Sector V – El Bruc

Coll de can Maçana – Miranda d’Agulles – Cova Tapiada – Desdentegada – Coll de can Maçana
El Bruc – Els Pallers – Mirador d’Agulles -Torrent del Lloro-Cova de l’Arcada – coll del Xincarró – El Bruc
Pou del Castell – Cova del Boixar – Cova del Cabrit – Coll del Muset – Pou del Castell
Travessa de les Agulles
El Bruc – cova de l’Arcada – torrent de les Grutes – camí de coll de Port – els Pallers – el Bruc
Vinya Nova – Camí dels francesos – Camí del pont – Vinya Nova
Plana Llarga – La Raconada – Cova de l’Arcada – torrent de les Grutes – camí coll de Port – torrent del Lloro – cova de l’Arcada – clot d’en Tambor – Plana Llarga
Bosc de can  Rovira – era dels Pallers –  Miranda d’Agulles – Cova Tapiada – era dels Pallers – Bosc de can Rovira
9 La Fonollosa – camí de la Palomera – canal Roja – Plecs del Llibre – torrent del Migdia – font de la Cajoleta – camí de la Palomera – La Fonollosa
10 La Fonollosa – camí de la Palonera – canal Roja – coll del Faraó – camí del Montgròs – canal Roja – camí de la Palomera – la Fonollosa
11 La Fonollosa – coma d’en Pastor – pas de la Llasstra – agulla Fina dels Naps de baix – coma de l’Estevet – la Fonollosa
12 El Castell – cami dels carboners – El Castell
13  El Castell – cami del Cabrit – cami Estevet – El Castell
14 Can Maçana – coll del Miracle – Pas de l’Esfinx – Can Maçana
15 Travessa de la regió d’Agulles – itinerari històric
16 Font de l’Alba i turó de la font de l’Alba
17 La Vinya Nova – Clot de la Mònica – Els Pollegons – La Plantació – Camí nou de Sant Jeroni – Camí del Pont – La Vinya Nova
18 Travessa de la regió d’Agulles – itinerari històric
19 Can Maçana – Sant Pau Vell – Torrent de la Diablera – Camí del Bruc – Can Maçana
20 Coll de can Maçana – Coll de la Portella – Coll de Port – Coll d’Agulles – canal de les Bessones– coll de can Maçana (els Quatre colls)
21 Can Maçana – Coll de la Portella – Coll de Port – Camí de la Foradada – La Foradada – Can Maçana

 

image_pdfimage_print