Camí de la Drecera de Monistrol

 

Un altre camí entre Monistrol de Montserrat és l’anomenada Drecera. Aquest camí en la guia Montserrat. Itinerari (1909) s’anomena Drecera de Monistrol. Avui, totes les guies i mapes l’identifiquen com la drecera dels Tres Quarts.

La descripció d’aquest camí feta en la guia Montserrat. Itinerari (1909)és un exemple clar de les transformacions operades en l’entorn montserratí. En l’esmentada guia es diu: “aquest camí comensa en lo de la Santa Cova á má esquerra, al costat del primer Misterir de Goig” (sic). Ara això ja no és així perquè, al construir el funicular de la Santa Cova, 1929, els tres primers misteris del Rosari Monumental foren desplaçat més avall. Un cop separat del camí del camí de la Santa Cova el camí de la Drecerapassa per l’indret anomenat coll de les Baranes i després per la roca dels Corbs, alguns també li duen, pla de les Bruixes(Joan Cabeza) que queda a la dreta. Des d’aquesta roca, de fàcil pujada, es gaudeix de bona vista de l’entorn del santuari i del monestir de Santa Maria. En la guia es descriu que just passat el coll de Baranessortien a l’esquerra dos camins. Un d’ells l’anomena com antic camí de Massanerai l’altre és el que anava a la boca inferior del túnel del cremallera. Avui, només es pot seguir parcialment el darrer d’aquests camins.

Més avall, quan el camí de la Drecera pràcticament abandona el torrent i el camí comença a planejar es troba la roca anomenada la Trona. Sota aquesta roca sortia un camí, que passava per sota d’aquesta roca i era “lo camí antich de la Santa Cova anomenat del mal grahó”. Aquest camí, totalment perdut avui, passava primer per les coves Ronyosesi continuava acabant a les proximitats del tercer misteri del Dolor. L’altra camí, que surt quasi bé enfront a l’anterior es el que baixava cap Monistrol de Montserrat.

Pocs metres després de deixar l’anterior indret es trobava un viarany que baixava ràpidament per un torrent i porta a la Colònia Gomisal costat del Llobregat. Aquest camí està totalment en desús en l’actualitat per haver estat substituït pel camí de les Aigües, tot i que encara es troben algun vestigi d’aquest caminoi. Continuant pel camí de la Dreceraes passa per un bosquet en el qual es trobava proper al torrent de la Massanera una font. En la guia Montserrat. Itinerari (1909) es diu “s’hi troba quasi bé en lo fons del torrent de la Massanera sota d’una roca, à pocs passos del camí, cap a l’esquerra, l’antiga font de mitj camí avuy seca” (sic). A l’indret de la font també hi arribava l’anomenada drecera de la Massanera. En aquest punt cal fer notar una discordança entre les cartografies. El mapa de Joan Cabeza dibuixa el torrent de la Maçanera en un altre lloc on ho fa en Ramon de Semir i l’editorial Alpina. En la guia Montserrat. Itinerari (1909)s’indica que hi ha una font anomenada de font del Mitj (Mig) camísituada en el torrent de la Maçanera i que una mica més amunt del mateix torrent es troba la font de la Maçanera que quedà malmesa al fer les obres del tren cremallera. En el mapa d’en Ramon de Semir es dibuixen aquestes fonts però en un altre indret. En aquesta cartografia es considera el torrent de la Maçaneraun ramal deltorrent de la font del Boix. ¿Qui té raó?.

Segons s’explica en la guia Montserrat. Itinerari (1909) el camí de la Drecera de Monistrol continua baixant i una mica més avall “cosa d’un quart curt més avall s’arriba” al torrent anomenat de les escales de la font del Boix. Es tracta d’un torrent de llarg recorregut. Totes les cartografies situen la seva capçalera a l’entorn de l’ermita de la Santíssima Trinitat. Segons es diu en la guia “hont els antics grahons s’han ja perdut, quedanthi un mal pas, que fa alguns anys fou salvat, fent voltar el camí cap a la dreta. En aquesta punta s’hi veu un caminet cap a la dreta que es lo de dalt de les canals ó dels pins”. El camí original quedà desdibuixat l’any 1977 en l’entorn de la font del Boix per la caiguda dels enderrocs de les obres de la carretera.

