Secció XXIV Les Gorres

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

 

209 Panorama 3705-3708

211 Panorama 6906-6909

      UTM ETRS89
NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD X Y
Agulla Alta de Sant Joan s/n 882 402857 4604981
Agulla Baixa de Sant Joan 491 815 402909 4605050
Agulla de Sant Joan 490 859 402884 4605011
Bauma de Sant Martí s/n 1.059 402111 4604825
Contrafort de la Miranda de Santa Magdalena s/n 1.070 402094 4604585
la Gorra Marinera 406 1.097 402372 4604795
L’Ullall de les Magdalenes 404 1.143 402184 4604833
Mirador de la Plantació s/n 1.014 402031 4604587
Miranda de Santa Magdalena 403 1.125 402192 4604709
Roca de la Gorra Frígia 401 1.152 402147 4604921
Roca de la Magdalena Inferior 405 1.118 402297 4604816
Roca de la Magdalena Superior 432 1.151 402180 4604854
Roca de sobre l’estació superior del Funicular s/n 1.034 402435 4604742
Trencabarrals 412 1.016 402271 4605051
Cota 407 407 1.096 402298 4604741
Cota 408 408 1.096 402230 4604680
Cota 409 (Miranda de Sant Joan o Miranda Xica) 409 1.050 402126 4604546
Cota 410 410 1.081 402196 4605048
Cota 411 411 1.012 402234 4605051
Cota 413 413 985 402031 4605256
Cota 495 495 925 402747 4605000

207 Panorama 6843-6847

208 Panorama 6814-6819

Nom agulla Comentari
Agulla baixa de sant Joan Al costat oest de la via del funicular de Sant Joan hi ha un petit serrat. Aquesta és l’agulla més inferior d’aquest serrat.
Agulla de Sant Joan Agulla situada en la petita carena paral·lela a ponent del traçat del funicular de Sant Joan.
Roca Alta de Sant Joan Agulla situada en el serrat que està a ponent de la via del funicular de Sant Joan al damunt de l’agulla de Sant Joan.
Cota 407 Al sud oest de la Gorra Marinera, hi ha aquesta gran roca. Algunes guies d’escalada moderna identifiquen aquesta roca com a Miranda de Sant Joan, denominació que pot generar alguna confessió en relació a la Miranda de Sant Joan o Miranda Xica que fou la denominació donada a la cota 409 de Josep Barberà.
Cota 408 És l’agulla que té les ermites de Sant Joan i de Sant Onofre
Cota 409 En Josep Barberà situa aquesta cota al peu del camí que venint de l’ermita de Sant Joan davalla a la Plantació en l’indret on hi ha el coll de Baix de la Miranda de Santa Magdalena . Situa la cota a l’esquerra d’aquest coll i esmenta que es de fàcil pujada. Comenta que Ramon de Semir feu servir aquesta cota de vèrtex geodèsic. En Jordi Oliver precisa una mica els noms de les dues cotes que formen aquest coll. La cota 409 és la Miranda de Santa Caterina i la roca que queda a la dreta, venint de l’ermita de Sant Joan, és la Miranda de Sant Joan que, com diu en Ramon Ribera, també s’anomena Miranda Xica. Altres guies de Montserrat aporten algun canvi de noms en relació aquestes cotes. En Josep Barberà a la Miranda de Sant Joan no li dóna cap número i la situa a la secció de Sant Pere.
s/n Aquesta agulla es troba formant coll al nord-est amb la Miranda de Santa Magdalena i al sud-est amb Miranda de Sant Joan o Miranda Xica.
s/n Roquissar al peu de la Miranda de Santa Magdalena per on passa el camí que porta, des del camí de la Plantació al peu de la Gorra Frígia. Excel·lent mirador de tota la Plantació.
Miranda de Santa Magdalena Situada al sud de la Magdalena Superior, a la qual resta unida per un gran coll. En altre temps hi hagué dalt del cim d’aquesta roca l’ermita de Santa Magdalena traslladada després a un cota inferior. Per la banda sud una llarga carena descendeix vers el coll de la cota 409.
Roca de sobre l’estació superior de Sant Joan (Funicular) És la primera de la carena que va vers les Gorres
La Gorra Marinera Agulla veïna de la Magdalena Inferior i la més propera, dins del grup anomenat les Gorres, a l’estació del funicular de Sant Joan. Per la seva base passa el camí nou de Sant Jeroni. En aquesta roca es troba l’ermita de Sant Jaume. Anteriorment era anomenada com a roca de Sant Jaume.
Roca de la Magdalena Inferior Forma part del conjunt de les Magdalenes. Es troba en la part més sud est d’aquest grup i separada de la Gorra Marinera per les escales de Jacob. Està separada lleugerament del camí nou de Sant Jeroni.
Ullal de les Magdalenes Agulla al costat sud est de la Magdalena Superior.
Roca de la Magdalena Superior Gran roca situada al costat sud est de la Gorra Frígia.
Roca de la Gorra Frígia Gran roca que domina el conjunt anomenat de les Gorres. El camí nou de Sant Joan a Sant Jeroni passa per sota d’aquesta roca.
El Trencabarrals (El Cigar) Aquesta esvelta agulla forma un pas estret en el camí que va al Pla dels Ocells des de l’estació superior de Sant Joan. El Trencabarrals marca una estreta bretxa amb la cota 411.
Cotes 411 i 410 La cota 411 es troba sobre la roca del Trencabarrals i a l’altra banda del camí. La cota 410 està situada damunt de la 411.
Cota 495 Pel camí que va de l’estació superior de Sant Joan a Sant Jeroni, immediatament abans d’arribar a la cruïlla del camí que mena al Pla deis Ocells, hi ha una carena que davalla vers el NE. i que va a parar pròpiament al coll de la roca 495.
Cota 413 Anant pel camí que va al Pla dels Ocells, des de Sant Joan, no massa lluny d’aquest pla i a l’esquerra del camí hi ha una roca que té una llarga aresta est. En una primera classificació en Josep Barberà situà aquesta agulla en la secció de Bellavista.

Monestir de Montserra

Trencabarrals

Trencabarrals

Seccio 24 Les Gorres dibuixSeccio 24 Les Gorres

Tornar a Agulles