Quart misteri de Dolor

Jesús amb la creu al coll

El quart Misteri de Dolor està inspirada en el relat de l’ Evangeli de Marc (Mc 8,34). Fou beneït el 23 d’abril de 1899 contràriament el que diu la inscripció del monument. Aquest misteri fou una ofrena de les Associacions Catòliques del Bisbat de Barcelona.

Quart misteri Dolor 1024  IMG_9937

Es tracta d’una obra inaugurada el 1899 feta per l’arquietcte Joan Martorell i Montells (1833-1905) amb una escultura de Venanci Vallmitjana i Barbany (1826/28-1919) . La reixa de ferro forjat és de Josep Pinart. Tota l’obra fou instal•lada pel mestre d’obres Bartomeu Oller. L’escultura exempta de marbre que es troba sobre una peana rectangular, que a la seva vegada es troba sobre una pedra de Montserrat on s’observa un discret entramat d’espines de ferro en al•lusió a la Passió. La imatge és molt convencional amb el Jesús vestit i mig agenollat portant la creu. Destaca la fesomia del rostre de Jesús, per la representació del dolor i l’espera d’auxili celestial. Es pot veure la firma a la base “Vallmitjana Venancia”. A la peanya es pot llegir la següent inscripció: “SI•QUIS•VULT•ME•SEQUI / DENEGET•SEMETIPSUM•ET•TOLLAT•CRUCEM / SUAM / ET•SEQUATU •ME MARC”. A la part central del pedestal hi ha la següent inscripció “MONUMENT PROPICIATORI / ERIGIT / PER LES ASSOCIACIONS CATÒLIQUES / DEL / BISBAT DE BARCELONA / MDCCCLXXXXVIII”.

Quart misteri Dolor detall 1024 IMG_9939

image_pdfimage_print