Mentideres de la roca Llisa i de la roca dels Polls

A finals del segle XIX fou publicada l’obra Memorias de la comisión del mapa geológico de España. Descripción física, geològica y minera de la provincia de Barcelona. Aquesta memòria fou escrita per José Maureta i Silvino Thós i Codina, enginyers del cos de mines de l’Estat, y publicada a Madrid  per la Imprenta y fundición de Manuel Tello, l’any 1881. En aquesta obra s’aporten nombres dades relatives a l’entorn geogràfic i geològic de la província de Barcelona i, en un deels seus apartats, hi ha unes taules on es relacionen diversos indrets amb la seva altitud, situació geogràfica i pertinença judicial.

En les diverses pàgines on es relacionen aquests indrets s’esmenten, de manera desordenada, alguns situats en el massís montserratí. En la següent taula s’indiquen aquests llocs, la seva cota i a quin partit judicial pertanyen.

 ALTITUD (M)PARTIT JUDICIALPàgina on s’esmenta
    
Casa Massana722Igualada98
Costa dels Espantats693Igualada98
Ermita de san Jerónimo1186Manresa101
Ermita de Sant Miguel (falda este de Montserrat)812Manresa99
Font dels Polls  (falda O. de Montserrat)600Igualada86
La Miranda – Pico de san Jerónimo1236Manresa101
Las Voltes (falda O. De Montserrat)652Manresa97
Los Degotalls717Manresa98
Monasterio de Montserrat734Manresa98
Penya del Moro1200Manresa101
Salto de Mataburros990Igualada100
Santa Cecília691Manresa98
Torrente Fondo777Igualada99

La majoria dels indrets són prou coneguts en la toponímia montserratina, però n’hi ha dos que em són desconeguts: el Salto de Mataburros, situat auna alçada de 990 metres, conca del Llobregat i partit judicial d’Igualada; i la font dels Polls a 600 metres, conca del Llobregat i partit judicial d’Igualada. No he trobat cap referència a aquests dos indrets.

He intentat deduir on podien estar aquests dos indrets. En una anterior nota he situat la localització del salto de Mataburros en el pas del Trencabarrals. Quedava per ubicar la font dels Polls. Pel nom, l’alçada i el possible trajecte que seguiren José Maureta i Silvino Thós i Codina per pujar al monestir de Santa Maria de Montserrat pel camí de la Costa de Montserrat (camí de les Bateries), calia buscar aquesta font per l’entorn de la roca dels Polls. 

Després d’explorar el camí de la costa de Montserrat a l’alçada de la roca dels Polls, entre aquesta i la roca Llisa s’han identificat i ubicat, gràcies a les habilitats d’en Toni Tejedor, en aquestes dos indrets:  un al peu de la roca dels Polls i l’altra el peu de la roca Llisa, on existeixen surgències d’aigua a la roca en forma de mentideres.

Mentidera de la roca dels Polls (402194 – 4603431, 655 metres)

Roca Llisa i roca dels Polls. Mentideres.

En el cas de la roca Llisa fa l’efecte de l’existència d’un petit bassi per aprofitar l’aigua, recurs que podria ser aprofitat per abeurar els animals ferrats que pujaven cap al santuari.

Mentidera de la roca Llisa

 

La mentidera de la roca Llisa (402162 – 4603440, 637 metres) es trobava tapada per un gran nombre d’esbarzers que, un cop retirats, permeten la seva visualització.  

  

En el cas de la mentidera de la roca dels Polls no sembla que existís cap construcció per recollir l’aigua.

 

 

La situació topogràfica de la mentidera de la roca dels Polls suggereix que podria tractar-se del punt d’aigua, identificat com a font, per José Maureta i Silvino Thós i Codina, l’any 1881.

 

 

image_pdfimage_print