Ermita de sant Antoni

Segons l’itinerari tradicional els peregrins, després de visitar l’ermita de Sant Salvador, anaven a l’ermita de Sant Antoni. No es sap quan fou construïda aquesta ermita. Segons sembla que, en un primer moment, l’ermita estava en un lloc més inhòspit i fou traslladada posteriorment al lloc actual. L’any 1677 encara es veien ruïnes de la primitiva ermita.

La segona ermita fou restaurada i ampliada l’any 1498 per l’abat Cisneros. Les descripcions de l’abat Pedro de Burgos (1512-1536), primer, i després Argaiz, descriuen l’indret on es troben avui les ruïnes de l’ermita. En aquestes descripcions s’esmenta la proximitat del Cavall Bernat on, segons es diu en la crònica del pare Argaiz es criaven falcons. L’ermita tenia dues cisternes.

Fou destruïda durant la guerra del fiancés l’any 1812. A l’any 1855 encara es conservava una de les cisternes i l’espadanya al capdamunt d’una paret enrunada.

La segona ermita fou restaurada i ampliada l’any 1498 per l’abat Cisneros. Les descripcions de l’abat Pedro de Burgos (1512-1536), primer, i després Argaiz, descriuen l’indret on es troben avui les ruïnes de l’ermita. En aquestes descripcions s’esmenta la proximitat del Cavall Bernat on, segons es diu en la crònica del pare Argaiz es criaven falcons. L’ermita tenia dues cisternes.

Fou destruïda durant la guerra del francés l’any 1812. A l’any 1855 encara es conservava una de els cisternes i l’espadanya al capdamunt d’una paret enrunada.

Ermita de Sant Antoni Cedallon
Ermita de sant Antonio. Cedallon fotografia

Ermita Coordenada X Coordenada Y
Sant Antoni 401716 4606157
Les coordenades corresponen al sistema de referència ETRS89 31 N Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics.