Drecera a la font de Janon i la font de les Guilleumes

Existia antigament un camí anomenat drecera de Janon o de les Guilleumes, segons les guies, que era prou coneguda perquè permetia anar des de la carreta de Santa Cecília, que això s’anomenava abans a la carretera de can Maçana, fins a la font de les Guilleumes travessant primer la carreta de Monistrol i després la via del cremallera. Per la situació d’aquest camí, el seu ramal superior, s’unia amb el camí que anava pel torrent de la font del Gat el qual, a la vegada, permetia agafar el camí de la canal Plana per arribar a la serra de les Lluernes. Aquest sistema de camins permetia, en poc temps, anar des del municipi de Monistrol de Montserrat pràcticament al peu del Cavall Bernat. Les diferents obres a les carreteres d’accés al santuari de Santa Maria de Montserrat i en el cremallera han desfigurat el traçat de la drecera d’en Janon. Tot i aquesta transformació avui encara es pot seguir aquest camí en bastant dels seus trams.

En les descripcions d’itineraris de la muntanya s’explicava antigament que hi havia una drecera nomenada de les Guilleumes o d’en Janon que permetia anar de la font de les Guilleumes al camí de l’Arrel o més amunt seguint la canal Plana fins el cor del massís. En la guia Montserrat. Itineraris publicada l’any 1909 pel monestir de Santa Maria de Montserrat es comentava que aquesta drecera, abans de la construcció de la carretera de Monistrol (1860), començava en la (antiga carretera) de Santa Cecília, al costat de la roca dels Àngels i baixava per la carena per l’exuberant vegetació d’aquell indret. Travessava la carretera de Monistrol una mica més avall de la font del Gat, en angle, i abans d’arribar al torrent del cavall Bernat, girava a l’esquerra i quan, al mig del torrent, trobava una fita de demarcació dels límits municipals de Marganell i Monistrol s’unia amb un altre camí que venia de la part oposada. Aquest camí començava a la carretera de Monistrol, uns 200 passos abans de la Masia de la Creu . Es comenta que aquest era un camí menys perdedor que l’anterior.

Des de la cruïlla dels dos camins, la drecera baixava per l’esquerra del torrent fins a trobar a ma dreta la font d’en Janon i continuava baixant fins a la via del cremallera. Quan aquesta no hi era es seguia pel mateix torrent fins arribar a la font de les Guilleumes, però al fer-se al cremallera això obligà a continuar baixant uns metres per la via i un cop passada una caseta a la dreta sortia un camí que baixa a la font. Des d’aquesta font es continuava per un camí al costat o per dins del torrent del Cavall Bernat fins trobar la carretera de Monistrol de Montserrat a un kilòmetre d’aquest municipi.

Drecera de Janon detall del mapa de Joan Cabezas (1909)

L’any 1949 Llorenç Estivill publicà una guia sobre Montserrat on, descrivia una itinerari que sortia al peu de la roca dels Àngels en la carretera de can Maçana, fins a la font de les Guilleumes i anomenava aquest camí com a drecera de les Guilleuemes o d’en Janon. A l’itinerari 8, de Monistrol a Montserrat per la drecera de les Guilleumes, s’introdueix l’equivalència de drecera de Guilleumes o d’en Janon. Es comenta que per anar a la font de les Guilleumes s’agafa la drecera al punt quilomètric 6 de la carretera de Monistrol . Un cop arribats a la font per agafar la drecera cal pujar fins la via del cremallera i pujar uns metres per ella fins arribar a l’indret on la via es doble, pocs metres després es troba un corriol a la dreta que puja pel torrent del Cavall Bernat. Ben aviat es passa per la font d’en Janon i tot seguit, i abans d’arribar a la carretera de Monistrol de Montserrat, el camí es bifurca en dos ramals. El de la dreta (pujant) va a la Colònia Puig i el de l’esquerra segueix, en suau pujada, fins a la carretera de Monistrol de Montserrat. Travessant aquesta hi ha un corriol que permet remuntar fins la carretera de can Maçana sota la roca dels Àngels. Aquest itinerari es complementa amb la descripció de l’itinerari nº 10 que es la pujada de Monistrol al monestir per la via del Cremallera.

Drecera de Janon detall del mapa de Llorenç Estivill (1949)

En el mapa de Ramon de Semir, de 1949, està identificada la drecera d’en Janon. La representació cartogràfica dóna una continuïtat a un sistema de camins que començant a Monistrol de Montserrat i acaba a la serra de les Lluernes. El camí de la drecera de les Guilleumes surt al tocar al quilòmetre 6 de la carretera de Monistrol de Montserrat i, després de la font de les Guilleumes, arriba a la via del cremallera al davant de la caseta de les Guilleumes situada a la dreta de la via en sentit ascendent. Als pocs metres pujant per la via la drecera continua pujant pel torrent del Cavall Bernat. A patir d’aquest punt, el mapa indica que el camí és la drecera de Janon. En el punt de confluència dels torrents de Cavall Bernat i Balaguer la drecera segueix entre els dos torrents. El camí es bifurca quan s’arriba a la partió dels municipis de Marganell i Monistrol de Montserrat. El brancal de la dreta (en pujada) planeja cap a la carretera de Monistrol de Montserrat arribant-hi metres abans de la Colònia Puig, mentre que el camí de l’esquerra puja suaument també cap a la mateixa carretera creuant-la en una pronunciada corba poc abans de la font del Gat . La drecera travessa la carretera i s’enfila carena amunt fins a trobar la carretera de can Maçana, al qual travessa i continua per un caminoi que puja en direcció al pou del Gat i, poc abans d’aquest, s’enfila pel torrent. Fins aquest indret el camí es anomenat drecera d’en Janon. La cartografia d’en Ramon de Semir mostra la connexió d’aquest camí amb la drecera de la font de Gat i després el camí de l’Arrel. Girant a la dreta d’aquest camí i a pocs metres es troba, a ma esquerra segons la direcció de la marxa, el camí de canal Plana que resseguint la part superior del torrent anterior, encaixat entre el serrat dels Falcons i els Flautats, permet arribar a la serra Llarga. Aquesta descripció d’itinerari es desprèn de la cartografia de Ramon de Semir.

Drecera de Janon, detalla mapa de Ramon de Semir (1949)

Haurien de passar uns quants anys per tornar a trobar una referència de la drecera d’en Janon en una ressenya d’itineraris montserratins. L’any 1961 l’associació Amics de Montserrat publicaren la guia Itineraris montserratins on es presentà la drecera de Janon com una unitat que anava des de la font de les Guilleumes fins al camí de l’Arrel.

Drecera d'en Janon detall del mapa d'Itineraris montserratins editat per Amics de Montserrat (1961)

En l’itinerari 26 d’aquesta guia es presenta un camí, que atès el context de la descripció, s’anomena drecera d’en Janon que va des de les vies del cremallera (en aquells moments en desús) fins el pla de la Trinitat. Es comenta que es un recorregut difícil de seguir per trobar-se partit per les dues carreteres montserratines. Situa l’inici inferior de l’itinerari a la via del cremallera just al peu del torrent del Cavall Bernat on s’arriba a través del camí de la font de les Guilleumes. Tot seguit el caminoi s’enfila pel torrent fins arribar a una bifurcació. La de l’esquerra (segons es puja) va a la Colònia Puig i el de la dreta arriba al quilòmetre 11.500 de la carreta de Monistrol de Montserrat. Enfront d’aquest punt, i a l’altra costat de la carretera, segueix un camí que, pujant entre pins, va a buscar la carena arribant a la carretera de santa Cecília. Aleshores cal anar a trobar, un tros enllà, a esquerra, per uns graons (no son els que hi ha avui dia), l’antiga via paral·lela a la carretera, en direcció al monestir i seguir-la uns dos-cents metres.

En el torrent de la font del Gat, un gran pou inservible marca la represa de la drecera que puja decidida per l’arbrada i segueix per dins del buc del torrent. Més amunt es fica pel bosc en ziga-zaga, passa en flanc un roquissar i torna a entaforar-se per l’espessor de bosc d’alzines, pins i boixos. Seguidament torna a entrar en el selvàtic torrent d’en Balaguer i poc temps després l’abandona per decantar-se cap a l’esquerra per arribar al camí de l’Arrel. Segons aquesta descripció, la descripció de la drecera d’en Janon començaria a la font de les Guilleumes i acabaria al camí de l’Arrel.

Anys després Ramon Ribera, en el seu llibre Caminant a Montserrat recull i amplia algunes de les descripcions anteriors incorporades en forma d’itineraris. L’itinerari 6, és pujar des de Monistrol al Monestir per les canals de les Guilleumes, d’en Janon, del Pou del Gat i Plana. Primer s’agafa el camí de les Guilleumes des de la carretera de Monistrol al Monestir i, un cop passada la font de les Guilleumes, s’arriba a la via del cremallera (en aquells moments en desús). Es puja per la via i un cop passada la caseta de les Guilleumes es deixa la via del cremallera per la dreta per agafar la drecera d’en Janon. El camí, diu en Ramon Ribera, és difícil i poc clar. S’entra i surt vàries vegades del torrent per flanquejar uns blocs de pedres caiguts. A pocs metres de l’inici d’aquesta drecera, al damunt de la via, en temporades humides, hi ha uns grans degotalls coneguts com la font d’en Janon. Seguidament el camí es bifurca poc abans d’una fita de partió municipal. El brancal de la dreta va en direcció de la Colònia Puig i el de camí de treta de l’esquerra puja fins arribar a un revolt de la carretera. Es surt a prop del quilòmetre 11. Es baixa un poc per la carretera fins situar-se sota uns grans pins que queden al damunt del talús. Agafar un caminoi que permet pujar per la carena fins la carretera de can Maçana després del quilòmetre 7 on acaba la drecera d’en Janon.

Drecera de Janon detall del mapa de Ramon Ribera publicat a Caminant a Montserrat (1992)

A partir de totes aquestes descripcions sorgeix la pregunta ¿on comença i acaba la drecera d’en Janon? Hi ha dues versions, les més antigues descriuen aquesta drecera com un camí que va des de el peu de la roca dels Àngels fins la font de les Guilleumes i alguna moderna que allarga el camí fins el camí de l’Arrel. Penso que és més consistent considerar que la drecera de Janon uneix la roca dels Àngels amb la font de les Guilleumes. L’extensió superior fins el camí de l’Arrel és posterior quan es deuria obrir la drecera del torrent de la font del Gat associat a les obres de construcció del pou del Gat.

Com s’ha dit abans, les successives obres de les carreteres i del cremallera, i l’impacte dels aiguats de l’any 2000 han desfigurat força la descripció tradicional de la drecera d’en Janon.

La descripció de l’itinerari, a diferència del que és habitual en algunes guies, es fa en sentit descendent per les dificultats existents de fer-ho en pujada. Cal situar avui l’inici descendent d’aquesta drecera en un indret de la carretera de can Maçana proper on anteriorment estava, en una cota superior, la Roca dels Àngels. En el quilòmetre 7.270 de la carretera de can Maçana, uns metres abans de l’indret conegut avui com el Bosquet igualadí, indret on antigament hi havia l’estàtua de sant Jaume Blanc, hi ha un petit eixamplament de la carretera protegit per uns quants blocs de pedra. Avui, aquest lloc acostuma fer-se servir con a latrina, amb les corresponents deixalles associades aquest ús. Cal buscar els indicis d’un corriol que surt al darrera dels blocs de roca i avançar per la cresta cercant una torre elèctrica ben visible en una petita clapa lliure de vegetació. El camí flanqueja la torra per la seva esquerra i baixa a buscar la carretera de Monistrol de Montserrat. Cal seguir les traces del corriol en direcció a la carretera fins un punt on es veu que el talús creat per ampliar la carretera impedeix baixar còmodament. En aquest punt cal decantar-se a la dreta, quasi fent un gir de noranta graus, per baixar-hi còmodament al costat de dos grans xiprers i d’una petit aixopluc artificial format per uns blocs caiguts. El traçat antic de la drecera baixava més recte a la carretera.

Drecera de Janon, situació actual (2018)

Un cop a la carretera baixar uns 70 metres fins a la propera corba on una interrupció a la protecció de la carretera permet accedir a un replà d’eixamplament des d’on surt un caminoi a la dreta i un altre a l’esquerra. Agafar aquest darrer en baixada cap el torrent d’en Balaguer. No agafar els caminois que queden a l’esquerra, continuar per dins del bosquet per el que està més ben fressat fins arribar al torrent que cal creuar-lo aprofitant unes cordes que faciliten el pas. Continuar en direcció al torrent del Cavall Bernat. Abans d’arribar-hi hi ha un petit relleix entre els dos torrents des d’on es té una àmplia panoràmica de la zona. Al peu d’aquest indret, al costat del torrent del Cavall Bernat el camí de la drecera d’en Janon es bifurcava. El brancal de la dreta, avui desaparegut com a conseqüència dels aiguats de l’any 2000, baixava per dins i fora del buc del torrent del Cavall Bernat fins a la via del cremallera a l’alçada de la caseta de les Guilleumes. El camí continuava per un petit caminoi fins a la font de les Guilleumes. L’altra brancal del camí de la drecera continua planejant, mig desdibuixat, en direcció a la carretera de Monistrol de Montserrat on s’arriba a un centenar de metres abans de l’antiga colònia Puig. El tram final d’aquest brancal està avui força perdut i cal pujar a la carretera aprofitant les clarianes de la vegetació.

Drecera de la font de Janon i font de les Guilleumes fornat GPX

Drecera de la font de Janon i font de les Guilleumes fornat KML