Secció XXXI Monestir o Sant Benet

Aquesta secció formació part de la Regió 6 – Sant Salvador . Les coordenades emfatitzades en color blau són interactives. Situant el cursor damunt d’elles i marcant-les s’obre el Google Maps i mostra la posició de l’agulla dins del massís de Montserrat. En alguns casos la posició de la marca en el mapa no coincideix amb el cim de l’agulla, fins i tot pot aparèixer en una posició lleugerament tangencial. Aquest fenomen pot reproduir-se segons quins siguin els mapes fets servir de referència. El text descriptiu de cada agulla s’ha redactat a partir de les notes de Josep Barberà en el seu llibre Montserrat pam a pam. 

253 Panorama 6146-6150 versio 2

254 DSC_6237

Tebaida

 

         
     

UTM ETRS89

NOM AGULLA ALTITUD Nº SEMIR X Y
Agulla de Sant Benet 1.009 516 402572 4605339
Agulla del camí 987 515 402726 4605508
Agulla del Gat 1.042 525-526 402519 4605340
Agulla del Guarda 1.005 s/n 402563  4605325
Agulla del Llapis i  turó 1.092 562-563 402387 4605530
Agulla del Pla dels Ocells 986 522 402165 4605299
Agulla dels Retornats 840 581 402681 4605158
Agulla d’en Markus Kamen 1.018 591 402410 4605357
Carena del Merlet del Pla dels Ocells 1.010 521 402203 4605353
Contrafort de la Momieta 1.015 s/n 402680 4605529
Contrafort de la Prenyada 1.056 513 402511 4605382
El Gat Petit 1.041 s/n 402512 4605352
La Mòmia 1.127 509 402614 4605542
La Momieta 1.078 510 402648 4605543
La Panxa del Bisbe 1.047 520 402261 4605310
La Trumfa 1.024 528 402588 46054546
La Xirimoia 1.038 s/n 402542 4605461
L’Elefant 1.153 502 402496 4605537
Merlet del Pla dels Ocells 1.003 s/n 402189 4605332
Miranda de Sant Benet 1.044 s/n 402348 4605339
Roca de la Prenyada 1.112 512 402469 4605402
Roca de la Santa Creu 906 s/n 403006 4605488
Roca de l’Avortó 1.079 511 402432 4605449
Roca de l’Elefantet 906 583 402799 4605253
Roca de Sant Salvador 1.156 501 402471 4605557
Roca de sobre l’Agulla del Camí 1.013 542 402700 4605521
Roca del Pas dels Francesos 855 582 402614 4605061
Roca d’en Barberà 1.051 592 402430 4605372
Sostre del Castell del Diable o del Monestir 772 s/n 402924 4605230
Turó de Sant Dimes 920 523 403104 4605484
Cota 517 1.064 517 402325 4605439
Cota 518 1.066 518 402294 4605391
Cota 519 1.036 519 402277 4605339

Pas del Francesos

Monestir de Montserrat

 

