Secció XXVII Serrat dels Monjos

Aquesta secció formació part de la Regió 5 – Les Magdalenes. Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

Caseta de guaita

     

UTM ETRS89

NOM AGULLA Nº SEMIR ALTITUD

X

Y
Roques dels Escolans 474 C 783 403163 4603837
Serrat dels Monjos s/n 755 403625 4603566
Caseta del guaita 474 C 783 403477 4603938
Nova creu dels Escolans 474 C 783 403479 4603749

 


Nom Agulla

Descripció

Roques dels Escolans És un serrat que hi ha entre el torrent Fondo i el torrent dels Escolans. En aquests serrates troben les úniques roques que constitueixen els únics punts dignes d’esment d’aquesta secció. També se les coneix per roques del Túnel. La carena està crestejada per diverses roques.
Serrat dels Monjos Carena en generalment força planera i que constitueix el mur de contenció de la part baixa de la muntanya. Al final, en la part més baixa, per la banda sud est es despenja vers les vessants de Collbató.

Seccio 27 Serrat dels Monjos dibuix Seccio 27 Serrat dels Monjos

 

Tornar a Agulles