FLORA I FAUNA

Montserrat, monestir, santuari i natura. La història natural de Montserrat és un gran ecosistema. Per una part, és un relat de les comunitats animals, vegetals i el sistema geològic i hidrològic que han conformat la complexa realitat natural de la muntanya. Però també és també la vida d’una comunitat monàstica benedictina que, des del Monestir de Santa Maria, ha anat dialogant amb la muntanya. El santuari de la Mare de Déu ha atret moltes persones a Montserrat, gràcies a això Montserrat ha estat conegut com un centre d’espiritualitat i s’ha preservat espai natural. I la realitat natural de la muntanya és també la història humana dels pobles del seu entorn que han viscut i treballat en aquest territori. Gràcies al seu esforç la muntanya s’omplí de feixes i de camins. Dels primers, avui només en queden restes muts d’un passat relativament recent, dels segons, camins de llenyataires i carboners, avui molts d’ells s’han  transformat en senders que permeten descobrir la bellesa del paisatge montserratí.

Josep Nuet Badia, profund coneixedor de la història natural de Montserrat pronuncià una conferència en la taula rodona «Montserrat, un monestir al servei de Catalunya» dins les V Jornades de Serra d’Or, que se celebraren el dimecres 1 d’abril del 2009, al palau Moja, Direcció General del Patrimoni Cultura, Generalitat de Catalunya (la ponència es publicà a Serra d’Or nº 595-596 juliol agost 2009). El text de Josep Nuet Badia, Atraccio de Montserrat i el paper del monestir , il·lustra com la història natural de Montserrat s’ha construït a partir de l’atracció que la muntanya ha tingut sobre la curiositat científica de moltes persones i la cura que la comunitat monàstica ha tingut en conèixer i difondre aquest coneixement.

Durant molt de temps hi hagut la creença que Montserrat era una muntanya santificada perquè en ella hi havia el santuari de la Mare de Déu. És cert, la muntanya de Montserrat sempre ha tingut una significació religiosa. La raó és el seu santuari dedicat a la Mare de Déu. En el fulletó Què es Montserrat editat per l’Abadia de Montserrat l’any 1963, a part d’afirmar que és una muntanya interessant al turisme, a l’excursió i a l’escalada, s’afirma que per damunt de tot, la muntanya ha tingut sempre una significació religiosa. Concretament, d’ençà que fou escollida per la Mare de Déu com a Muntanya Santa d’una advocació peculiar i un dels més importants centres marians de pelegrinatge Aquests trets, conclou aquest fulletó, han convertit a Montserrat en un símbol literari del paisatge íntim i de l’ascensió interior.

La Historia Natural de la muntanya de Montserrat s’ha dividit en els següents apartats: comunitat animal, comunitat vegetal, i erosió i desastres naturals.

Comunitat vegetal
Comunitat animal
Meteorologia