Ermita de sant Onofre

L’abat Pedro de Burgos explicava que aquesta ermita es construí dins d’unes coves a 40 varas de terra [1] i explica que s’entra en ella “por un puente de palos hincados en la peña y que pone gran espanto a los que passan por ella”. Laborde explica que l’ermita tenia unes quantes habitacions baixes que eren un vestíbul obert, una cambra, una capella, una cuina i flors. Els arbres arribaven fins a les finestres. Tenia dues cisternes. Aquesta ermita estava unida abans a l’ermita veïna de Sant Joan però es manà destruir la comunicació per augmentar l’aïllament entre les dues ermites. Si els ermitans es volien veure s’havia de caminar mitja hora.

Ermites de sant Joan i sant Onofre. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart (1790)

Ermites de sant Joan i sant Onofre. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart (1790)

sant joan

Ermites de sant Joan i de sant Onofre. Stiruació actual.

La crònica Monasticon hispanicum atribueix la seva construcció a l’abat Pedro de Burgos (1512-1536) i Argaiz diu que la construí l’abat Cisneros (1499-1510). Ernest Zaragoza diu que “Yepes assegura que “ha ido mejorando en edificios y plantas y otras cosas …es la mejor de la montaña. Diu que es podia contemplar la plaça del santuari. Aquesta darrera observació és francament impossible.

Ermita de Sant Onofre Compendio Abat Argerich retallada

Les cròniques expliquen que s’hi accedia a l’ermita per una escala de 60 graons excavada a la roca i per un pont penjat sobre el precipici. Aquesta escala, penso que ha ser considerada como integrant del concepte d’Escala de Jacob. Aquesta escala, que surt en tots els gravats, havia estat tapada per la vegetació fins que darrerament, amb tot el procés de recuperació d’aquesta ermita per part del Patronat de la Muntanya de Montserrat, fou recuperada i reconstruïda. Aquesta escala té un passamà de ferro i s’estén al costat del que probablement era l’hort de les ermites.

Ermita de Sant Onofre Alexandre Laborde
Ermita de sant Onofre penjada a la roca. Les escales d'accés i l'hort de l'ermita.

Ermita de sant Onofre penjada a la roca. Les escales d’accés i l’hort de l’ermita.

En aquesta ermita hi visqué l’arquebisbe de Tarbes el 1790 exiliat amb motiu de la Revolució Francesa. L’any 2004, amb l’enderroc de les restes de l’antic restaurant de sant Joan quedaren visibles les restes de l’ermita. Durant el període 2005-2006 es recuperaren les escales que permeten accedir a l’ermita des del camí de sant Joan.

[1] La vara castellana, o de Burgos, media 0,8359 m.

Ermita Coordenada X Coordenada Y
Sant Onofre 402272.014 4604656.901

Les coordenades corresponen al sistema de referència ETRS89 31 N Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics.

image_pdfimage_print