Tres agulles ben amagades

Feia temps que intentava localitzar tres agulla que Josep Barberà havia situat, en el seu llibre Montserrat pam a pam, a la secció de Boirafua. Es tractaven de tres agulles amb noms ben singulars: la roca del Burro fort, el Pinatell y l’agulla d’Albert Iglesias. Cada una d’elles amb una topologia particular i una toponímia ben interessant. Tenia la referència que es trobaven a les dues vessants de la canal del Xacó i una localització aproximada segons d’acord amb el que sortia en un croquis d’en Josep Barberà. Segurament les havia vista i retratat diverses vegades però, com que no sabia massa bé que havia de buscar, mirava però no trobava. Però un dia Jose Rigol, gran escalador, coneixedor de Montserrat i, de manera especial, les agulles pujades per Josep Barberà, amb va posar sota la pista a partir d’una fotografia que vaig passar-li.

Gràcies a la referència d’en Josep Rigol vaig situar-me a ponent de la canal del Xacó damunt d’una clapa rocosa, a l’alçada del camí que va de la cova Gran a la cova Freda, i des d’on es feren ben visibles aquestes agulles. Bé, he de confessar que només en veia dues: la roca del Burro fort i l’agulla d’Albert Iglesias. Va ser l’Antoni Tejedor, el meu infatigable company de caminades montserratines, qui va descobrir la petita agulla del Pinatell. Vull agrair a Albert Iglesias, mite de les escalades montserratines la seva amabilitat per fer-me alguns apreciacions sobre l’agulla que porta el seu nom i a la pacient Montserrat Barberà l’haver-me facilitat l’accés a les fotografies originals del seu pare.

La roca del Burro fort, diu en Josep Barberà, és una roca solitària al costat de ponent de la canal del Xacó i s’accedeix al seu coll amb un curt ramonage. Està ben a tocar del camí de les quatre coves. El Pinetell és una roca molt petita de forma semblant a un bolet. Es troba a la part de llevant del canal del Xacó quasi al capdamunt de la cova Freda. Finalment, l’agulla Albert Iglesias que Josep Barberà va dedicar, segons les seves paraules, “a aquest home que féu de l’escalada montserratina una gran vocació”. L’agulla es troba per sobre del Pinatell, ben a prop d’una petita cova. L’accés a aquestes dues agulles és a través d’unes canals arbrades que s’enfilen força des de la canal d’en Xacó.

Les coordenades (UTM projecció ETRS89) d’aquestes agulles són: roca del Burro fort (402571,4603130), el Pinetell (402645,4603124) i agulla Albert Iglesias (402661, 4603143).