Camí de Baix de les Canals

S’anomenen camins de les Canalsa un conjunt de camins que es troben en la vessant nord-est de la muntanya. Aquesta part de la muntanya, tal com indica la guia Montserrat. Itinerari (1909), està dividida en graons d’uns 100 metres de desnivell. El primer de tot, el de més amunt, és de la Plana Vella amb les ermites de la SantíssimaTrinitat, Sant Benet, Santa Creu i Sant Dimes; el segon és on es troba el monestir de Santa Maria i Sant Miquel; el tercer hi ha la roca dels Corbs, part superior del camí de la Santa Cova; el quart l’integra l’antic camí de la Santa Cova, la part inferior de l’actual camí i la capella de la Santa Cova; el cinquè nivell el forma el camí de Dalt de les Canals( dit també camí dels Pins el sisè és el camí de les Canals (camí de Baix), el setè són les feixades d’oliveres per on passa l’antic camí de Collbató a Monistrol de Montserrati avui es troba la carretera de Collbató a Esparreguera.

Les Canals pròpiament dites són les darreres vessants de la serra Llarga darrera de la Santa Cova. Per anar-hi hi ha havia, temps antics, dos camins des de Monistrol de Montserrat. Un camí que era conegut amb el nom de camí de baix les Canals. Aquest camí, força bo, passava per sota les canals donava la volta i anava a sortir al clot de la Bellasona en l’indret nomenat el Forat. L’altre camí, relativament bé com l’anterior, passava pel graó de per sobre l’anterior i sortia al mig mateix de les canals on es trobava amb el camí de la font de la Noguera. I no anava més enllà, de tal manera que des d’aquest indret o bé es pujava al graó del damunt, on es troba la Santa Cova, o s’havia de baixar al camí de baix de les Canals.

A inicis del segle XX, 1909 el camí de dalt de les Canals, com diuen les cròniques del moment, no era massa bo. Per això es recomanava transitar pel camí de baix de les Canals.

Aquest camí, és diu en la guia de l’any 1909, és més bo que l’anterior i és el més adequat per anar a aquest indrets (les Canals). Paradoxalment, en l’actualitat és al revés. El camí de baix de les Canals s’agafava a la drecera de Monistrolal començament de les anomenades Girades. Passava per la font Groga i seguia fins el torrent de Mullapansanant per sota de la font de Mullapans. Tot seguit, seguint de forma planera, es passava per damunt de la Colònia Gomis des on pujava suaument entre oliveres per anar a travessar el torrent de Santa Maria, seguia per sota la font de la Cova i, més endavant, pel camp dels Maduxers, antigues feixes i avui esbarzers. Poc després s’arribava a un bosquet des on es tenia una magnífica vista del monestir de Santa Maria. Poc abans d’arribar a la font del Barraquer, font antiga feta amb tres lloses a forma de barraca, es trobava al mig del bosc amb un camí que baixa de la Santa Covaa la font de la Noguera. Després de la trobada dels dos camins venia una bifurcació. El camí de l’esquerra baixava cap a la carretera nova de Collbató i al riu, passant per la font de la Noguera, i el de la dreta seguia planejant donant la volta per sota les Canals i girava per entrar al clot de la Bellasona i, un cop passat aquest indret, es trobava, a ma esquerra, el forat, al davant elcamí de les Coves i a la dreta el camí de Sant Miquel i al fons del torrent hi ha la font de les Guineus.

Tant la cartografia de Ramon de Semir com la de Ramon Ribera, així com la descripció d’itineraris d’aquest, incorporen el camí de baix de les Canals tot i que, en el primer tram, el més proper a Monistrol de Montserrat, no el fan passar pel mateix indret. Tot i que si es comparen aquestes cartografies amb el plano de Joan Cabeza dóna la impressió de que el traçat de Ramon Ribera és el més correcte.

En el mapa topogràfic de Ramon de Semir es dibuixa un camí ple de ziga-zagues que uneix el camí que va entre la Santa Cova i Collbató amb el camí de dalt de les Canals primer i continua per acabar en el camí de baix de les Canals. A la fi d’aquest camí es trobaria la font de l’Esquirol que no ha estat identificada en el cens de fons fet fa uns quants anys. Aquest camí també està dibuixat en el mapa tridimensional que s’adjuntava al llibre Guia de Montserrat editat l’any 1943. També en aquest darrer mapa es dibuixen una sèrie de camins que connecten els camins de les Canals just en el seu extrem proper al municipi de Monistrol de Montserrat.

Camí de Baix de les Canals (versió Semir) format GPX 

Camí de Baix de les Canals (versió Semir) format KML