HISTORIA I PERSONES

Escriure sobre Montserrat, la seva història i les seves persones, planteja un problema: quina història, quin Montserrat, quines persones?

La història de la Montserrat és un relat plural mirat i pensat des de moltes perspectives. Totes amb prou entitat per se abordades de forma individual, però també plenament complementàries. Perquè no hi ha cap realitat que per si sola pugui explicar Montserrat. Algunes poden tenir més entitat i pes en la història de Montserrat, com és el cas del monestir – santuari de Santa Maria, però sempre ha de trobar algun contrapunt en algunes de les històries més particulars.

Aquesta pluralitat de visions permet parlar de dues histories que van en paral·lel i es fecunden: la història de les institucions montserratines, especialment la història del monestir de Santa Maria de Montserrat; i la història que escriuen les persones que amb devoció i fe, encuriosides o atretes per la muntanya, s’apropen a Montserrat.

image_pdfimage_print