Tercer misteri de Glòria

Vinguda de l’Esperit Sant

Aquest misteri resumeix la narració dels Fets dels Apòstols (Ac 2, 1-4) El monument fou beneït l’1 de Juny Festa de la Pentecosta de l’any 1904 malgrat la data de la inscripció del monument. Fou una Ofrena de la Clerecia catalana i dels bisbes de les Diòcesis Catalanes. Està situat a la dreta del camí de la Santa Cova.

Camí de la Santa Cova

El monument és obra de l’arquitecte Joan Martorell (1833-1906) amb la participació de l’escultor Josep M. Barnades (1867 – 1939) i el mosaïcista italià Mario Maragliano Navone (1864-1944)

El misteri està format per dues massisses columnes que emmarquen un gran mosaic central que representa la vinguda de l’Esperit Sant. El monument es completa amb un banc corregut avançat de forma elíptica. Tot el misteri es tanca amb una reixa també elíptica sufragda pels pares cartoixans de Montealegre.

Camí de la Santa Cova

Monument en pedra amb gran mosaic central. El mosaic modernista és de gran bellesa i d’estètica clàssica. L’escena representada es la vinguda de l’Esperit Sant a la Verge Maria i als deixebles de Jesús. Un arcada de pedra emmarca el mosaic, esculpits cap d’àngels a les dovelles i decoració vegetal. L’obra està rematada graonadament i a la part més alta trobem un canelobre flamejant, esculpit en pedra, de set braços amb una estola que diu: SACRUM SEPTENARIUM. Pengen garlandes vegetals amb fruits. Al costats dues gran columnes limiten l’obra. A cada columna, a mitja alçada, hi ha quatre orles circulars. A les orles es troben gravats el noms de les diòcesis de Catalunya: “TARRACONENSIS, GERUNDENSIS, URGELLENSIS, DERTUSENSIS (esquerra); BARCENONENSIS, ILERDENSIS, AUSONENSIS, COELSONENSIS (dreta)”.

Per sobre, esculpits amb decoració: (a la columna de l’esquerra) branca d’olivera, cordó, llençol, la creu de ressuscitat, amb l’anagrama de Jesucrist, centrada i per sobre un llibre obert, a la pàgina de la esquerra: “VENI SANCTE SPIRITUS”, a la dreta: (creu) “REPLE TUORUM CORDA FIDELIUM”; a la columna de la dreta símbols de resurrecció, com les campanes. Coronen aquestes columnes unes boles amb decoració vegetal de garlandes. A banda i banda del monument hi ha un banc corregut, amb graó i decoració vegetal pels costats. Al mosaic s’ha utilitzat el gres per la seva resistència i per la seva gran diversitat cromàtica. Falten algunes tessel•les. A la base del monument hi ha esculpida la frase: “BEATISSIMAE VIRGINI DEI PARAE / PROVINCIAE ECCLESIAS TICAE / TARRACONENSIS PATRONAE / PRAESULES CLERUS Q UE / HOC MONUMENTUM / ANNO DOMINI MCMIII / D O C”

image_pdfimage_print