de l’agulla dels Set diu “se situa sobre la Carnavalada i és veïna per ponent a la Panxeta. El nom es deu als set escaladors que van fer la cordada que la van pujar per primera vegada”. S’esmenta que la primera ascensió d’aquesta agulla es la feren Isabel Ricart, Úrsula Willis, Jordi Riera, M. Cervera, Anna Cerdà, Jaume Cerdà i Joan Cerdà  l’any 1964. En el següent gràfic extret del llibre de Josep Miquel Dalmau queda clara la situació d’aquestes agulles.

Agulles. Regió de Montserrat  Josep Miquel Dalmau

La cartografia actual recull parcialment la situació d’aquestes agulles. L’editorial Alpina esmenta una agulla al cantó est de la Bessona inferior que anomena agulla dels Set. Probablement, per problemes de restitució alhora de fer la cartografia no es representa la roca de la Carnavalada.  

Cartografia Editorial Alpina

La cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no especifica l’existència d’aquestes roques, tot i que representa topogràficament una d’aquestes agulles l’agulla dels Set, segons l’editorial Alpina, però no la Carnavalada.

Cartografia de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

En la taula següent es resumeix el que diuen les diferents guies de referència sobre la identitat i situació d’aquestes roques.

Barberà

Rodés i Labraña Roig Dalmau Editorial Alpina
    Agulla dels Set Agulla dels Set
Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles
Carnavalada = agulla dels Set Carnavalada Carnavalada Carnavalada Agulla dels Set
 

Agulla dels Set

 

 

 

La simple lectura d’aquest taula permet concloure que no existeix unanimitat en l’aspecte topogràfic d’aquestes agulles. Com tampoc existeix acord en relació a la seva toponímia, atès que algun autor associa els set escaladors de la primera cordada a la Carnavalona i no a l’agulla dels Set. Vist l’embolic entorn aquestes roques i parlant amb en Pau Tomé, escalador i geògraf preocupat per la toponímia montserratina, arribàrem a la conclusió que per resoldre l’embolic el millor era parlar amb algun dels escaladors que les cròniques atribueixen la primera ascensió a l’agulla dels Set. La diligència d’en Pau Tomé permeté contactar amb en Joan Cerdà, integrant de la primera cordada que feu l’agulla dels Set. La seva opinió és fiable per la meticulositat que tenia en anotar-se tots els detalls de les vies obertes.

Segons Joan Cerdà l’agulla dels Set  és una roca diferent de la Carnavalada i, a modus de confirmació explicació la següent història: un dia, set escaladors que anaven d’excursió a Montserrat decidiren pujar aquesta agulla, l’agulla dels Set. Es tractava d’un roca situada sota el camí de la travessa de les Agulles al costat de la Bessona inferior. Posteriorment, juntament amb en J. Boladeras, en Joan Cerdà pujà la roca que es trobava en la part superior a l’agulla dels Set, és a dir, la Carnavalada. Així que, d’acord amb el que diu en Cerdà la situació correcta és:

Barbera Rodés i Labraña Roig Dalmau Cerdà
    Agulla dels Set Agulla dels Set Carnavalada
Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles Camí d’Agulles
Carnavalada = agulla dels Set Carnavalada Carnavalada Carnavalada Agulla dels Set
  Agulla dels Set      

D’acord amb la informació aportada per Joan Cerdà la cordada de set persones escalaren l’agulla dels Set i no la Carnavalada. És evident que aquesta conclusió canvia el que diuen algunes guies d’escalada, seria desitjable que en posteriors edicions d’aquestes guies es pogués corregir aquest error.

image_pdfimage_print