Galeria de la font de Santa Cecília

Per sobre de la font de Santa Cecília hi passen unes canonades que, baixant de la mina de la font de la Teula, travessen el torrent de sant Jeroni i en el seu marge dret s’agrupen i integren en gran tub de fibrociment. Pocs metres després, aquest tub entre dins d’una galeria excavada a la muntanya i tancada per una reixa. Després de recórrer una cinquantena de metres per dins de la galeria aguantats per unes pilastres de maó el tub de fibrociment torna a sortir a l’exterior. Ara, durant una desena de metres, el tub avança per dins d’una trinxera on una de les seves parets és un mur de pedra que el protegeix.

Un cop s’acaba la trinxera, el tub avança quasi en línia recta un centenar llarg de metres, en bastants trams soterrat o tapat per un revestiment de pedra, fins a arribar a una arqueta de registre des d’on el seu contingut entra al dipòsit regulador de Santa Cecília. Desconec la data de construcció d’aquesta galeria, però devia fer-se a principis del segle XX, posteriorment a la captació de l’aigua de la mina de la font de la Teula per dur-la al monestir de Santa Maria.

image_pdfimage_print