Nom agulla Comentari
Cota 517 Es la roca que segueix a la mateixa carena ascendent des de la Panxa a la roca de Sant Salvador després de la cota 518.
Cota 518 Està a la mateixa carena ascendent que puja de la Panxa del Bisbe en direcció a la roca de Sant Salvador. Es troba després de la cota 519.
Cota 519 Per la cara nord de la Panxa del Bisbe neix una petita carena que acaba en la roca de Sant Salvador. La primera roca, veïna de la Panxa del Bisbe, és la cota 519. Actualment es coneix com agulla Tamburini.
Avortó, roca de l’ Queda a la part de sobre de la Prenyada sota la roca de Sant Salvador, a la part sud d’aquesta.
Barberá, roca d’en Està separada per un coll al sud de la Prenyada.
Camí, agulla del Aquesta agulla està propera al camí que va a l’ermita de la Santíssima Trinat des de Sant Benet. És una roca petita.
Contrafort de la Prenyada Roca adossada a la cara est de la Prenyada.
Elefant, l’ Gran roca situada al sud-oest de la roca de Sant Salvador. Mirant aquesta roca des de Sant Benet té una extraordinària semblança a un paquiderm, en especial la part del cap amb la seva corresponent trompa i per tant aquesta roca a l’actualitat degut a la quantitat de vies que s’han fet per davant se l’atribueix amb el nom de la Trompa de l’Elefant.
Elefantet, roca de l’ Es troba aquesta roca a la dreta del camí que va de l’ermita de Santa Anna a l’ermita de Sant Dimas.
Gat, agulla del Roca veïna del contrafort de la Prenyada situada entre aquesta i l’agulla del Guarda, al costat de l’ermita de Sant Benet.
Markus Kamen, agulla d’en Esta sota la roca d’en Barberà. És una agulla petita que sembla una aglà. Està dedicada a un muntanyenc mort a la muntanya.
Mòmia, la Gran roca veïna de la roca de Sant Salvador per la seva cara est. Coneguda antigament amb el nom del Canonge.
Momieta, la Roca situada a l’est de la Mòmia. Antigament se li donava el nom d’Orella de la Momia.
Panxa del Bisbe, la (L’Antipàtica) Gran roca es l’ultima d’una carena descendent des de la roca de Sant Salvador, vers el sud. Està propera a la carena que conté l’agulla del Pla dels Ocells. Durant uns anys es conegué amb el nom de l’Antipàtica. És perfectament identificable per la seva forma característica.
Pas dels Francesos, roca del Es troba en el mateix camí de les escales que pujant del Monestir van a l’ermita de Santa Anna i a la resta d’ermites. Es troba al damunt d’un pas molt estret, inclus hi hagut qui l’anomenat com “Estret de Gibraltar”.
Pla dels Ocells, Carena del Merlet del Agulla situada a la cara nord del Merlet del Pla dels Ocells.
Merlet del Pla dels Ocells Roca situada sota la cota 521 i al damunt de l’agulla del Pla dels Ocells.
Prenyada, Roca de la Gran roca situada al sud de la roca de Sant Salvador. La seva particular forma és identificable des de diversos indrets.
Retornats, agulla dels Seguint el camí de les escales dels Pobres i abans de passar el Pas dels Francesos, es troba a la part dreta aquesta agulla. Un corriol porta al seu peu.
Roca de sobre l’Agulla del Camí En el camí que va de Sant Benet a les Trinitats, desprès de passar la roca de la Trumfa, al revoltar el camí, a la banda esquerra es veu l’agulla del Camí i al damunt es troba la roca de sobre l’Agulla del Camí.
Sant Benet, agulla de Aquesta roca es troba a la part nord de l’ermita de Sant Benet.
Sant Dimes, turó de Sobre l’ermita de Sant Dimes hi ha aquest turó que es puja fàcilment gràcies a unes escales de ferro
Sant Salvador, Roca de Es la roca mes alta de la secció de Sant Salvador. La seva massa voluminosa es apreciable des de lluny.
Santa Creu, roca de la Seguint el camí vers Sant Dimes, ja prop d’aquesta ermita es passa per un estret rocós aques en el qual hi ha el coll de la roca de la Santa Creu. L’ermita està al peu d’aquesta roca a la part sud est.
Sostre del castell del Diable o del Monestir El Castell del Diable, les runes del qual es troben sota l’ermita de Sant Dimes, es troba completament penjat sobre les roques del Monestir i suspés damunt una roca que presenta una balma colossal.
Trumfa, roca de la Queda a sota la Mòmia i al costat del camí que puja a l’ermita de Sant Salvador. Hi ha qui l’anomena també roca del Pas de la Momia
Llapis, agulla del i Turó És una agulla prima i esvelta (562) situada al costat d’un turó (563) que es trobapeu de la roca de Sant Salvador.
Pla dels Ocells, agulla del Queda situada sobre mateix del camí que puja del Monestir vers al Pla dels Ocells.
Gat Petit Petita agulla al nord del Gat, entre aquest i el contrafort de la Prenyada.
Guarda, agulla del Roca situada al damunt de la capella de Sant Joan. Probablement es tracta de cota 514 del plànol de Ramon de Semir
Xirimoia, la Agulla veïna a l’est de la Trumfa
Miranda de Sant Benet Roca sota l’agulla de Markus Kramen.
Contrafort de la Momieta Contrafort al costat est de la Momieta i veïna també de la Roca sobre l’Agulla del camí.

Seccio 31 Monestir dibuix Seccio 31 Monestir

Tornar a Agulles