Ermita de sant Jaume

L’ermita de Sant Jaume es construir aprofitant una balma a mitja alçada de la Gorra Marinera. Per la seva ubicació era vista des del monestir i semblava penjada de la roca. Actualment, atès que s’ha desbrossat es torna a veure des de la plaça del Monestir, si hom sap on és. El lloc era força inaccessible i sotmès a les ventades. Des d’aquest lloc es podien veure moltes ermites. Argaiz diu “ve todas las ermitas, fuera de la de Santa Magdalena y ve el monasterio. Y no sólo oye la hora del relox, sino las voces del oficio divino en tiempo de maytines”. Serra i Postius afegix “se oyen los monges cuando cantan en el coro, el órgano de la iglesia y aún los que hablan en la plaza”.

Ermita de Sant Jaume Pere Pau Montanya Ms._1137_21

Ermita de sant Jaume. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart (1790)

sant jaume

Ermita de sant Jaume. Estat actual

S’arribava a l’ermita per una escala estreta feta a “a cal y canto”[1] o graons excavats a la roca [2]. Fou destruïda pels francesos el 1812. El 1858, per la descripció de G. Cornet, es sap que no hi havia camí per pujar-hi

Ermita de Sant Jaume Compendio Abat Argerich retallada

Ermita de sant Jaume. Gravat al burí en Compendio historial (1758)

Ermita de Sant Jaume Tres dies en Montserrat 1858 retocada

Ermita de sant Jaume. Tres dias en Montserrat (1858)

Ermites de Sant Joan_Sant Onofre_Sant Jaume i Santa Magdalena

Ermita de sant Jaume. Foto d’A. Mas

Ermita Coordenada X Coordenada Y
Sant Jaume 402399.016 4604795.901

Les coordenades corresponen al sistema de referència ETRS89 31 N Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics.

[1] Guia històrica descriptiva del peregrino en Montserrat. (1909) Imprenta de Francisco Altés y Alabart p. 166
[2] Guia històrica del pelegrí a Montserra (1920) Estampa de l’Abadia. p. 166