Font de l’Alba (segons J. Cabeza i R. de Semir)

Aquesta font s’havia donat per perduda des de fa molts anys. La raó és bastant obvia: es troba en un indret que no hi passa ningú, ni que sigui de forma accidental. Abans es trobava en un lloc forà concorregut, com era l’antic camí carreter que anava de can Maçana al monestir de Santa Maria. Però, al fer-se la nova carretera, l’actual BP-1103, aquest camí carreter queda en desús i, en concret, el tram on es troba aquesta font avui està totalment perdut, sense cap camí o corriol que hi passi a prop.

La font de l’Alba és citada en l’itinerari XIV de la guia Montserrat. Itinerari  de 1909. Es comenta “un xic avans d’arrivar al kilòmetre 2 se dexa l’antiga carretera, y poch més enllà á l’esquerra la font del feix (que també n’hem sentit á dir del teix), al peu de l’esgarrifosa baxada dels espantats, de la que avuy gracies á Deu,ja no ‘ns en havem de servir. Se troba després lo torrent de la font poma (aquesta font s’ha quedat á dalt tot soleta, al peu de la carretera vella, lo mateix que la font del alba, després de passat el kilòmetre 1”. Però aquesta és la darrera referència escrita que es té d’aquesta font.

La següent referència a un font amb aquest nom la dóna el llibre Ermites i fonts montserratines de Pere Bosquets (1967). Però situa la font en un altre indret. Pere Bosquets esmenta que aquesta font es troba “al torrent de l’Alba, passat el mas Piteu i torrent del Tortuguer, que divideix els termes de Castellbell i de Monistrol, prop del camí que puja al serrat de la Cabrida, on acaba l’actual carretera de sant Cristòfol. El camí que hi mena davall un cenentar de metres de la carretera, un quilòmetre més amunt de can Massana”. A més, s’indica que “al mapa de Ramon de Semir és probable que per confussió estigui equivocadament indicada”. A més, es comenta “ultra aquesta, amb el mateix nom el mapa del Monestir en senyala una altra al torrent del Salt, al camí de Monistrol a Sant Cristòfol, abans d’arribar a la masia dels Piteus”. Aquesta és la darrera referència indirecta de la font de l’Alba en algun escrit. Només a perdurat dibuixada en alguns mapes.

S’ha buscat diverses vegades la font seguint les indicacions donades per Joan Cabeza i la guia Montserrat. Itinerari i finalment s’ha trobat on s’indicava. Es una font situada a prop de l’antic camí carreter, al costat del torrent de l’Alba i al peu d’unes roques que li donen un to recollit (x=397831, y=4607344 UTM, ETRS89). L’entorn actual de la font està envaït per la vegetació excepte la part més frontal on s’observa una petita clariana. A prop de la font s’han trobat dos maons sòlids de cuita antiga.

Baixada dels espantats Joan Cabeza 1909

Font de l’Alba – Joan Cabeza 1909

image_pdfimage_print