El camí continuava baixant entre vinyes i oliveres fins passar per damunt d’una carena des on ja es pot veure tot el municipi de Monistrol de Montserrat. Després de creuar el torrent de la Valentinaarriba a l’indret anomenat les Girades. No confondre amb un altre lloc amb el mateix en el camí de la Santa Cova a Collbató. Poc després el camí creuava amb altres camins, un d’ells és el camí de les Canals, en la guia Montserrat. Itinerari (1909) l’identifica com a camí de baix de les Canals.En aquest punt, crec que es tracta d’un error ja que en el mapa de Joan Cabeza queda ben clar que la confluència es fa amb el camí de dalt de les Canals.

El camí de la Drecera continuava baixant i passava pel coll de Vaca després del qual i fent unes marrades, circulava pel costat de can Rasquera, i arribava a la carretera de Monistrol de Montserrat en un punt situat a un centenar de metres després del kilòmetre 5 de l’actual carretera BP-1121,a uns 500 metres de la vila, a prop d’un indret anomenat la Trinitat per una capella que hi hagué dedicada a aquesta evocació religiosa. Fins aquí la descripció de l’itinerari del camí de la Drecera a començaments del segle XX i que, amb alguns matisos, encara és vigent avui.

En el mapa de Ramon de Semir, 1949 s’incorporen algunes variants que han provocat una petita confusió. Com s’explicarà més endavant apareix una pista que surt a prop del kilòmetre 6 de la carretera de Monistrol a Montserrat que enllaça amb el que està identificat com a camí de les Canals. Del qual surt, ja de forma secundària, segons el dibuix del mapa, el camí de la Drecera. No és el mateixa que proposa Ramon Ribera, ja que en la seva guia explicita que el camí de la Drecerasurt des de la carretera de Monistrol de Montserrat tal com figura en el mapa de Joan Cabeza i s’explicita en la guia Montserrat. Itinerari de 1909. En el mapa de l’editorial Alpina adopta una postura més eclèctica i es limita a indicar que en el punt d’intersecció entre el camí de la Drecera i el de les Canals es bifurquen dos GR, en el primer és el GR 96 i el segon el GR 5.

L’extrem superior de la Drecera de Monistrol també ha tingut un petit desplaçament en el temps. En la guia de 1909 s’assenyala que el camí de la Drecera començava en el camí de la Santa Cova, després passava pel coll de Baranes, al peu de la roca dels Corbs i la Trona per anar al pla dels Pins i baixar cap a Monistrol de Montserrat. Així consta també en el mapa de Ramon de Semir, tot i que en aquesta topografia ja es dibuixa la cruïlla d’aquest camí amb un altre que puja de la caseta de l’aigua. Tant Joan Cabeza com Ramon de Semir dibuixen, després del pla dels Pins, una camí que aniria a connectar amb el camí de dalt de les Canals i que seguiria el traçat del torrent d’Eroles fins arribar a la colònia Gomis.

En la guia de Ramon Ribera també s’indica el camí que va a la caseta de l’aigua. També es proposa, quan es fa la descripció de l’itinerari proposa, que el camí de la Drecera, l’anomenada avuidrecera dels Tres Quarts, acaba en la intersecció amb el camí que ve de la caseta i que ell anomena camí de l’Aigua perquè és la continuïtat del que prové de Can Gomis. Però Ramon Ribera no delinea el camí de la Colònia Gomis dibuixat per Joan Cabeza i Ramon de Semir, però si introdueix un camí nou, el camí de l’Aigua, que mena directament a la Colònia Gomis.

Hom suposa que el nom de drecera venia perquè a inicis del segle XX els altres dos camins per anar des del monestir de Santa Maria a Monistrol de Montserrat eren més llargs: la carretera o la via del tren cremallera. La conclusió de tots els comentaris anteriors és que el camí de la Drecera, a començaments del segle XX era un camí important i de traç únic que anava des de la carretera de Monistrol de Montserrat al monestir de Santa Maria per les Girades. Però, per modificacions i aparició de nous camins el camí de la Drecera, avui drecera dels Tres Quarts, ha quedat com un camí que s’inicia en el camí de les Canals com més endavant s’explicarà.

Camí de la Drecera de Monistrol format GPX

Camí de la Drecera de Monistrol format KML