Ermita de sant Salvador

L’ermita de Sant Salvador durant una època fou coneguda amb el nom de la Transfiguració. Era la cinquena ermita del grup conegut com Tebaida. Avui, aquesta denominació es poc emprada i poc a poc s’anà consolidant el nom de regió de Sant Salvador. Aquesta ermita tenia una localització enlairada envoltada per les agulles.

Ermita de sant Salvador. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart (1790)

Ermita de sant Salvador. Aiguafort de Pere Pau Muntanya i Francesc Remart (1790)

sant salvador B

Ermita de sant Salvador. Situació actual

Es té constància de vida eremítica en aquest indret en els segles XIII i XIV. L’abat Pedro de Burgos (1512-1536) descriu “está la hermita de S.Salvador muy apacible y de buena vista. Ésta tiene una capilla toda dentro de una peña y sube la roca sobre ella en grandísima altura y el techo de esta capilla parece de jaspe”. L’ermita estava situada al peu de la roca de Sant Salvador i, en concret, al peu del que s’anoma la Trompa de l’Elefant. Ara només queden unes runes i les restes visibles de la cisterna.

Langlois ermita Sant Salvador

Ermita de sant Salvador. Gravat de Jean Charles Langlois (1830)

Al costat de l’ermita, a la roca mateixa i integrat en el jardí, hi ha una gran balma era l’oratori extern d’aquesta ermita dedicat a la Nativitat de Nostre Senyor. Aquesta balma té 8,40 m de profunditat, 4,5m d’ampla i 2,70 d’alçada. Era quasi rodona, tenia una llanterna al damunt i es trobava separada de les habitacions de l’ermità però dins del jardí. Es probable que aquesta balma fos la primitiva ermita. Les cròniques descriuen aquest oratori com església vella. A l’any 1684 s’esmenta que tenia una retaule del Salvador (la Transfiguració) mentre que en un inventari de 1703 i un altre posterior de 1734 parlen d’un retaule dedicat a Santa Caterina. En la guia d’itineraris de 1909 per error s’identifica aquest oratori com a dedicat a Sant Josep segons el pare Francesc Xavier Altés.

Ermita de sant Salvador. Estat actual

Ermita de sant Salvador. Estat actual

Ermita de Sant Salvador

Ermita de sant Salvador. Estat actual

Ermita de Sant Salvador

Ermita de sant Salvador. Estat actual

L’ermita tenia dues cisternes. Una d’elles és encara avui ben evident. Abans d’arribar a l’ermita hi havia una creu en una cruïlla de camins. Un que duia a l’ermita de Sant Salvador i l’altra que menava cap a les ermites de la Santa Creu i de la Trinitat.

Al peu d’aquesta ermita foren assessinats el 25 de juliol de 1811 els ermitans P. Picañol i P. Crospis. L’ermita de Sant Salvador fou cremada pels francesos, com totes les altres, el 31 de juliol de 1812, restaurada l’any 1816 i abandonada definitivament el 1821.

Ermita San Salvador Cedallon

Ermita de sant Salvador. Possible balma original de l’ermita. Fotografia data indeterminada

Ermita de Sant Salvador

Ermita de sant Salvador. Possible balma original de l’ermita. Situació actual.

Ermita Coordenada X Coordenada Y
Sant Salvador 402502.021 4605501.901

Les coordenades corresponen al sistema de referència ETRS89 31 N Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics.

image_pdfimage_print