Sector IV – Collbató

1. Collbató – font del Barraquer (camí de baix de les Canals)
2. Collbató – Pou de la Costa Dreta – Collbató
3. Collbató – Pas de la Panxa – Pas de la Barrinada – Coll de les Garrigoses – Camí de les Bateries – Collbató
4.Collbató – Camí de les Faixades – La Quadra de Sant Miquel – Nova Creu dels Escolans – Camí de les Bateries – Collbató
5. Collbató – Camí del Forat – Font de les Guineus – Collbato
6. Collbató – Camí de les Artigues – Pollegons – Bassal de la Murdela – Camí del Pont – Collbató
7. Collbató – Camí de l’Artiga – Bassal dels Corbs – Drecera de sant Joan – camí de les Bateries – Collbató
8. Collbato – Clot de la Monica – Sant Joan – Cami de les Bateries – Collbato
9. Collbató – Camí de les Artigues – Pollegons – camí del Pont – Collbató
10. Collbató-Pla de sant Miquel-Monestir de santa Maria