Roca Llisa i roca dels Polls

Entorn a aquesta roca hi hagut molta confussió, com molt bé a explicat en Josep Galobart en un article del Butlletí del Santuari. La roca Llisa es troba en el camí de la Costa o camí de les Bateries tot pujant passat el torrent dels Lladrens i l’anomenada Taca Blanca, tot just després de deixa la drecera dels Graus i abans d’arribar a la drecera de fra Garí. És una llenca de roca de 6 metres de longitud que per desgast del pas del peregrins, animals de bast i l’erosió s’ha anat polint i deixant ben llisa. Aquesta textura deuria provocar que la gent o els animals que passessin per allí rellisquessin. Per evitar-ho es practicaren unes regates transversals, 9 en total. Aquesta intervenció humana, com diu en Josep Galobart, “feu que la roca llisa no fos llisa, tot i continuar mantenint el nom de roca Llisa”. No obstant, el canvi de textura no modificà un aspecte, la roca Llisa no era una roca vertical sinó una roca horitzontal en el camí de la Costa.

Roca Llisa i roca dels Polls Joan Cabeza 1909

En el mapa de Joan Cabeza y posteriors la Roca Llisa està ben ubicada. La confusió apareix quan se’n parla d’ella en les guies d’escalada o en referències d’itineraris. En aquests casos es confonen dos roques que estan molt properes, una que li duen la Roca Llisa i l’altre la dels Polls. Fins i tot, hi ha que a aquest última l’anomena com a roca Llisa dels Polls. L’origen d’aquest petit embolic, diu en Josep Galobart, està en que lany 1949 en una guia de Montserrat de Llorenç Estivill parlava de la roca Llisa  i de la roca Llisa dels Polls i lligava el seu nom amb una llegenda pròpia d’aquella contrada. Pere Bosquets en la seva guia d’itineraris parla de la roca Llisa dels Polls però en el mapa que acompanya a la guia només esmena la roca Llisa. En Josep Barberà, parla que en el camí de Collbató a Montserrat hi ha una roca amb panxa que quasi barra el pas i la identifica com a roca Llisa, nou error, ja que això és el que fa la roca dels Polls. En Ramon Ribera, en la seva guia de 1975 parla de les dues roques i diu que estan en el mateix indret tot i que en el mapa les situa en llocs diferents. En una nova edició de la seva guia, l’any 1992, en Ramon Ribera puntualitza que la roca Llisa és el terra del camí i que l’agulla que es troba en aquest indret és la roca dels Polls tot i que en el mapa continua situant-les en indrets diferents.

Roca Llisa Ramon de Semir 1949

Alguns detalls poden ajudar a desfer la confusió i situar correctament les dues roques. Queda clar que la roca Llisa  és horitzontal i que al parlar de la roca dels Polls es diu que fa una panxa que sobresurt en direcció al camí. Això només passa amb una roca que es troba uns 50 metres més amunt que la roca Llisa i és el lloc on la cartografia dibuixa la roca dels Polls just abans d’arribar a la drecera dels Graus. De tal manera que en el camí de la Costa o de les Bateries hi ha dues roques molt properes una horitzontal que és la roca Llisa i una vertical, més amunt, a uns cincuanta metres, que és la roca dels Polls. La roca Llisa està propera a la drecera dels Graus mentre que la dels Polls està més propera a la drecera de fra Garí.

Roca Llisa i roca dels Polls Alpina 10K

Per més informació es pot consultar l’article de Josep Galobart La Roca Llisa (que ni és llisa, ni és la roca dels Polls)

image_pdfimage_print