Camí de la Colònia Gomis

 

Aquest camí era considerat un viarany difícil a inicis del segle XX. En la guia Montserrat. Itinerari (1909) es diu “es rapidíssima la baxada del Monestir á can Gomis, puig ab tres quarts d’hora s’hi pot anar, però es un camí molt redolent y molt fácil de perdre’s” (sic). El camí surt, com s’ha dit abans, del camí de la drecera de Monistrol i baixa ràpidament, travessa el camí de dalt de les Canals i continua baixant fins trobar-se amb el camí de baix de les Canals al peu d’una gran noguera. Continuant per aquest camí, uns cinc minuts, es troba un caminoi a l’esquerra que mena directament a la colònia Gomis. Per la seva ubicació i descripció part d’aquest camí podria coincidir amb el que avui es coneix com a camí de l’aigua.

Aquest camí només el dibuixa en Ramon de Semir i el fa passar pel costat del torrent d’Eroles en el primer tram, entre el camí de la Drecera i el camí de dalt de les Canals mentre que el segon tram el deixa sense arribar a la Colònia Gomis.

Camí de la Colònia Gomis format GPX

Camí de la Colònia Gomis format KML