Ermita de santa Magdalena

Els peregrins acostumaven anar a l’ermita de Santa Magdalena venint des de l’ermita de Sant Jeroni. Només es podia arribar a aquesta ermita a través d’uns graons excavats en roca que pujaven des del camí de ferradura a Sant Jeroni al costat d’una carbonera. També s’hi podia accedir a partir de l’ermita de Sant Onofre.

Ermita Santa Magdalena Pere Pau Montanya Ms._1137_20
Ermita de Santa Magdalena. Aiguafort de Pere Pau Montaña i Francesc Renart, 1790
Ermita de santa Magdalena

Des de l’ermita es veu el monestir. Per la seva localització, es troba molt afectada per vents, especialment el Cierzo [1]. Segons comenta Ernest Zaragoza “l’abat Jeroni Lloret conta que fou bastida per Cisneros [2] a solo”. (alerta, no trobo cap abat que es digui Jeroni Lloret). Argaiz esmenta que es construí l’any 1498 a 600 pasos [3] de l’antiga. Molt probablement l’antiga ermita estava més amunt on ara hi ha el mirador, doncs per aquest entorn es veuen alguns indicis d’alguna construcció antiga. Argaiz diu que hi havien dues escales, la més petita tenia 150 graons. Avui hi ha restes de graons a la roca però només d’una escala. A no ser que comptabilitzi també com escala la que surt des del camí de ferradura a Sant Jeroni, un cop passada la carbonera i la font de l’escala de Jacob comença aquesta escala de la qual encara es conserven les baranes que ajudaven el seu pas.

En la crònica del pare Gregorio de Argaiz es comenta que el lloc on estava aquesta ermita sembla que hi havia un castell. Així ho dedueix del que es diu en el llibre De reformatione hujus monasterii de l’arxiu del monestir de Santa Maria que, referint-se a la construcció d’aquesta ermita, diu: “in reparatione, et ampliatione Haeremitoriorum Castelli Sanctae Magdalenae et Sancti Antoni, qui omino destructae erant, Anno 1498”.

Aquesta ermita fou destruïda pels francesos el 1812. A partir d’aquest any comença a enrunar-se. A l’any 1858 es feren unes excavacions en recerca de la suposada espasa del rei Wamba.

Tenia dues cisternes.

[1] Vent de component NO

[2] García Jiménez de Cisneros (1499-1510)

[3] És un doble pas, distancia entre dos apoyos del mateix peu mentre es camina. Equival a 1,4785 m.

ErmitaCoordenada XCoordenada Y
Santa Magdalena402263.0154604801.902

Les coordenades corresponen al sistema de referència ETRS89 31 N Espanya i Portugal. Les coordenades s’han presa amb dos GPS i els ajustos s’han fet contrastant els valors amb mesures in situ i amb fotos aèries i alçament topogràfics.

image_pdfimage_print