Canal dels Avellaners, un nom per dos indrets

Durant alguns anys la toponímia de les principals canals de la cara nord del massís montserratí ha estat motiu de confusió. La raó d’això fou l’assignació  del nom de canal dels Avellaners a la canal situada entre els serrats del Patriarca i de la roca de les Onze sense adonar-se que a inicis del segle XX aquest topònim designava la canal per on actualment transcorre el traçat del funicular de Sant Joan. Aquest nom, canal dels Avellaners, li fou donat pels seus nombrosos avellaners. Per aquesta canal hi pujava la drecera de Sant Joan, tal com s’esmenta en la primera guia d’itineraris de Montserrat editada per la Revista Montserratina l’any 1909. No obstant, anys després d’haver-se construït el funicular de sant Joan, aquest nom fou canviat de lloc. Com indicà Josep Galobart, en un excel·lent estudi publicat al Butlletí del Santuari (nº 42,  1995) sobre el fenomen de transferència de la toponímia d’aquesta canal, fou Ramon Ribera en la seva guia publicada l’any 1992, qui feu servi el topònim de canal dels Avellaners per designar la canal que hi ha entre els serrats del Patriarca i de la roca de les Onze.

Efectivament, Ramon Ribera i Mariné en la seva extraordinària guia d’itineraris “Camins i canals de Montserrat”, transferí el topònim canal dels Avellaners a la canal situada entre el serrat de la roca de les Onze i el serrat del Patriarca. El tram designat amb el nom de canal dels Avellaners és el que transcorre des del coll que formen els serrats del Patriarca i de la roca de les Onze fins a la carretera que de Monistrol puja al monestir de santa Maria de Montserrat. Aquesta transferència de la toponímia influí també en la denominació de les canals veïnes. Així, la canal que hi ha entre el Cavall Bernat i el serrat de les Barretines fou anomenat com canal dels Arínjols. Aquesta circumstància introduí on nou error al assignar un nom nou a una canal que des d’antic havia estat nomenada com a torrent del Balaguer com es pot comprovar en la cartografia de Joan Cabeza (1909), Marià Faura (1917) i Ramon de Semir (1949). Aquesta confusió sobre la toponímia es traslladà en moltes de les guies itineraris montserratins i mapes del massís editats posteriorment a la guia “Camins i canals de Montserrat”.

.
 
L’article de Josep Galobart contribueix a refer la toponímia correcte d’aquestes canals de la cara nord del massís montserratí. Com molt bé diu “la transferència d’un topònim d’un indret a un altre, en regions tan properes, té com a conseqüència la creació d’ulteriors confusions”. Ramon Ribera, en un article posterior, (Butlletí del Santuari, nº 44, 1996) reconegué el seu error en la transferència de la toponímia d’un indret a un altre. Però  Ribera Mariné, plantejà una qüestió que, sent del tot certa és per ara irresoluble, d’on surt el nom de canal dels Arínjols. L’article de Josep Galobart serveix, des de la perspectiva de la toponímia, per aclarir una part del problema: la qüestió de la transferència del nom de la canal dels Avellaners i el canvi de nom del torrent del Balaguer, però no aclareix l’origen del nom de canal dels Arínjols. En el seu article Ramon Ribera planteja una qüestió que, ara per ara, no té resposta: “sí, que la canal tenia nom (es refereix a la canal que ell havia anomenat dels Avellaners) En Semir, el primer, 1’anomenava canal dels Arítjols. Cabeza la deixa sense nom. En tenia? Aparentment Semir s’inventa el nom. I si Semir s’hagués equivocat? No seria tampoc 1’única vegada. A la canal no hi ha arítjols, hi ha, sí, avellaners, ben orientada com està a tramuntana.”.

Les preguntes de Ramon Ribera no tenen resposta avui. En qualsevol cas, i per ajudar a ordenar la toponímia montserratina, així com per clarificar les descripcions geogràfiques, es pot considerar que els noms de les canals montserratines entre el serrat de les Barretines i el serrat del Moro són:

Nom Situació
Torrent del Balaguer Entre el serrat de les Barretines i el Cavall Bernat
Canal del Cavall Bernat Entre el serrat de les Lluernes i el Cavall Bernat
Torrent del Cavall Bernat Entre el cavall Bernat i el serrat de les Onze
Canal dels Arínjols Entre el serrat de les Onze i el serrat del Patriarca
Canal del Moro Entre el serrat del Patriarca i el serrat del Moro

Canal del Cavall Bernat, Torrent del Cavall Bernat, Canals dels Arínjols i Canal del Moro

Torrent del Balaguer, Canal del Cavall Bernat i Torrent del Cavall Bernat

image_pdfimage_print